• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 травня 2006 р. № 682

  ЗМІНА,
  що вноситься до переліку документів, які додаються до заяви
  про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності

  Пункт 68 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, доповнити абзацами такого змісту:

   

  “відомості за підписом керівника заявника про наявність матеріально-технічної бази та персоналу відповідної кваліфікації, наявність системи якості та нормативно-технічної документації для провадження відповідного виду господарської діяльності

   

  засвідчена в установленому порядку копія наказу про утворення служби охорони праці або призначення відповідального працівника

   

  засвідчена в установленому порядку копія акта про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта

   

  засвідчена в установленому порядку копія дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами (якщо у власності чи користуванні є такі об’єкти)

   

  засвідчена в установленому порядку копія акта про підтвердження перевірки стану екологічно небезпечного об’єкта (якщо у власності або користуванні є такий об’єкт)

   

  засвідчена в установленому порядку копія наказу про утворення мобілізаційного підрозділу або призначення  працівника з питань мобілізаційної роботи (якщо заявник має мобілізаційні завдання (замовлення)

   

  засвідчена в установленому порядку копія договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

   

  засвідчена в установленому порядку копія погодженого та затвердженого плану локалізації і ліквідації аварій (якщо у власності або користуванні є об’єкти підвищеної небезпеки)

   

  засвідчена в установленому порядку копія акта про прийняття в експлуатацію автоматичних систем пожежогасіння

   

  засвідчена в установленому порядку копія дозволу органу державного пожежного нагляду на провадження господарської діяльності новоствореними підприємствами

   

  засвідчена в установленому порядку копія акта про прийняття в експлуатацію локальної (об’єктової) системи виявлення загрози та оповіщення на випадок виникнення надзвичайної ситуації, яка також забезпечує оповіщення чергових служб місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів управління з питань надзвичайних ситуацій та аварійно-рятувальних служб

   

  засвідчена в установленому порядку копія договору на обов’язкове обслуговування державною аварійно-рятувальною службою

   

  засвідчена в установленому порядку копія позитивного висновку державної експертизи стосовно техногенної безпеки, наданого урядовим органом державного нагляду у сфері цивільного захисту

   

  засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на збирання, первинну переробку відходів і брухту дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (у разі утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї, які містять дорогоцінні метали)

   

  засвідчена в установленому порядку копія ліцензії на заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту кольорових і чорних металів (у разі утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї та боєприпасів до неї, які містять кольорові метали)

   

  засвідчена в установленому порядку копія документів, що підтверджують внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (у разі провадження господарської діяльності у сфері розроблення (модернізації) озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї)

   

  засвідчена в установленому порядку копія інструкції щодо організації перепусткового та внутрішньооб’єктового режиму на виробництві”.

  _____________________