• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 травня 2006 р. № 694

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 18 грудня 2002 р. № 1927

  1. У постанові:

  у пункті 2 цифри “2007” замінити цифрами “2010”;

  у пункті 6 слово “вересня” замінити словом “жовтня”.

  2. В абзаці другому пункту 1 Порядку, затвердженого зазначеною постановою, цифри “2007” замінити цифрами “2010”.

  3. Додаток до постанови викласти у такій редакції:

  “РОЗПОДІЛ
  суми внеску України до Чорнобильського фонду “Укриття”
  на 2006—2010 роки

  (доларів США)

  Рік

  Майновий внесок

  Грошовий внесок

  Усього

  1997—2001 (фактично сплачено)

  12689600

   

  12689600

  2002—2005 (фактично сплачено)

  за погодженням з ЄБРР

  за погодженням з ЄБРР

  26256544

  2006

  —“—

  —“—

  1571000

  2007

  —“—

  —“—

  2175000

  2008

  —“—

  —“—

  2643000

  2009

  —“—

  —“—

  2475000

  2010

  —“—

  —“—

  2189856

  Разом

   

   

  50000000”.

   

  _____________________