• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 11 травня 2006 р. № 639

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 11 вересня 2000 р. № 1410 і від 27 вересня 2000 р. № 1467

  1. Абзац сьомий пункту 4 Положення про Український національний фонд “Взаєморозуміння і примирення”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2000 р. № 1410, виключити.

  2. У Порядку виготовлення та видачі посвідчень жертвам нацистських переслідувань, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1467:

  1) у пункті 1 слова “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” виключити;

  2) в абзаці шостому пункту 2 слова “за рішенням експертної комісії Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” при Кабінеті Міністрів України” виключити;

  3) у пункті 5:

  в абзаці першому слова “Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” при Кабінеті Міністрів України” замінити словом “Мінпраці”;

  друге речення абзацу четвертого після слів “має захисну сітку” доповнити словами “та підлягає захисту голографічними елементами”;

  4) у пункті 6:

  в абзаці другому слова “законодавством України для ветеранів війни - учасників бойових дій” замінити словами і цифрами “статтею 61 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

  в абзаці третьому слова “законодавством України для інвалідів війни” замінити словами і цифрами “статтею 62 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

  в абзаці четвертому слова “законодавством України для учасників війни” замінити словами і цифрами “статтею 63 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

  в абзаці п’ятому слова “законодавством України для дружин (чоловіків) загиблих (померлих) ветеранів війни” замінити словами і цифрами “статтею 64 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

  5) у пункті 7 слова “обласними та регіональними відділеннями Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” при Кабінеті Міністрів України за рішенням експертної комісії цього Фонду” замінити словами “органами праці та соціального захисту населення”;

  6) у пункті 12 слова “обласних та регіональних відділень Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” при Кабінеті Міністрів України” замінити словами “регіональних органів праці та соціального захисту населення”;

  7) у додатках до Порядку:

  у додатку 1 слова “законодавством України для ветеранів війни - учасників бойових дій” замінити словами і цифрами “статтею 61 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

  у додатку 2 слова “законодавством України для інвалідів війни” замінити словами і цифрами “статтею 62 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

  у додатку 3 слова “законодавством України для учасників війни” замінити словами і цифрами “статтею 63 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

  у додатку 4:

  назву додатка викласти у такій редакції:

  “ЗРАЗОК

  посвідчення, яке видається дружинам (чоловікам) померлих жертв нацистських переслідувань”;

  слова “законодавством України для дружин (чоловіків) загиблих (померлих) ветеранів війни” замінити словами і цифрами “статтею 64 Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”.

  _____________________