• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 травня 2006 р. № 677

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році субвенції з державного бюджету
  місцевим бюджетам на будівництво та розвиток
  мережі метрополітенів


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та розвиток мережі метрополітенів (далі — субвенція).

  2. Субвенція використовується на :

  виконання робіт з будівництва ліній або дільниць метрополітенів, електродепо та споруд на їх території, станційних комплексів та додаткових (других) виходів із станцій, на проектування, виготовлення та придбання нового рухомого складу і технологічного обладнання, а також у разі необхідності — на коригування раніше розроблених проектів, а також придбання основних і допоміжних матеріалів для будівництва.;

  проведення техніко-економічного обґрунтування і досліджень, виконання вишукувальних робіт, необхідних для складання планів будівництва нових ліній метрополітенів, а також виконання та корегування проектно-кошторисних робіт.

  У першочерговому порядку фінансуються об’єкти з високим рівнем готовності, від введення в експлуатацію яких  залежать соціально-економічні результати.

  3. Державне казначейство перераховує субвенцію бюджетам м. Києва, Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей на підставі затвердженого Мінтрансзв’язку розподілу видатків згідно з Порядком перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490 (Офіційний вісник України, 2002 p., № 15, ст. 807).

  4. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва за рахунок субвенції, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 p., № 52, ст. 2374).

  5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  6. Граничний розмір бюджетних зобов’язань, пов’язаних з  фінансуванням робіт з будівництва та розвитку мережі метрополітенів із загального фонду державного бюджету, не повинен перевищувати обсягів бюджетних призначень на квартал.

  67. Складення та подання фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  Бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом державного бюджету беруться лише після надходження відповідних коштів до спеціального фонду.

  78. Київська міська, Харківська, Дніпропетровська та Донецька обласні держадміністрації подають щомісяця до 20 числа Мінтрансзв’язку інформацію про використання субвенції у розрізі об’єктів.

  _____________________