• In English

 • Додаток 1
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 17 травня 2006 р. № 682

  ЗАЯВА
  про видачу ліцензії

  Заявник__________________________________________________________

  (найменування суб’єкта господарювання — юридичної особи із зазначенням організаційно-правової форми) 

  ____________________________________________________________
       (місцезнаходження суб’єкта господарювання)
  ____________________________________________________________

  (посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання)

  телефон _____________ телефакс ______________ _________________
                                                                         (електронна пошта)

  ідентифікаційний код суб’єкта господарювання _______________________

  банківські реквізити ____________________________________________
                                         (номер поточного рахунка в банку, найменування установи банку, її код (МФО)

  просить видати ліцензію на право провадження ___________________________

  ____________________________________________________________

  (вид господарської діяльності (повністю або частково)

  ____________________________________________________________

   

  Відомості про філії, інші відокремлені підрозділи,
  що провадитимуть господарську діяльність на підставі одержаної ліцензії

  № п/п

  Найменування

  Місцезнаходження

  Телефон, телефакс,
  електронна пошта

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  З порядком одержання ліцензії та ліцензійними умовами провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї ознайомлений.

  До заяви додаються такі документи ______________________________

  __________________________________________________________________________________________________________________________________

   

  _________________       _______________         _________________
       (керівник суб’єкта                        (підпис)           
         (ініціали та прізвище)
           господарювання)                                                                          

   

   

  ___ ____________ 200_ р.

   

  ________________

  Файли що додаються:

  ЗАЯВА про видачу ліцензії