• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 11 травня 2006 р. № 640

  Київ

   

  Про затвердження Угоди про введення міжнародного
  сертифіката зважування вантажних транспортних
  засобів на територіях держав-учасниць
  Співдружності Незалежних Держав


   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Угоду про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, підписану 16 квітня 2004 р. у м. Чолпон-Ата (Киргизька Республіка), що додається.

   

  Прем’єр-міністр України                                                                       Ю. ЄХАНУРОВ

   

  Інд.21  Офіційний переклад

   

   

  УГОДА

  про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав

  Уряди держав-учасниць цієї Угоди, які надалі називаються Сторони,

  виходячи з необхідності погоджених дій у галузі міжнародних автомобільних вантажних перевезень та уніфікації умов для їхнього здійснення, усунення бар'єрів у міжнародному сполученні,

  для реалізації Програми дій з розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року, затвердженої Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав від 20 червня 2000 р., Угоди про принципи формування загального транспортного простору та умови взаємодії держав - учасників СНД в галузі транспортної політики від 9 жовтня 1997 р. і Угоди про порядок транзиту через території держав - учасників Співдружності Незалежних Держав від 4 червня 1999 р.

  домовилися про таке:

  Стаття 1

  Терміни , що вживаються в цій Угоді, мають такі значення:

  «міжнародне перевезення вантажів» - перевезення вантажів транспортними засобами, зареєстрованими на території Сторін, з перетином кордону принаймні однієї зі Сторін, зокрема перевезення транзитом по їхньою територією;

  «транспортний засіб» - механічний дорожній транспортний засіб, а також будь-який причіп чи напівпричіп, призначений для буксирування його таким транспортним засобом;

  «перевізник (транспортний оператор)» — особа, яка безпосередньо відповідає за перевезення вантажів або використовує для цього перевезення третю сторону, відповідно до договору перевезення;

  «міжнародний сертифікат зважування вантажних транспортних засобів (сертифікат)» - документ, що містить достовірні дані про вагові параметри транспортного засобу та видається станцією зважування, уповноваженої компетентними органами Сторін;

  «станція зважування» - уповноважений компетентними органами Сторони пункт зважування, що здійснює зважування транспортного засобу й видає сертифікат встановленого зразка;

  «контрольне зважування» - зважування транспортного засобу за таких обставин:

  - невідповідність вагових характеристик, зазначених в сертифікаті шляхової документації (СМR, САRNЕТ ТIR);

  - під час довантаження, часткового розвантаження або перевантаження вантажу на інший транспортний засіб, а також під час передачі вантажу під інший митний режим;

  - невідповідності даних, зазначених у сертифікаті (графа 3), і даних про контрольований транспортний засіб (тип транспортного засобу, реєстраційні номери);

  - невідповідності особливих вагових характеристик до даних, зазначених у сертифікаті (графа 8).

  Стаття 2

  1. Ця Угода регулює порядок застосування сертифіката на територіях Сторін.

  2. Сертифікат видається для спрощення процедури перетину кордонів між Сторонами і, зокрема, запобігання багаторазового зважування транспортних засобів на територіях Сторін.

  Стаття 3

  1. Сторони приймають і взаємно визнають сертифікати, видані однією зі Сторін.

  2. Сертифікат виготовляється в друкарський спосіб і має систему захисту. Зміст сертифіката вказано у Додатку, який є невід'ємною частиною даної Угоди (далі — Додаток).

  3. Бланки сертифіката друкуються російською мовою компетентними органами кожною зі Сторін, можуть бути дубльовані державною мовою кожною зі Сторін за умови дотримання встановленого формату сертифіката й розташування його пунктів.

  4. Бланки сертифіката є бланками суворої звітності.

  Стаття 4

  1. Інформаційне забезпечення і координацію діяльності компетентних органів Сторін із застосування сертифіката в рекомендаційній формі здійснює Міжурядова рада шляховиків (далі — МРШ спільно з Координаційною транспортною нарадою держав-учасникць СНД (далі - КТН СНД).

  2.  Компетентні органи Сторін формують переліки станцій зважування на територіях відповідних Сторін та інформують МРШ. МРШ спільно з з КТН СНД доводить зазначені переліки до всіх компетентних органів і транспортних організацій Сторін.

  3. Обов'язкові вимоги, що застосовуються до станцій зважування під час іхньої  акредитації, та основні характеристики устаткування, яке необхідно застосовувати для зважування транспортних засобів, наведено в Додатку.

  Стаття 5

  1. Додаткове, зокрема контрольне, зважування транспортного засобу не здійснюється, за винятком обставин, викладених в абзаці 7 статті 1.

  2. Результати контрольного зважування заносяться до графи 10 сертифіката.

  3. Компетентні органи Сторін про результати контрольного зважування інформують митні органи своїх держав.

  4. При виявленні розбіжності більше 2% між даними, зазначеними в підпунктах. 7.2, 7.3 сертифіката, й реальною вагою, відповідальність несе перевізник  відповідно до законодавства кожної зі Сторін.

  Інформація для вжиття заходів за цим фактом доводиться до компетентних органів Сторін, на територіях яких було видано сертифікат і зареєстровано транспортний засіб.

  5. У випадку систематичної розбіжності результатів зважування транспортних засобів на вповноваженій станції зважування більше ніж на 2%, станція може бути позбавлена акредитації відповідно до національного законодавства своєї держави.

  Стаття 6

  1. Сертифікат видається компетентними органами Сторін перевізнику в пунктах навантаження або на першій станції зважування, розташованій на шляху проходження транспортного засобу.

  2. У випадку перевищення вагових характеристик, зазначених у сертифікаті, значень допустимих вагових параметрів, чинних на території Сторін, перевізник зобов'язаний у встановленому порядку сплатити відповідні збори й мита, установлені законодавствами Сторін.

   Стаття 7

  Ця Угода не торкається прав і зобов'язань Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів з питань міжнародного автомобільного сполучення, учасниками яких вони є.

  Стаття 8

  Компетентні органи Сторін з метою реалізації цієї Угоди на безоплатній основі надають необхідну інформацію про чинні нормативні правові акти й унесення змін і доповнень до них, а також про інші обставини, що мають значення для міжнародних автомобільних вантажних перевезень та зачіпають інтереси інших держав-учасниць цієї Угоди.

  Стаття 9

  Ця Угода набуває чинності з дати здачі на зберігання депозитарієві третього повідомлення про виконання Сторонами, що підписали її, усіх необхідних внутрішньодержавних процедур.

  Для Сторін, що виконали необхідні процедури пізніше, вона набуває чинності з дати здачі на зберігання депозитарієві відповідних документів.

  Стаття 10

  До цієї Угоди за взаємною згодою Сторін можуть бути внесені зміни і доповнення, що оформляються окремими протоколами та набувають чинності відповідно до положень статті 9 цієї Угоди і є його невід'ємною частиною.

  Стаття 11

  Спірні питання, пов'язані із застосуванням або тлумаченням цієї Угоди, розв’язуються шляхом переговорів заінтересованих Сторін.

  Стаття 12

  Ця Угода діє протягом 5 років із дня набуття нею чинності. Після закінчення цього терміну зазначена Угода автоматично продовжується на наступні п'ятирічні періоди, якщо Сторони не приймуть іншого рішення.

  Стаття 13

  Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, а також третіх держав, які не є учасницями Співдружності Незалежних Держав, але поділяють його мету й принципи, шляхом передачі депозитарієві документів про таке приєднання.

  Приєднання третіх держав уважається таким, що набуло чинності, якщо жодна зі Сторін не виступить проти цього протягом трьох місяців після надіслання депозитарієм відповідного повідомлення.

  Стаття 14

  Кожна Сторона може вийти із цієї Угоди, надіславши письмове повідомлення про це депозитарієві не пізніше, ніж за 6 місяців до дати виходу.

  Учинено в місті Чолпон-Ата 16 квітня 2004 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, її засвідчену копію.

  За Уряд

  Азербайджанської Республіки

  За Уряд

  Республіки Молдова

  За Уряд

  Республіки Вірменія

  За Уряд

  Російської Федерації

  За Уряд

  Республіки Білорусь

  За Уряд

  Республіки Таджикистан

  За Уряд

  Грузії

  За Уряд

  Туркменістану

  За Уряд

  Республіки Казахстан

  За Уряд

  Республіки Узбекистан

  За Уряд

  Киргизької Республіки

  За Уряд

  України

      

  Додаток

  до Угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях держав-учасниць СНД

  Міжнародний сертифікат зважування вантажних транспортних засобів (сертифікат) повинен відповідати зразку, що наведений в цьому Додатку, і видаватися та використовуватися під контролем уповноваженого урядового органу кожної Сторони відповідно до процедури, яка наводиться в даному Додатку.

  Під час друкування бланків сертифіката Сторони зобов'язані передбачити не менше трьох ступенів захисту. Зміст і форма їхньої ідентифікації доводяться до відома Сторін через Секретаріат МРШ і Виконком КТН СНД.

  Використання сертифіката транспортними операторами факультативним.

  1. Процедура видачі та використання сертифіката

  1.1. Сертифікат, належним чином заповнений а) співробітником уповноваженої станції зважування та б) транспортними операторами (водіями) вантажних автомобілів, приймається й визнається як документ, що містить достовірні відомості про зважування, здійснені вповноваженими органами Сторін.

  1.2. Застосування сертифіката на територіях Сторін не залежить від держави його видачі, а також реєстрації транспортного засобу, що здійснює міжнародне вантажне перевезення ТIR чи за іншою процедурою, що виключає несанкціонований доступ до вантажного відсіку транспортного засобу.

  1.3. У випадку видачі сертифіката в країні в'їзду транспортного засобу (незалежно від країни його реєстрації) на території Сторін під час здійснення міжнародного транзитного перевезення вантажів з території держав, що не є учасницями цієї Угоди, вимірювання маси транспортного засобу проводиться тільки під час в'їзду на територію першої Сторони.

  1.4. Компетентні органи визнають інформацію, яку містить сертифікат, як достовірно й не здійснюють додаткових зважувань.

  1.5. Компетентні органи можуть провести перевірку ваги транспортного засобу на вимогу оператора й за таких обставин:

  - невідповідність вагових характеристик, зазначених у сертифікаті й шляховій документації (СМR, САRNЕТ ТIR);

  - під час довантаження, часткового розвантаження або перевантаження вантажу в інший транспортний засіб, а також при передачі вантажу під інший митний режим;

   - невідповідності даних, зазначених у сертифікаті й відомостях про контрольований вантажний транспортний засіб (тип вантажного автотранспортного засобу, державні реєстраційні знаки);

  - невідповідність особливих вагових характеристик даним, зазначеним у сертифікаті (графа 8).

  1.6. Результати контрольного зважування заносяться співробітником станції зважування в графу 10 сертифіката. Графа 10 сертифіката слугує підставою для оцінки діяльності станцій під час видачі їм дозволів (ліцензій) на право проведення зважування транспортних засобів.

  1.7. Зважування для оформлення цього сертифіката здійснюється на запит транспортного оператора (водія), вантажний автотранспортний засіб якого зареєстровано на території однієї зі Сторін, уповноваженими станціями зважування за вартістю, розмір якої визначається виходячи з обсягу наданих послуг.

  2.Вимого до вповноважених станцій зважування

  2.1. Уповноважені станції зважування заповнюють спільно з оператором (водієм) транспортного засобу міжнародний сертифікат зважування вантажних транспортних засобів відповідно до таких мінімальних вимог:

  А. На станціях зважування повинні застосовуватися ваги, унесені до Державного реєстру засобів вимірювання Сторони. За точністю ваги повинні відповідати ряду 0,5; 1,0; 2,0 класів точності. Ділянка дороги з установленими вагами повинна бути атестована для забезпечення зважування транспортних засобів з похибкою, що не перевищує допустимої.

  Б. Компетентні органи Сторін забезпечують достатню компетентність станцій зважування за допомогою таких засобів, як акредитація або оцінка використання відповідних засобів зважування, кваліфікація персоналу.

  В. Устаткування для зважування повинно триматися в робочому стані. Воно повинно регулярно проходити метрологічну атестацію (перевірку) з подальшим тавруванням (опломбуванням) компетентними органами, відповідальними за дотримання вимог у галузі мір та ваг.

  Устаткування для зважування і його максимально допустима похибка, а також порядок використання повинні відповідати рекомендаціям Міжнародної організації з законодавчої метрології (МОЗМ).

  2.2.. Під час визначення справжнього значення фізичної величини маси транспортних засобів необхідно керуватися нормативним документом, що встановлює клас точності й допустиму похибку устаткування для зважування (використання допустимої похибки шляхом віднімання її з виміряної ваги при зважуванні транспортних засобів не рекомендується, оскільки вагові пристрої на станції зважування, знаходячись у межах допуску, можуть працювати в мінусовому чи плюсовому режимі, що може призвести до завищення межі максимально допустимої похибки).

  2.3 Компетентні органи Сторін публікують перелік всіх уповноважених станцій зважування. Ці переліки, а також будь-які зміни, що внесено до них доводяться до відома інших Сторін, Секретаріату МРШ і Виконкому КТН СНД для розсилання заінтересованим організаціям та користувачам.

  3. Зміст міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів

  Міжнародний сертифікат зважування вантажних транспортних засобів містить такі графи й розділи.

  Заповнюється водієм до зважування транспортного засобу

  Графа 1. Відомості про транспортного оператора:

  - назва транспортного оператору (повна адреса, зокрема країна);

  - номер телефону;

  - номер факсу;

  - адреса електронної пошти.

  Графа 2. Договір на перевезення №...:

  - САRNЕТ ТIR (якщо застосовується);

  - СМR (якщо застосовується).

  Графа 3. Відомості про вантажний транспортний засіб:

  - реєстраційний номер автомобіля та причепа;

  - система підвіски автомобіля та причепа.

  Заповнюється співробітником уповноваженої станції зважування

  Графа 4. Відомості про вповноважену станцію зважування (код, назва та адреса, зокрема країна):

  - відомості про клас точності устаткування для зважування.

  Графа 5. Номер транспортного засобу, що  зважується.

  Графа 6. Дата видачі сертифіката (день, місяць, рік).

  Графа 7. Результати зважування (з додаванням оригінального офіційного запису станції зважування):

  - тип вантажного транспортного засобу;

  - вимірювання ваги на вісь;

  - вимірювання повної ваги.

  Графа 8. Особливі вагові характеристики:

  - ступінь заповнення паливних баків, приєднаних до двигуна;

  - ступінь заповнення паливних баків, зокрема баків для пристрою охолодження;

  - число запасних шин;

  - число людей у транспортному засобі під час зважування;

  - наявність піднімальної вісі.

  Заповнюється водієм після зважування транспортного засобу

  Графа 9. Підтвердження правильності заповнення граф 1-8:

  - дата;

  - прізвище, ім'я, по батькові водія (водіїв) транспортного засобу;

  - зауваження (якщо є).

  Заповнюється співробітником уповноваженої станції зважування у винятковому (контрольному) випадку

  Графа 10. Дата, імена та підписи співробітників, що проводили контрольне зважування. Примітки (результат контрольного зважування).

  4. Додатки до сертифіката

  Додатки до сертифіката мають пояснювальний характер і містять схематичні малюнки типів автотранспортних засобів, які потрібно вказувати в графі 7.1 сертифіката, зокрема:

  I. Вантажні автомобілі;

  II. Склад транспортних засобів;

  III. Зчленовані транспортні засоби.

   

   

   

   

   

  Офіційний переклад

   

  Застереження Республіки Казахстан до пункту 1 порядку денного Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав про Угоду про введення міжнародного сертифіката зважування вантажів транспортних засобів на територіях держав-учасниць СНД

  16 квітня 2004 року                                 місто Чолпон-Ата
  Відповідно до національного законодавства Республіки Казахстан автомобільні перевезення великогабаритних і великовагових вантажів на території Республіки Казахстан не допускаються, за винятком випадків перевезення неподільних великогабаритних і великовагових вантажів.

  Прем'єр-Міністр

  Республіки Казахстан                          (підпис)                                          Д.Ахметов