• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 17 травня 2006 р.  678

  Київ

   

  Питання відрахування господарськими організаціями

  до загального фонду державного бюджету частини  прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності

  у 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської

  діяльності у 2006 році

   

  Відповідно до статті 67 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” Кабінет Міністрів України   постановляє:

  1. Затвердити Порядок і нормативи відрахування господарськими організаціями до загального фонду державного бюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2006 році, що додаються.

  2. Керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади забезпечити надходження до державного бюджету частини прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до сфери їх управління (державні, в тому числі казенні, підприємства та їх об’єднання і дочірні підприємства), а також господарських організацій (акціонерні, холдингові компанії, інші суб’єкти господарювання та їх дочірні підприємства), у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), функції з управління якими здійснюють зазначені органи, згідно із затвердженими цією постановою Порядком і нормативами.

  3. Державній податковій адміністрації здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати частини прибутку (доходу) господарськими організаціями згідно із затвердженими цією постановою Порядком і нормативами та інформувати щомісяця до 28 числа Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів і Державне казначейство про обсяги  надходження коштів на 1 число місяця, що настає за періодом, за який подається інформація, окремо в розрізі областей та господарських організацій.

  4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Першого віце-прем’єр-міністра та віце-прем'єр-міністрів України згідно з функціональними повноваженнями.

   

  Прем’єр-міністр України                                                                     Ю. ЄХАНУРОВ 

   

  Інд.34