• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 травня 2006 р. № 671

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  “Золота підкова Черкащини” на 2006—2009 роки

  Загальна частина

  З історичними і культурними центрами Черкащини пов’язано багато важливих подій вітчизняної історії, життя і діяльність видатних особистостей України.

  Територія регіону з найдавніших часів заселена людьми. Найбільш відомою серед археологічних культур є трипільська (IV — середина III тис. до н. е.), яка за своїм рівнем не поступалася розвинутим цивілізаціям стародавнього світу.

  Землі Черкащини відіграли важливу роль у становленні Київської Русі (IXXIII ст.). Міста-фортеці Канів, Корсунь, Воїнь, Родень і Заруб одночасно були ремісничо-торговельними і культурними центрами держави.

  На Черкащині зародилося українське козацтво, яке стало впливовою суспільно-політичною силою. У середині XVII ст. край перебував в епіцентрі Визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького, а Чигирин набув статусу гетьманської столиці.

  У XVIII ст. на Черкащині розгорнувся гайдамацький рух, що досяг своєї кульмінації у 1768 році, коли вибухнуло національно-визвольне повстання Коліївщина.

  Черкащина — батьківщина видатного державотворця Б. Хмельницького і велетня духу українського народу Т. Шевченка. Серед уродженців краю — відомі українські письменники І. Нечуй-Левицький, М. Старицький, композитори С. Гулак-Артемовський, К. Стеценко, О. Кошиць, вчені М. Максимович, Л. Симиренко, воєначальники І. Черняховський, К. Дерев’янко. Тут жили і творили А. Кримський, В. Симоненко та багато інших письменників і поетів.

  На території Черкаської області розташовано 9266 пам’яток історії і культури, які перебувають на державному обліку, з них 85 — національного значення. Пам’ятки, що мають особливу культурну та історичну цінність, є об’єктами національного історико-культурного заповідника “Чигирин”, Шевченківського національного заповідника, Національного історико-культурного заповідника “Батьківщина Тараса Шевченка”, державних історико-культурних заповідників у мм. Корсуні-Шевченківському та Кам’янці, державних історико-культурних заповідників “Трахтемирів” і “Трипільська культура”, державного історико-архітектурного заповідника “Стара Умань”. До Списку історичних населених місць України включено 13 населених пунктів області.

  Однак значна частина пам’яток піддається руйнуванню. Для їх збереження необхідно збільшити обсяг невідкладних ремонтно-реставраційних робіт.

  Потребує вдосконалення система обліку, використання, реставрації і музеєфікації пам’яток. Слід забезпечити системний підхід до планування, фінансування та організації роботи, пов’язаної із збереженням пам'яток, відродженням історичних і культурних центрів регіону, використанням духовного потенціалу унікальних історико-культурних надбань Черкащини у процесі патріотичного виховання громадян та формування у них національної свідомості.

  Мета і завдання Програми

  Метою Програми є розроблення і здійснення комплексу науково-методичних, архітектурно-реставраційних, культурно-просвітницьких та фінансово-економічних заходів для забезпечення збереження, використання і популяризації пам’яток, розвитку історико-культурних заповідників та інших історичних і культурних центрів, відкриття нових туристичних маршрутів та створення сучасної туристичної інфраструктури.

  Основними завданнями Програми є:

  здійснення всебічного обстеження пам’яток, визначення їх технічного стану і режиму збереження;

  проведення комплексу протиаварійних заходів з метою запобігання подальшому руйнуванню об’єктів історичної спадщини;

  реставрація та музеєфікація пам’яток;

  включення до туристичних маршрутів об’єктів, що мають особливу культурну та історичну цінність;

  створення на території області рекреаційних зон та сучасної туристичної інфраструктури.

  Для виконання завдань Програми передбачається здійснити заходи згідно з додатком.

  Основні напрями виконання Програми

  Виконання   Програми   здійснюється   за   такими   основними напрямами:

  відродження та розвиток історичних і культурних центрів;

  проведення комплексних наукових досліджень, виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з реставрації та музеєфікації пам’яток, упорядження їх території;

  визначення меж та режиму використання зон охорони пам’яток;

  відкриття туристичних маршрутів для відвідування об’єктів, що мають особливу культурну та історичну цінність (Тараща — Косяківка — Шушківка — Порадівка — Боярка — Лисянка — Почапинці — Моринці — Будище — Шевченкове — Майданівка — Яблунівка — Єрки — Чигирин — Канів), створення сучасної туристичної інфраструктури;

  розвиток міжнародного співробітництва у сфері охорони та використання культурної спадщини;

  популяризація пам’яток, історичних і культурних центрів Черкащини в засобах масової інформації, публікація науково-популярних та довідково-інформаційних видань про визначні історико-культурні об’єкти регіону.

  Етапи виконання Програми

  Програма виконується у два етапи.

  На першому етапі (2006 рік) передбачається підготувати науково обґрунтовані пропозиції щодо збереження та використання пам’яток, провести наукові дослідження і виготовити необхідну науково-проектну документацію, визначити пріоритети у роботі, пов’язаній з відродженням та розвитком історичних і культурних центрів;

  На другому етапі (2007—2009 роки) проводиться коригування науково-проектної документації, уточнюються обсяги фінансування і робіт з реставрації, музеєфікації та ремонту пам’яток, включення їх до туристичних маршрутів, створення сучасної туристичної інфраструктури.

  Фінансове забезпечення

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел.

  Орієнтовний обсяг фінансування становить 283072,7 тис. гривень (з них на першому і другому етапі — відповідно 91851,6 тис. і 191221,1 тис.), у тому числі з державного бюджету — 261587,7 тис., місцевого — 925 тис., інших джерел — 20560 тис. гривень.

  Очікувані результати

  Виконання Програми сприятиме:

  відродженню та розвитку історичних і культурних центрів Черкащини;

  активізації процесу дослідження пам’яток Черкащини як важливої складової частини духовного надбання українського народу, удосконаленню роботи з їх збереження та використання;

  популяризації об'єктів культурної спадщини, формуванню національної свідомості громадян;

  розширенню міжнародних культурних і наукових контактів, забезпеченню виконання міжнародних договорів України з питань охорони культурної спадщини;

  активізації розвитку туризму, зокрема міжнародного, як одного із джерел залучення інвестицій, розвитку туристичної інфраструктури регіону.

  __________________  Додаток
          до Програми
  ПЛАН
  заходів щодо відродження та розвитку
  історичних і культурних центрів Черкащини

  (тис. гривень)

  Найменування заходу

  Орієнтов-ний обсяг фінансу-вання

  У тому числі за роками

  Відповідальні за
  виконання

  2006

  2007

  2008

  2009

  держав-ний бюджет

  місце-вий бюд-жет

  інші дже-рела

  дер-жав-ний бюд-жет

  місце-вий бюд-жет

  інші дже-рела

  держав-ний бюджет

  місце-вий бюд-жет

  інші джере-ла

  дер-жав-ний бюд-жет

  місце-вий
  бюджет

  інші дже-рела

  Городищенський район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Реконструкція приміщення районного центру бібліотек і культурної спадщини імені В. Л. Симиренка, районного Палацу культури  імені С. С. Гулака- Артемовського у м. Городищі

  2000

   

   

   

   

   

   

  800

   

   

  1 200

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Ремонт і реставрація погруддя Т. Г. Шевченка
  у м. Городищі

  150

   

  50

   

   

  50

   

   

  50

   

   

   

   

  —“—

  Розроблення проекту та реконструкція діючого трьохповерхового корпусу стаціонару лікарні у м. Городищі

  266,5

  266,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Спорудження пам’ятника Т. Г. Шевченку та упорядження прилеглої  до нього  території у смт Вільшана

  250

  150

   

   

  100

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Реконструкція
  Будинку культури
  у смт Вільшана

  600

  200

   

   

  200

   

   

  200

   

   

   

   

   

  —“—

  Проектування та реконструкція Будинку-музею родини Симиренків, родинної церкви та кладовища, упорядження прилеглої до них території
  у с. Мліїв

  800

  800

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Реконструкція Музею Т. Г. Шевченка та Центру культури і дозвілля  
  у смт Вільшана

  500

   

   

   

  200

   

   

  300

   

   

   

   

   

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Будівництво підвідного газопроводу до смт Вільшана і
  с. Товста

  3419

  587

   

   

  2832

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Газифікація сіл В'язівок, Петропавлівка, Воронівка і Вербівка

  1741

  1741

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Драбівський район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Газифікація
  с. Шрамківка

  800

  50

   

   

  250

   

   

  250

   

   

  250

   

   

  —“—

  Жашківський район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Газифікація сіл Павлівка і Тинівка

  1500

  90

   

   

  470

   

   

  470

   

   

  470

   

   

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Звенигородський район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Реконструкція центральної районної лікарні та придбання дизельних електростанцій для забезпечення автономного електропостачання хірургічного, дитячого та пологового міжрайонних відділень

  1200

  800

   

   

  400

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Реконструкція очисних споруд
  у м. Звенигородці

  4000

  500

   

   

  2000

   

   

  1500

   

   

   

   

   

  —“—

  Ремонт покрівлі спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю у м. Звенигородці

  400

   

   

   

  400

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Завершення будівництва і придбання меблів та обладнання для середньої загальноосвітньої школи IIII ступеня у  с. Шевченкове

  1200

  1200

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація 

  Реконструкція очисних споруд середньої загальноосвітньої школи IIII ступеня

  у с. Шевченкове

  350

  350

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Завершення будівництва двох двоповерхових будинків для викладачів Шевченківського сільськогосподарського коледжу

  750

   

   

   

  200

   

   

  250

   

   

  300

   

   

  —“—

  Реконструкція та газифікація навчальних корпусів, гуртожитків і господарських приміщень Шевченківського сільськогосподарського коледжу

  1850

   

   

   

  500

   

   

  600

   

   

  750

   

   

  —“—

  Реконструкція обеліска Слави і могили Невідомого солдата та упорядження території парку в с. Шевченкове

  250

  100

   

   

  150

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Капітальний ремонт та реконструкція Будинку культури
  в с. Шевченкове

  500

  40,9

   

   

  210

   

   

  249,1

   

   

   

   

   

  —“—

  Капітальний ремонт спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю та гуртожитку в с. Шевченкове

  800

   

   

   

   

   

   

  400

   

   

  400

   

   

  —“—

  Заміна покрівлі хати батьків Т. Г. Шевченка в с. Шевченкове

  50

  50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація, Національний заповідник "Батьківщина Тараса Шевченка"

  Ремонт захисної споруди хати дяка та упорядження прилеглої до неї території
  в с. Шевченкове

  250

  250

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Облаштування свердловини для забезпечення водопостачання Національного заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка"
  в с. Шевченкове

  160

  160

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Реконструкція дільничної лікарні в с. Шевченкове

  70

  70

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Реставрація памяток — культових споруд 
  у с. Шевченкове

  800

  400

   

   

  400

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Будівництво каплиці 
  у с. Моринці

  150

  150

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Будівництво кузні у с. Моринці

  100

  100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Реконструкція фасаду приміщення, упорядження території, будівництво та облаштування спортивного майданчика середньої загальноосвітньої школи IIII ступеня у с. Моринці

  750

  750

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Відтворення історико-архітектурного середовища — місця народження
  Т. Г. Шевченка у с. Моринці

  100

  100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Реконструкція Будинку культури та будівництво автономної котельні у с. Моринці

  1150

  350

   

   

  400

   

   

  400

   

   

   

   

   

  —“—

  Реконструкція з добудовою приміщення та придбання меблів і обладнання для середньої загальноосвітньої школи  IIII ступеня
  у с. Моринці

  5000

   

   

   

  2000

   

   

  1500

   

   

  1500

   

   

  —“—

  Реставрація Чумацької хати в Національному заповіднику “Батьківщина Тараса Шевченка”  у с. Моринці

  75

  75

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Реконструкція пам’ятника Т. Г. Шевченку у с. Моринці

  89

  89

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Реставрація та ремонт будинку
  П. В. Енгельгардта, створення експозиції музею поміщицького побуту у с. Будище

  400

   

   

   

  200

   

   

  200

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Відновлення, упорядження та облаштування парку —пам’ятки садово-паркового мистецтва і водоймища у с. Будище

  400

   

   

   

   

   

   

  200

   

   

  200

   

   

  —“—

  Будівництво середньої загальноосвітньої школи III ступеня у с. Будище

  8000

   

   

   

   

   

   

  4000

   

   

  4000

   

   

  —“—

  Ремонт Будинку культури та будівництво котельні
  у с. Будище

  290

   

   

   

  290

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Ремонт, придбання меблів та обладнання для дитячого садка і будівництво котельні
  у с. Будище

  415

  415

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Проектування готелю
  у с.
  Будище

  200

  200

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Будівництво готелю у с. Будище

  1400

   

   

   

   

   

  700

   

   

  700

   

   

   

  —“—

  Газифікація сіл Ризине та Озірна

  9900

  5470

   

   

   

   

   

  2430

   

   

  2000

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Реставрація Садиби-музею В. М. Чорновола
  у с. Вільховець

  354

  354

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Завершення будівництва загальноосвітньої середньої школи і котельні, придбання меблів та обладнання для школи у с. Вільховець

  8000

   

   

   

  2000

   

   

  3 000

   

   

  3000

   

   

  —“—

  Очищення ставків та укріплення (в тому числі проектування) гідроспоруд у селах Моринці, Будище і Шевченкове

  2175

  975

   

   

  400

   

   

  400

   

   

  400

   

   

  —“—

  Реконструкція Будинку-музею та Меморіальної садиби-музею А. Ю. Кримського
  у м. Звенигородці

  400

   

   

   

  400

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Газифікація с. Вільховець

  350

   

   

   

  350

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Газифікація с. Козацьке

  1100

   

   

   

  1100

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Газифікація с. Княжа

  750

   

   

   

  750

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Газифікація с. Тарасівка

  300

   

   

   

  300

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Газифікація с. Неморож

  300

   

   

   

  300

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Реконструкція Музею видатного етнографа, композитора та диригента О. А. Кошиця у с. Тарасівка

  50

  50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Кам’янський район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ремонт і реставрація комплексу  пам’яток Кам’янського державного історико-культурного заповідника

  70

  70

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Газифікація
  с. Жаботин

  1483

  40

   

   

  400

   

   

  643

   

   

  400

   

   

  —“—

  Канівський район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Будівництво міського Будинку культури “Шевченківський культурний центр”

  27000

  3900

   

   

  8000

   

   

  8000

   

   

  7100

   

   

  Черкаська облдержадміністрація разом з Канівською міськрадою

  Реконструкція каналізаційної мережі м. Канева

  10000

  800

   

   

  2000

   

   

  3000

   

   

  4200

   

   

  —“—

  Будівництво газопроводу середнього тиску с. Хмільна — м. Канів

  18300

   

   

   

  6000

   

   

  6000

   

   

  6300

   

   

  Черкаська облдержадміністрація разом з Канівською міськрадою

  Проектування та реконструкція павільйону пристані “Тарасова гора”

  700

  150

   

   

  550

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Реконструкція районної лікарні у м. Каневі

  2050

  50

   

   

  1000

   

   

  1000

   

   

   

   

   

  —“—

  Реконструкція теплових мереж у м. Каневі

  1100

  500

   

   

  600

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Реконструкція водопровідних мереж у м. Каневі

  800

  300

   

   

  500

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Реконструкція автомобільної дороги від Успенського собору до підніжжя Тарасової гори

  1200

  600

   

   

  600

   

   

   

   

   

   

   

   

  Мінтрансзвязку, Черкаська облдержадміністрація

  Спорудження пам’ятника Івану Підкові у м. Каневі

  200

  200

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація разом з Канівською міськрадою

  Реконструкція та реставрація Історичного музею у м. Каневі

  500

  500

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація разом з Канівською міськрадою

  Реконструкція садиби
  М. О. Максимовича
  у с. Прохорівка

  100

   

   

   

  100

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація,
  Шевченківський національний заповідник

  Проектування, реставрація, реконструкція та будівництво об'єктів поселення мисливців на мамонтів
  у с. Межиріч

  1857

  57

   

  500

   

   

  600

   

   

  700

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Корсунь-Шевченківський район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ремонт і реставрація будинку Головинських для відкриття Музею Тараса Шевченка у смт Стеблів

  200

  200

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Упорядження ландшафтного парку — пам’ятки садово-паркового мистецтва XVIII — початку XIX століття, в якому відпочивав Т. Г. Шевченко, у м. Корсуні-Шевченківському

  500

  100

   

   

  200

   

   

  200

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Ремонт і реставрація об’єктів Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника

  600

  100

   

   

  500

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Ремонт і реставрація палацу Лопухіних (Музей історії Корсунь-Шевченківської битви) у м. Корсуні-Шевченківському

  500

  200

   

   

  300

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Газифікація
  с. Яблунівка

  100

  100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Реконструкція приміщення Будинку культури у с. Селище

   

  300

   

   

   

  150

   

   

  150

   

   

   

   

   

  —“—

  Реконструкція приміщення дитячого садка у с. Селище

  300

   

   

   

  150

   

   

  150

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Будівництво підвідного газопроводу високого тиску м. Корсунь-Шевченківський – с. Селище – смт Стеблів

  5670

  3000

   

   

  500

   

   

  1000

   

   

  1170

   

   

  —“—

  Лисянський район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Реконструкція приміщення районної лікарні у смт Лисянка

  800

  90

   

   

  400

   

   

  310

   

   

   

   

   

  —“—

  Ремонт навчального  приміщення, їдальні та майстерні загальноосвітньої середньої школи

  IIII ступеня № 2 у смт Лисянка

  360

  60

   

   

  300

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Ремонт покрівлі, приміщень та каналізаційної системи гуртожитку, будівництво автономної газової котельні професійно-аграрного ліцею у смт Лисянка

  485

  110

   

   

  375

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Капітальний ремонт приміщення та опалювальної системи Будинку культури
  у смт Лисянка

  500

  160

   

   

  340

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Завершення реконструкції загальноосвітньої школи
  у с. Чаплинка

  1017

  714

   

   

  303

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Ремонт середньої загальноосвітньої школи IIII ступеня

  у с. Яблунівка

  300

  300

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Реставрація пам’яток —культових споруд у с. Яблунівка

  200

  100

   

   

  100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Капітальний ремонт Будинку культури
  в с. Чаплинка

  700

  140

   

   

  200

   

   

  360

   

   

   

   

   

  —“—

  Газифікація сіл Боярка, Харченки та Брідок

  430

  200

   

   

  230

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Капітальний ремонт і газифікація Будинку культури у с. Боярка

  500

  220

   

   

  280

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Реконструкція Будинку культури
  у с. Яблунівка

  100

  100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Завершення будівництва дільничної  лікарні у с. Боярка

  2100

  240

   

   

  1000

   

   

  860

   

   

   

   

   

  —“—

  Капітальний ремонт і реконструкція опалювальної системи, облаштування спортивного майданчика загальноосвітньої середньої школи

  IIII ступеня
  у с. Боярка

  1000

  100

   

   

  300

   

   

  300

   

   

  300

   

   

  —“—

  Проектування, ремонт та реставрація об'єктів музейного історико-етнографічного комплексу
  у с.
  Порадівка

  4300

  2500

   

   

  1800

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Газифікація
  с. Жаб’янка

  496

  190

   

   

  306

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Газифікація сіл Чаплинка, Шушківка та Порадівка

  600

  530

   

   

  70

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Підведення газопроводу
  до с.
  Будище

  2000

  60

   

   

  500

   

   

  500

   

   

  940

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Підведення газопроводу
  до с.
  Дашуківка

  2000

  80

   

   

  500

   

   

  500

   

   

  920

   

   

  —“—

  Підведення газопроводу
  до с.
  Журжинці

  2000

  90

   

   

  500

   

   

  500

   

   

  910

   

   

  —“—

  Підведення газопроводу
  до с.
  Почапинці

  2000

  90

   

   

  500

   

   

  500

   

   

  910

   

   

  —“—

  Ремонт дільничної лікарні у с. Бужанка

  290

  96

   

   

  194

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Будівництво котельні дільничної лікарні
  у с. Бужанка

  150

  80

   

   

  70

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Ремонт школи Бужанського міжрайонного навчально-виховного комбінату

  250

  50

   

   

  150

   

   

  50

   

   

   

   

   

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ремонт системи опалення та автономної котельні школи Бужанського міжрайонного навчально-виховного комбінату

  200

  30

   

   

  150

   

   

  20

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Газифікація сіл Тихонівка, Яблунівка
  і Шубині Стави

  3000

  410

   

   

  1000

   

   

  1000

   

   

  590

   

   

  —“—

  Ремонт будинків культури у селах Жаб'янка і Тихонівка

  400

  80

   

   

  200

   

   

  120

   

   

   

   

   

  —“—

  Завершення будівництва свердловин для водопостачання сіл Боярка та Порадівка

  300

  300

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Реконструкція дільничної лікарні
  в с. Шушківка

  550

  70

   

   

  240

   

   

  240

   

   

   

   

   

  —“—

  Завершення будівництва Будинку побутового обслуговування в с. Порадівка

  950

   

   

  380

   

   

  300

   

   

  270

   

   

   

  —“—

  Завершення робіт з очищення русла та притоків р. Гнилий Тікич з укріпленням гідроспоруд в селах Шушківка, Чаплинка, Порадівка і Боярка

  3500

  3000

   

   

  500

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Маньківський район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Газифікація сіл Мала Маньківка і Тишківка

  2000

  90

   

   

  650

   

   

  650

   

   

  610

   

   

  —“—

  Монастирищенський район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ремонт і реставрація садиби Даховського – пам’ятки архітектури місцевого значення
  у с. Леськове

  1000

   

   

  500

   

   

  500

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Уманський район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Проектування та будівництво музею археологічних культур Черкащини,  реконструкція археологічних об'єктів історико-культурної спадщини у с. Піковець

  8000

  6000

   

   

  2000

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Будівництво готельно-туристичного комплексу у с. Піковець

  2000

   

   

  2000

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Черкаська облдержадміністрація

  Газифікація
  с. Ладижинка

  264

  264

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  Тальнівський район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Реставрація пам’ятки архітектури національного значення — палацу Шувалова (Мисливський замок) та упорядження парку, в якому перебував Т. Г. Шевченко, у м. Тальному