• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 19 травня 2006 р. № 700

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році субвенції з державного бюджету
  місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для
  перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості (далі — субвенція).

  2. Субвенція перераховується бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, м. Севастополя в межах бюджетних призначень згідно з розподілом, передбаченим у додатку 7 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

  3. Головними розпорядниками субвенції за відповідними місцевими бюджетами є Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, головні управління (управління) освіти і науки обласних та Севастопольської міської держадміністрацій (далі — розпорядники).

  4. Державне казначейство перераховує субвенцію згідно з помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на рахунки місцевих бюджетів відповідно до Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490 (Офіційний вісник України, 2002 p., № 15, ст. 807).

  5. Субвенція спрямовується на закупівлю шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості (далі — автобуси).

  6. Обсяг закупівлі автобусів визначається МОН згідно із заявками розпорядників, що складаються в межах бюджетних призначень, передбачених у відповідних місцевих бюджетах, з урахуванням потреби та подаються розпорядниками Міністерству в установленому ним порядку.

  7. МОН проводить на умовах міжвідомчої координації відповідно до статті 141 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” як генеральний замовник процедуру закупівлі автобусів, за результатами якої надсилає розпорядникам повідомлення.

  Розпорядники  на підставі  повідомлення  укладають  в установленому порядку з учасниками, що визначені МОН переможцями за результатами проведення процедури закупівлі, договори про закупівлю автобусів та у тижневий строк інформують про це Міністерство.

  8. Розпорядники можуть провадити попередню оплату автобусів у розмірі до 50 відсотків їх вартості, визначеної в договорах. Остаточна сплата вартості автобусів здійснюється на підставі актів прийняття-передачі.

  9. Розпорядники здійснюють розподіл автобусів пропорційно кількості районів (з урахуванням районів у містах, в сільській місцевості яких розташовані школи) згідно з графіком, затвердженим МОН, контроль за виконанням постачальниками умов договорів про закупівлю автобусів і взяттям їх на облік в установленому порядку, за зберіганням і раціональним використанням автобусів.

  10. Розпорядники подають щомісяця до 10 числа наступного періоду МОН в установленому ним порядку інформацію про використання субвенції для узагальнення та подання щомісяця до 15 числа наступного періоду Мінфіну.

  11. Складення та подання фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _____________________