• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
   

  від 22 травня 2006 р. № 706

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році субвенції з державного бюджету
  місцевим бюджетам для будівництва та придбання житла
  окремим категоріям громадян


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для будівництва та придбання житла військовослужбовцям і особам рядового та начальницького складу, звільненим у запас або відставку за станом здоров’я, віком, вислугою років та у зв’язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, членам сімей з числа таких осіб, які загинули під час виконання ними службових обов’язків, а також учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів (далі — окремі категорії громадян).

  2. Органи Державного казначейства перераховують щомісяця до 25 числа зазначену в пункті 1 цього Порядку субвенцію з державного бюджету на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів, а в грудні — до 20 числа поточного бюджетного періоду.

  3. Субвенція спрямовується на фінансування будівництва об’єктів житла (у тому числі об’єктів незавершеного будівництва), пайової участі в будівництві житла, яке вводиться в експлуатацію в поточному році, або на його придбання для окремих категорій громадян. Пріоритетним є спрямування субвенції на завершення будівництва житлових будинків з високим рівнем будівельної готовності.

  4. Будівництво та придбання житла для окремих категорій громадян здійснюється згідно з програмами (планами) житлового забезпечення, які розробляються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними держадміністраціями (з урахуванням кількості зазначених осіб за місцем їх перебування на квартирному обліку) та затверджуються відповідними радами.

  5. З метою раціонального використання субвенції розрахункова вартість 1 кв. метра загальної площі побудованого та придбаного житла не повинна перевищувати опосередкованої вартості спорудження житла, що визначається Мінбудом за регіонами України, з урахуванням витрат на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів, відсоток яких визначається в порядку, встановленому законодавством.

  Під час визначення загальної вартості придбаного житла враховуються витрати, пов’язані з переоформленням права власності та сплатою всіх передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

  6. Будівництво та придбання житла за рахунок субвенції, зазначеної у пункті 1 цього Порядку, здійснюється згідно із Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  7. Розподіл і надання побудованих та придбаних житлових приміщень окремим категоріям громадян здійснюється згідно з житловим законодавством.

  8. Контроль за додержанням органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог законодавства під час надання побудованих та придбаних житлових приміщень окремим категоріям громадян здійснюється Державним департаментом адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об’єктів.

  _____________________