• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 19 травня 2006 р. № 699

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році субвенції з державного бюджету
  місцевим бюджетам для придбання сучасних технічних засобів
  навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для придбання сучасних технічних засобів навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін (далі — субвенція).

  2. Субвенція спрямовується на закупівлю окремих комплектів сучасних  технічних засобів навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін для спеціалізованих кабінетів хімії і біології загальноосвітніх навчальних закладів, що беруть участь у реалізації пілотних проектів випробування та проведення перевірки ефективності використання комплектів сучасних технічних засобів навчання і методичного забезпечення, відповідно до Комплексної програми забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. № 905 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1886) (далі — товари).

  3. Субвенція перераховується бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя в межах установлених бюджетних призначень згідно з розподілом, передбаченим у додатку 7 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

  4. Головними розпорядниками субвенції по відповідних місцевих бюджетах є Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, головні управління (управління) освіти і науки обласних та Київської і Севастопольської міських держадміністрацій (далі — розпорядники).

  5. Державне казначейство перераховує субвенцію згідно з помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету на рахунки місцевих бюджетів відповідно до Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490 (Офіційний вісник України, 2002 p., № 15, ст. 807).

  6. Номенклатура та обсяг закупівлі товарів визначаються МОН згідно із заявками розпорядників, що складаються в межах бюджетних призначень, передбачених у відповідних місцевих бюджетах, з урахуванням потреби у забезпеченні товарами загальноосвітніх навчальних закладів та подаються розпорядниками Міністерству в установленому ним порядку.

  7. МОН проводить на умовах міжвідомчої координації відповідно до статті 141 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” як генеральний замовник процедуру закупівлі товарів, за результатами якої надсилає розпорядникам повідомлення з визначенням номенклатури товарів у кількісному та вартісному вимірі.

  Розпорядники після надходження повідомлень укладають в установленому порядку з учасниками, що визначені МОН переможцями за результатами проведення процедури закупівлі, договори про закупівлю товарів та у тижневий строк інформують Міністерство про їх укладення.

  8. Розпорядники можуть здійснювати попередню оплату товарів у розмірі до 50 відсотків їх вартості, визначеної в договорах. Остаточна сплата вартості товарів здійснюється на підставі актів прийняття-передачі.

  9. Розпорядники розподіляють товари між загальноосвітніми навчальними закладами, здійснюють контроль за виконанням постачальниками умов договорів про закупівлю товарів і взяттям на облік в установленому порядку отриманих товарів, за їх зберіганням і раціональним використанням.

  10. Розпорядники подають щомісяця до 10 числа наступного періоду МОН в установленому ним порядку інформацію про використання субвенції для узагальнення та подання щомісяця до 15 числа наступного періоду Мінфіну.

  11. Складення та подання фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _________________