• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 травня 2006 р. № 662

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 15 жовтня 2002 р. № 1544 і від 27 серпня 2003 р. № 1351

  1. У переліку робіт і послуг у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, які виконуються і надаються за плату, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 жовтня 2002 р. № 1544:

  1) пункти 2 і 3 викласти у такій редакції:

  “2. Проведення мікробіологічних, молекулярно-генетичних діагностичних досліджень (крім планових досліджень).

  3. Проведення лабораторних досліджень під час проведення попереднього (при прийнятті на роботу) та періодичного профілактичного медичного огляду працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до поширення інфекційних хвороб серед населення”;

  2) пункт 4 після слів “виробничого середовища” доповнити словом “біоматеріалу”;

  3) пункт 6 викласти у такій редакції:

  “6. Централізоване виготовлення та контроль якості поживних середовищ для мікробіологічних досліджень”;

  4) у пункті 8 слова “консультування з питань визначення і усунення небезпечних факторів” виключити;

  5) пункти 10, 14 і 15 виключити;

  6) доповнити примітку до переліку після слів “державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ” словами “на добровільній основі”.

  2. Тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. № 1351, викласти у такій редакції:  “ТАРИФИ (ПРЕЙСКУРАНТИ)
  на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату
  установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби

  Найменування робіт (послуг)

  Ціна (без урахування податку
  на додану вартість), гривень

   

  Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні дослідження 

   

  1.

  Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об’єктів

  40,1

  за одне дослідження одного об’єкта

   

  2.

  Визначення:

  1)  загальної кількості мезофільних анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в об’єктах середовища життєдіяльності людини 

   

  31,97

   

  —“—

   

   

  2) колі-індексу води та бактерій групи кишкової палички в харчових продуктах, продовольчій сировині та  інших об’єктах середовища життєдіяльності людини

  31,89

  —“—

   

   

  3) залишкової кількості антибіотиків у продуктах тваринництва бактеріологічним методом

  111,98

  за одне дослідження одного антибіотика в одному продукті

   

   

  4) залишкової кількості антибіотиків у харчових продуктах методом дельвотесту

  25,01

  за дослідження одного продукту

   

   

  5) наявності молочнокислих мікроорганізмів у харчових продуктах 

  42,55

  —“—

   

   

  6) наявності інгібуючих речовин у молоці з метиленовим синім 

  14,96

  за одне дослідження

   

  3.

  Мікроскопія кисломолочних продуктів 

  8,67

  за дослідження одного продукту

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4.

  Виявлення:

   

   

   

   

  1) бактерій родини Enterobacteriaceae, сальмонел, патогенних вібріонів, ентерококів, золотистого стафілокока, синьогнійної палички, протею, сульфітредукуючих клостридій, Bacillus cereus, бактерій роду лейконосток, легіонел, бруцел, лістерій, ієрсиній у харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини

  37,19

  за дослідження одного показника в одному об’єкті

   

   

  2) плісеневих грибів та дріжджів у харчових продуктах та продовольчій сировині

  27,03

  за дослідження одного продукту

   

  5.

  Визначення промислової стерильності консервованої продукції

  121,25

  —“—

   

  6.

  Бактеріологічні дослідження консервованої продукції для виявлення причин псування

  161,95

  —“—

   

  7.

  Виявлення у борошні та хлібобулочних виробах збудника картопляної хвороби

  28,36

  —“—

   

  8.

  Визначення:

   

   

   

   

  1) чутливості, специфічної активності, відтворюваності діагностичних імунобіологічних препаратів

  58,27

  за дослідження одного показника в одному препараті

   

   

   2) мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів, косметичних виробів і засобів побутової хімії

  35,24

  за дослідження одного показника

   

  9.

  Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на:

   

   

   

   

   мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми

  11,59

  за одне дослідження

   

   

   бактерії групи кишкової палички

  9,98

  —“—

   

   

   плісеневі гриби та дріжджі

  9,36

  —“—

   

   

   золотистий стафілокок

  17,07

  —“—

   

   

   патогенну та умовно-патогенну мікрофлору

  26,81

  за одне дослідження

   

  10.

  Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень

  20,87

  за дослідження одного показника

   

  11.

  Бактеріологічні, вірусологічні або паразитологічні дослідження із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції методом:

   

   

   

   

   якісним

  110,68

  за одне дослідження

   

   

   флеш або флуоресценції

  128,15

  —“—

   

   

   кількісним

  241,45

  —“—

   

  12.

  Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації)

  24,86

  —“—

   

  13.

  Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз

  94,27

  —“—

   

  14.

  Ідентифікація:

   

   

   

   

  1) мікроорганізмів роду Staphylococcus 

  25,07

  —“—

   

   

  2) мікроорганізмів роду Streptococcus

  35,97

  —“—

   

   

  3) мікроорганізмів роду Meningococcus

  39,84

  —“—

   

   

  4) мікроорганізмів роду Corynebacterium 

  44,72

  —“—

   

   

  5) мікроорганізмів роду Bordetella 

  25,27

  —“—

   

   

  6) мікроорганізмів родини Enterobacteriaceae 

  54,8

  —“—

   

   

  7) мікроорганізмів родини Pseudomonadaceae 

  31,83

  —“—

   

   

  8) грибів роду Candida 

  14,61

  —“—

   

   

  9) мікроорганізмів родів Campylobacter, Yersinia, Vibrio, Leptospsra і Brucella 

  57,83

  за одне дослідження одного роду мікроорганізмів

   

   

  10) збудника ботулізму 

  309,84

  за одне дослідження

   

  15.

  Визначення наявності ботулінічного токсину в реакції нейтралізації на білих мишах

  209,84

  за одне дослідження

   

  16.

  Профілактичне дослідження на носійство:

   

   

   

   

  1) збудників кишкових інфекцій

  27,16

  —“—

   

   

  2) золотистого стафілокока

  22,63

  —“—

   

  17.

  Серологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу

  16,27

  —“—

   

  18.

  Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків         (12 дисків)

  21,73

  за одне дослідження одного виду мікроорганізмів

   

  19.

  Централізоване виготовлення поживних середовищ:

   

   

   

   

   рідких

  40,68

  за один літр

   

   

   щільних

  32,29

  —“—

   

  20.

  Бактеріологічні та вірусологічні дослідження:

   

   

   

   

  1) біологічного матеріалу та проб з об’єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції непрямої гемаглютинації

  22,22

  за одне дослідження

   

   

  2) біологічного матеріалу та проб з об’єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції аглютинації

  27,57

  —“—

   

  21.

  Виявлення:

   

   

   

   

  1) збудника сибірки в об’єктах середовища життєдіяльності людини (ґрунт, сировина тваринного походження тощо)

  179,91

  за одне дослідження одного об’єкта

   

   

  2) лептоспір у воді водоймищ господарсько-питного та культурно-побутового водокористування 

  176,37

  за одне дослідження

   

   

  3) збудників природно-осередкових інфекцій в об’єктах середовища життєдіяльності людини (туляремії, лістеріозу, єрезіпелоїду і ієрсиніозів) в польовому матеріалі

  60,36

  за дослідження одного показника

   

  22.

  Бактеріологічні або вірусологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об’єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції зв’язування комплементу 

  88,17

  за одне дослідження

   

  23.

  Бактеріологічні дослідження із застосуванням реакції мікроаглютинації лептоспір

  154,81

  —“—

   

  24.

  Бактеріологічні або вірусологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об’єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням імунофлуоресцентної мікроскопії

  22,89

  —“—

   

  25.

  Контроль за якістю поживних середовищ методом:

   

   

   

   

   титраційним

  45,02

  за один тест-штам або одну суміш штамів

   

   

   якісним

  33,26

  —“—

   

  26.

  Виділення:

   

   

   

   

  1) ентеровірусів, аденовірусів з об’єктів середовища життєдіяльності людини на культурі клітин з негативним результатом 

  109,25

  за одне дослідження одного виду вірусу в одному об’єкті

   

   

  2) ентеровірусів, аденовірусів з об’єктів середовища життєдіяльності людини на культурі клітин з позитивним результатом 

  242,04

  —“—

   

  27.

  Індикація вірусів грипу та інших вірусів респіраторної групи

  476,76

  за десять досліджень

   

  28.

  Бактеріологічні та вірусологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об’єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням реакції нейтралізації

  160,76

  за одне дослідження

   

  29.

  Визначення активності дезінфекційних засобів методом тест-об’єктів щодо тест-штамів вірусів і бактерій

  137,75

  за дослідження з одним тест-штамом однієї концентрації за строк однієї експозиції

   

  30.

  Вірусологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об’єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням:

   

   

   

   

  1) реакції гальмування аглютинації 

  34,94

  за одне дослідження

   

   

  2) радіоімунного аналізу

  75,87

  —“—

   

  31.

  Бактеріологічні, вірусологічні або паразитологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об’єктів середовища життєдіяльності людини із застосуванням імуноферментного аналізу 

  39,39

  —“—

   

  32.

  Видова діагностика комах, що мають епідемічне значення (синантропні мухи, кровоссальні комари, кліщі та компоненти гнусу) 

  7,56

  за одне дослідження одного екземпляра

   

  33.

  Визначення:

   

   

   

   

  1) яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист кишкових найпростіших у городині, садовині за методами Романенка, Філоненко

  23,16

  за одне дослідження однієї проби

   

   

  2) яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист патогенних найпростіших у воді питній, плавальних басейнів, відкритих водоймищ господарсько-побутового призначення та стічній воді за методами Романенка, Новосільцева, Падченка, Філоненко

  33,58

  —“—

   

   

  3) яєць та личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових патогенних найпростіших, личинок гельмінтів в осаді стічних вод, кеці, мулі, твердій фракції сільськогосподарських стоків, ґрунті, піску і твердих побутових відходах за методами Романенка, Падченка або Філоненко

  39,5

  —“—

   

  34.

  Виявлення:

   

   

   

   

  1) пухопероїдів у пусі, пір’ях і вовні 

  11,82

  за одне дослідження

   

   

  2) демодекоїдних кліщів

  7,87

  —“—

   

  35.

  Дослідження побутового пороху на наявність алергенних та інших кліщів

  30,85

  —“—

   

  36.

  Виявлення шкідників у запасах харчових продуктів (сухофрукти, зернобобові, борошно та крупи) 

  9,59

  —“—

   

  37.

  Дослідження:

   

   

   

   

  1) риби, рибопродуктів, ракоподібних та молюсків на личинки гельмінтів, найпростіших, конеподів та інших паразитів риб, небезпечних для здоров’я людини 

  19,31

  за одне дослідження

   

   

  2) м’яса та м’ясопродуктів на личинки гельмінтів 

  18,42

  —“—

   

   

  3) пилу, змивів з поверхні предметів довкілля на яйця гельмінтів, цисти та ооцисти найпростіших 

  19,52

  —“—

   

  38.

  Дослідження біоматеріалу:

   

   

   

   

  фекалій на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методами збагачення, Бермана і товстого мазка за Като

  10,59

  —“—

   

   

  дуоденального вмісту на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів та найпростіші

  11,33

  —“—

   

   

  сечі на гельмінти та їх яйця і личинки

  11,5

  —“—

   

   

  харкотиння на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів та найпростіші

  12,14

  —“—

   

  39.

  Дослідження:

   

   

   

   

  1) періанального зскрібка на яйця гельмінтів

  2,97

  —“—

   

   

  2) фекалій на патогенні кишкові найпростіші 

  17,92

  —“—

   

  40.

  Обстеження партії товару на наявність членистоногих 

  39,6

  —“—

   

  41.

  Паразитологічне дослідження кровоссальних членистоногих на зараженість мікрофіляріями 

  7,49

  —“—

   

  42.

  Дослідження крові на плазмодії малярії та інші паразити крові з фарбуванням

  19,49

  —“—

   

  43.

  Визначення чутливості синантропних комах до інсектицидних засобів 

  63,99

  за одне дослідження одного виду до одного інсектициду

   

  Дезінфекційні засоби 

   

  44.

  Визначення масової частки:

   

   

   

   

  1) перекису водню в дезінфекційних засобах та робочих розчинах дезінфекційних засобів титрометричним методом

  20,15

  за одне дослідження

   

   

  2) активного хлору в дезінфекційних засобах та робочих розчинах дезінфекційних засобів йодометричним методом

  21,76

  —“—

   

   

  3) альдегідів, мінеральних кислот, спиртів у дезінфекційних засобах та робочих розчинах дезінфекційних засобів титрометричним методом

  21,97

  за дослідження одного показника

   

   

  4) неіоногенних поверхнево-активних речовин у дезінфекційних засобах та робочих розчинах дезінфекційних засобів фотоколориметричним методом

  32,07

  за одне дослідження

   

  45.

  Визначення концентрації четвертинних амонієвих сполук в дезінфекційних засобах та робочих розчинах дезінфекційних засобів титрометричним методом

  31,94

  —“—

   

  46.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) піретроїдів, фосфороорганічних сполук в інсектицидних засобах методом газорідинної хроматографії

  78,18

  —“—

   

   

  2)  похідних кумаринів в дератизаційних засобах методом тонкошарової хроматографії

  62,55

  —“—

   

  47.

  Визначення масової частки:

   

   

   

   

  1) бігуанідів в дезінфекційних засобах титрометричним методом

  19,36

  —“—

   

   

  2) діоксиду хлору в дезінфекційних засобах колориметричним методом

  19,49

  —“—

   

  48.

  Визначення водневого показника потенціометричним методом 

  6,28

  —“—

   

  49.

  Визначення стійкості зразків до дезінфекції візуальним методом

  6,59

  —“—

   

  Вода питна, водойм і стічна

   

  50.

  Визначення вмісту алюмінію, калію, натрію, кальцію, кобальту, магнію, марганцю, миш’яку, молібдену, ртуті, хрому загального, міді, свинцю, стронцію, кадмію, цинку, заліза і нікелю методом атомно-абсорбційної спектрометрії 

  35,43

  за дослідження одного показника

   

  51.

  Визначення фотоколориметричним методом: 

   

   

   

   

   каламутності та кольоровості

  10,46

  за одне дослідження

   

   

   аміаку

  16,92

  —“—

   

   

   нітратів

  17,42

  —“—

   

   

   нітритів

  14,86

  —“—

   

  52.

  Визначення вмісту розчиненого кисню титрометричним методом 

  20,63

  —“—

   

  53

  Визначення біологічного споживання кисню титрометричним методом 

  47,04

  —“—

   

  54.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) вуглекислоти вільної титрометричним методом 

  9,88

  —“—

   

   

  2) жорсткості (загальної, постійної та усувної) титрометричним методом 

  12,71

  —“—

   

   

  3) завислих речовин гравіметричним методом

  9,28

  —“—

   

   

  4) карбонатів, гідрокарбонатів титрометричним методом 

  12,12

  —“—

   

   

  5) кальцію титрометричним методом

  14,95

  —“—

   

  55.

  Визначення титрометричним методом:

   

   

   

   

   лужності

  7,58

  —“—

   

   

   водневого показника

  6,28

  —“—

   

   

   

   

   

   

  56.

  Визначення вмісту:  

   

   

   

   

  1) нафтопродуктів гравіметричним методом

  59,15

  за одне дослідження

   

   

  2) суми солей і сухого залишку гравіметричним методом 

  13,54

  —“—

   

   

  3) окислюваності титрометричним методом 

  14,78

  —“—

   

   

  4) поліфосфатів фотометричним методом 

  31,83

  —“—

   

   

  5) роданідів фотометричним методом 

  30,42

  —“—

   

   

  6) сірководню колориметричним методом 

  11,57

  —“—

   

   

  7) синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом 

  22,95

  —“—

   

   

  8) сульфатів турбідиметричним методом 

  29,78

  —“—

   

  57.

  Визначення вмісту фенолів методом:

   

   

   

   

   газохроматографічним

  53,96

  —“—

   

   

   фотометричним

  37,55

  —“—

   

  58.

  Визначення вмісту фтору фотометричним методом 

  26,75

  —“—

   

  59.

  Визначення вмісту титрометричним методом:

   

   

   

   

   хлоридів

  12

  —“—

   

   

   хлору залишкового

  10,52

  —“—

   

  60.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) ціанідів фотометричним методом 

  40,89

  —“—

   

   

  2) ацетону фотометричним методом 

  47,88

  —“—

   

   

  3) йоду фотометричним методом 

  34,5

  —“—

   

  61.

  Визначення вмісту формальдегіду методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  33,04

  —“—

   

   

   газохроматографічним

  49,65

  —“—

   

  62.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) хлороформу, дибромхлорметану, тетрахлорвуглецю,
  1, 1-дихлоретилену і 1, 2-дихлоретану газохроматографічним методом

  52,88

  за дослідження одного показника

   

   

  2) загального органічного вуглецю газохроматографічним методом

  52,34

  за одне дослідження

   

   

  3) барію титрометричним методом 

  25,26

  —“—

   

   

  4) міді, кадмію, свинцю і цинку полярографічним методом

  34,03

  за дослідження одного показника

   

   

  5) алюмінію фотометричним методом

  32,92

  за одне дослідження

   

   

  6) молібдену фотометричним методом

  50,41

  —“—

   

   

  7) заліза фотометричним методом

  20,91

  —“—

   

   

  8) цинку фотометричним методом

  50,88

  —“—

   

   

  9) марганцю фотометричним методом

  31,41

  —“—

   

   

  10) міді фотометричним методом

  30,61

  —“—

   

   

  11) нікелю фотометричним методом

  30,44

  —“—

   

   

  12) хрому фотометричним методом

  32,81

  —“—

   

   

  13) кадмію фотометричним методом

  31,33

  —“—

   

   

  14) свинцю фотометричним методом

  34,43

  —“—

   

   

  15) миш’яку фотометричним методом

  30,53

  —“—

   

   

  16) кремнію фотометричним методом

  30,86

  —“—

   

   

  17) миш’яку, кадмію, міді, свинцю, цинку і ртуті методом інверсійної вольт-амперметрії

  30,5

  за дослідження одного показника

   

   

  18) магнію розрахунковим методом

  3,25

  за одне дослідження

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  63.

  Визначення вмісту флуорометричним методом:

   

   

   

   

   кадмію

  40,92

  за одне дослідження

   

   

   цинку

  40,7

  —“—

   

   

   фенолу

  50,36

  —“—

   

   

   нафтопродуктів

  40,18

  —“—

   

  64.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) калію і натрію сумарно-розрахунковим методом

  5,02

  —“—

   

   

  2) сульфатів ваговим методом

  28,47

  —“—

   

   

  3) хімічного споживання кисню титрометричним методом

  26,29

  —“—

   

  65.

  Визначення:

   

   

   

   

  1) запаху органолептичним методом

  3,03

  —“—

   

   

  2) присмаку органолептичним методом

  3,03

  —“—

   

  Вода дистильована

   

  66.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) речовин, що відновлюють перманганат калію, колориметричним методом

  13,05

  —“—

   

   

  2) сульфатів колориметричним методом

  13,72

  —“—

   

  67.

  Визначення водневого показника потенціометричним методом 

  6,28

  —“—

   

  68.

  Визначення кількості:

   

   

   

   

  1) свинцю, цинку, заліза, кальцію і міді атомно-абсорбційним методом 

  42,06

  за дослідження одного показника

   

   

  2) хлоридів колориметричним методом

  12,4

  за одне дослідження

   

   

  3) алюмінію колориметричним методом

  17,91

  —“—

   

   

  4) залишку після випарювання гравіметричним методом 

  14,98

  за одне дослідження

   

   

  5) аміаку, нітратів, заліза, міді, свинцю і цинку колориметричним методом

  11,55

  за дослідження одного показника

   

  Ґрунт 

   

  69.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) аміаку фотометричним методом 

  44,95

  за одне дослідження

   

   

  2) миш’яку титрометричним методом 

  43,68

  —“—

   

  70.

  Визначення кількості азоту загального титрометричним методом 

  29,58

  —“—

   

  71.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) вологості гравіметричним методом 

  27,4

  —“—

   

   

  2) заліза, марганцю, кобальту фотометричним методом 

  43,53

  за дослідження одного показника

   

  72.

  Визначення кількості методом:

   

   

   

   

   іонометричним – нітратів

  18,56

  за одне дослідження

   

   

   потенціометричним – фторидів

  41,14

  —“—

   

   

   титрометричним – хлорид-іонів

  26,88

  —“—

   

  73.

  Визначення кількості сульфат-іонів потенціометричним методом 

  53,86

  —“—

   

  74.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) фосфору фотометричним методом 

  49,72

  —“—

   

   

  2) формальдегіду, бензолу, толуолу і ксилолу методом газорідинної хроматографії 

  53,96

  за дослідження одного показника

   

   

  3) міді, кадмію, цинку, нікелю і свинцю методом тонкошарової хроматографії 

  52,13

  —“—

   

   

  4) калію фотометричним методом 

  31,96

  за одне дослідження

   

  75.

  Визначення водневого показника у водній та сольовій витяжці потенціометричним методом 

  23,6

  за одне дослідження

   

  76.

  Визначення вмісту гумусу фотометричним методом 

  32,89

  —“—

   

  77.

  Визначення ферментативної активності групи оксидоредуктаз фотометричним методом 

  69,2

  —“—

   

  78.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) свинцю полярографічним методом

  41,92

  —“—

   

   

  2) формальдегіду фотометричним методом

  36,91

  —“—

   

  79.

  Визначення кількості нафтопродуктів гравіметричним методом 

  91,04

  —“—

   

  80.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) міді, кадмію, свинцю, цинку і ртуті методом інверсійної вольт-амперметрії

  44,86

  за дослідження одного показника

   

   

  2)  міді, кадмію, цинку, свинцю, нікелю, ртуті, заліза, марганцю і кобальту атомно-абсорбційним методом

  40,85

  —“—

   

   

  3)  ртуті фотометричним методом

  45,58

  за одне дослідження

   

  Харчові продукти 

   

   

  Алкогольні напої

   

   

   

  81.

  Визначення масової концентрації загального екстракту рефрактометричним методом 

   

  8,65

   

  —“—

   

  82.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) летких кислот титрометричним методом 

  32,18

  —“—

   

   

  2) кислот, що титруються, титрометричним методом 

  14,32

  —“—

   

   

  3) альдегідів методом газорідинної хроматографії 

  53,7

  —“—

   

   

  4) альдегідів фотометричним методом 

  29,72

  за одне дослідження

   

   

  5) метанолу методом газорідинної хроматографії 

  54,81

  —“—

   

   

  6) метанолу фотометричним методом 

  48,86

  —“—

   

   

  7) сивушних масел або складних ефірів методом газорідинної хроматографії 

  73,94

  —“—

   

   

  8) сивушних масел фотометричним методом 

  29,08

  —“—

   

   

  9) складних ефірів фотометричним методом 

  47,19

  —“—

   

  83.

  Визначення природи барвника (якісна реакція) 

  11,85

  —“—

   

  84.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) алкоголю без відгону

  7,79

  —“—

   

   

  2) алкоголю з відгоном

  22,42

  —“—

   

  85.

  Визначення:

  1) в безалкогольних напоях насиченості двоокисом вуглецю фізичним методом

  18,21

  —“—

   

   

  2) в  борошні сирої клейковини гравіметричним методом 

  22,53

  —“—

   

  86.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) свинцю, кадмію, цинку, заліза і міді атомно-абсорбційним методом

  40,4

  за дослідження одного показника

   

   

  2) ртуті безполуменевим атомно-абсорбційним методом 

  40,4

  за одне дослідження

   

   

  3) миш’яку, йоду і селену в харчових продуктах методом інверсійної вольт-амперметрії 

  39,57

  за дослідження одного показника

   

   

  4) нітратів і нітритів фотометричним методом 

  59,13

  за одне дослідження

   

   

  5) нітратів іонометричним методом 

  20,87

  —“—

   

   

  6) нітрозодиметиламіну і натрозодіетиламіну в продовольчій сировині та продуктах харчування методом газорідинної хроматографії

  148,54

  —“—

   

   

  7) мікотоксинів (афлатоксин В1, афлатоксин М1, зеаралінон, дезоксинівалеол, патулін і Т2–токсин) методом високоефективної рідинної хроматографії

  131,56

  за одне дослідження

   

   

  8) мікотоксинів (афлатоксин В1, афлатоксин М1, зеаралінон, дезоксинівалеол і патулін) методом тонкошарової хроматографії 

  79,33

  —“—

   

   

  9) гормональних препаратів (діетилстильбестролу, тестостерону, естрадіолу - 17b) методом газорідинної хроматографії 

  148,22

  —“—

   

   

  10) гормональних препаратів (діетилстильбестролу, тестостерону, естрадіолу - 17b) ) методом високоефективної рідинної хроматографії 

  162,69

  —“—

   

   

  11) гістаміну фотометричним методом

  59,86

  —“—

   

   

  12) синтетичних барвників методом високоефективної рідинної хроматографії

  64,05

  —“—

   

   

  13) консервантів, підсолоджувачів, ксиліту і сорбіту методом високоефективної рідинної хроматографії 

  70,44

  за дослідження одного показника

   

   

  14) водорозчинних вітамінів B1, B2 методом флуоресценції 

  92,52

  —“—

   

   

  15) водорозчинного вітаміну PP колориметричним методом 

  49,12

  за одне дослідження

   

   

  16) вітаміну C титрометричним методом 

  19,68

  —“—

   

   

  17) жиророзчинних вітамінів A, E, b-каротину фотометричним методом 

  49,14

  за дослідження одного показника

   

   

  18) кофеїну, теоброміну методом високоефективної рідинної хроматографії 

  69,99

  за одне дослідження

   

   

  19) білка, амінного азоту за К’єльдалем 

  40,22

  —“—

   

   

  20) жиру гравіметричним методом 

  22,92

  —“—

   

   

  21) жиру методом Сокслета 

  34,47

  —“—

   

   

  22) жиру рефрактометричним методом 

  22,84

  —“—

   

   

  23) редукуючих цукрів та загального цукру фотометричним методом 

  37,47

  за одне дослідження

   

  87.

  Визначення кількості:

   

   

   

   

  1) цукру методом гарячого титрування 

  47,07

  —“—

   

   

  2) лактози титрометричним методом 

  39,3

  —“—

   

   

  3) сахарози поляриметричним методом

  17,66

  —“—

   

   

  4) хлориду натрію титрометричним методом 

  16,65

  —“—

   

  88.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) загального фосфору фотометричним методом 

  49,57

  —“—

   

   

  2) етилового спирту гравіметричним методом 

  15,63

  —“—

   

  89.

  Визначення кількості

   

   

   

   

  1) вологи гравіметричним методом 

  15

  —“—

   

   

  2) водорозчинних сухих речовин рефрактометричним методом 

  17,84

  —“—

   

   

  3) водорозчинних екстрактивних речовин гравіметричним методом 

  26,07

  —“—

   

   

  4) загальної золи та золи нерозчинної у
  10-відсотковій соляній кислоті гравіметричним методом 

  40,5

  —“—

   

  90.

  Визначення:

   

   

   

   

  1) наявності піску та мінеральних домішок гравіметричним методом 

  18,13

  —“—

   

   

  2) водневого показника потенціометричним методом 

  13,21

  —“—

   

   

  3) кислотності титрометричним методом 

  12,66

  —“—

   

   

  4) лужності титрометричним методом 

  13,1

  —“—

   

   

  5) кольоровості за шкалою стандартних розчинів йоду 

  28,34

  —“—

   

   

  6) кислотного числа титрометричним методом 

  23,16

  —“—

   

   

  7) перекисного числа титрометричним методом 

  20,06

  —“—

   

   

  8) йодного числа титрометричним методом 

  29,83

  за одне дослідження

   

   

  9) густини за допомогою ареометра 

  5,16

  —“—

   

   

  10) складових частин продукту гравіметричним методом 

  10,29

  —“—

   

   

  11) вмісту вільного, зв’язаного і загального сірчистого ангідриду титрометричним методом 

  41,31

  —“—

   

   

  Жирові продукти

   

   

   

  91.

  Визначення:

   

   

   

   

  1) вмісту рослинного жиру у вершково-рослинному маслі за числом Рейхерта-Мейссля титрометричним методом

  60,29

  —“—

   

   

  2) відстою за вагою гравіметричним методом 

  11,94

  —“—

   

   

  3) числа омилення титрометричним методом 

  49,89

  —“—

   

   

  4) кількості неомилених речовин гравіметричним методом 

  42,87

  —“—

   

   

  5) показника заломлення за допомогою рефрактометра 

  12,97

  —“—

   

   

  6) жирнокислотного складу методом газорідинної хроматографії 

  62,1

  —“—

   

   

  7) наявності мила (якісна реакція) 

  9,91

  —“—

   

   

  8) стійкості емульсій за допомогою центрифуги 

  8,02

  —“—

   

   

  9) кількості ерукової кислоти методом газорідинної хроматографії 

  79,68

  —“—

   

   

  10) наявності нежирових домішок гравіметричним методом 

  37,11

  —“—

   

   

  Мед

   

   

   

  92.

   Визначення:

   

   

   

   

  1) наявності щавлевої кислоти титрометричним методом 

  22,42

  —“—

   

   

  2) діастазного числа фотометричним методом 

  43,62

  —“—

   

   

  3) наявності оксиметилфурфуролу (якісна реакція) 

  18,47

  —“—

   

   

  Молоко і молочні продукти

   

   

   

  93.

  Визначення наявності:

   

   

   

   

  пероксидази

  14,31

  за одне дослідження

   

   

  фосфатази

  14,26

  —“—

   

   

  аміаку, водню пероксиду і соди (якісні реакції) 

  12,49

  за дослідження одного показника

   

  94.

   Визначення:

   

   

   

   

  1) індексу розчинності 

  10,13

  за одне дослідження

   

   

  2) ступеня чистоти 

  5,45

  —“—

   

   

  М’ясо і м’ясні продукти

   

   

   

  95.

  Визначення:

   

   

   

   

  1) вмісту хліба в кулінарних виробах титрометричним методом

  34,51

  —“—

   

   

  2) кількості оксипроліну фотометричним методом 

  69,29

  —“—

   

   

  3) ефективності термообробки 

  25,54

  —“—

   

   

  4) кількості крохмалю титрометричним методом 

  41,43

  —“—

   

   

  5) кількості летких жирних кислот титрометричним методом 

  23,39

  —“—

   

   

  Продукти переробки плодів та овочів

   

   

   

  96.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) оксиметилфурфуролу фотометричним методом 

  35,27

  —“—

   

   

  2) пектинових речовин титрометричним методом 

  29,73

  —“—

   

   

  Прянощі

   

   

   

  97.

  Визначення ефірних масел методом відгону 

  35,63

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

  Риба і рибні продукти

   

   

   

  98.

  Визначення:

   

   

   

   

  1) показників свіжості аміаку і сірководню (якісні реакції) 

  16,86

  за дослідження одного показника

   

   

  2) кількості летких жирних кислот титрометричним методом 

  27,03

  за одне дослідження

   

   

  Чай

   

   

   

  99.

   Визначення кількості:

   

   

   

   

  1) сирої клітковини гравіметричним методом 

  33,21

  —“—

   

   

  2) таніну титрометричним методом 

  25,12

  —“—

   

   

  Яєчні продукти

   

   

   

  100.

  Визначення наявності вільних жирних кислот титрометричним методом 

  28,17

  —“—

   

  101.

  Визначення ефективності пастеризації 

  26,59

  —“—

   

   

   

   

   

   

  102.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) свинцю, кадмію, цинку і міді методом інверсійної вольт-амперметрії

  44,86

  за дослідження одного показника

   

   

  2) свинцю, цинку, кадмію і міді полярографічним методом

  42,93

  —“—

   

   

  3) миш’яку фотометричним методом

  40,76

  за одне дослідження

   

   

  4) жиру за Гербером

  13,4

  —“—

   

  103.

  Органолептика харчових продуктів

  5,16

  —“—

   

  104.

  Визначення калорійності і хімічного складу

  44,31

  —“—

   

  105.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) заліза фотометричним методом

  48,36

  —“—

   

   

  2) йодистого калію титрометричним методом

  22,21

  —“—

   

   

  3) білка титрометричним методом

  47,99

  за одне дослідження

   

   

  4) крохмалю в консервованій продукції титрометричним методом

  30,67

  —“—

   

  106.

  Визначення ефективності термообробки в рибі та рибопродуктах

  16,49

  —“—

   

  107.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) олова і міді фотометричним методом

  48,58

  за дослідження одного показника

   

   

  2) консервантів фотометричним методом

  49,4

  за одне дослідження

   

  108.

  Визначення кількості бензойної кислоти фотометричним методом

  53,37

  —“—

   

  109.

  Визначення наявності нітратів в молоці і продуктах його переробки напівкількісним методом

  20,88

  —“—

   

  110.

  Визначення кількості:

   

   

   

   

  1) сахарози в молочних продуктах титрометричним методом

  20,3

  —“—

   

   

  2) сухого знежиреного залишку в вершковому маслі гравіметричним методом

  33,67

  —“—

   

   

  3) цукру в кондитерських виробах і молочних консервах титрометричним методом

  38,05

  —“—

   

  111.

  Визначення вмісту синтетичних барвників фотометричним методом

  60,46

  —“—

   

  112.

  Визначення рівня пористості хліба

  7,87

  —“—

   

  113.

  Визначення вмісту кофеїну фотометричним методом

  50,05

  —“—

   

  114.

  Визначення кількості сухих речовин в початковому суслі

  25,86

  —“—

   

  115.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) сивушних масел колориметричним методом

  14,14

  —“—

   

   

  2)  метилового спирту колориметричним методом

  14,73

  —“—

   

  116.

  Визначення наявності фосфатази в ковбасних виробах фотометричним методом

  60,09

  —“—

   

  Повітря, в тому числі робочої зони, атмосферне, закритих приміщень 

   

  117.

  Визначення вмісту азоту діоксиду методом:

   

   

   

   

   фотометричним 

  43,68

  за одне дослідження

   

   

   електрохімічним

  11,38

  —“—

   

  118.

  Визначення вмісту акрилонітрилу методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  47,64

  —“—

   

   

   газорідинної хроматографії 

  49,6

  —“—

   

  119.

  Визначення:

   

   

   

   

  1) акролеїну фотометричним методом

  45,22

  —“—

   

   

  2) аміаку фотометричним методом

  41,92

  —“—

   

  120.

  Визначення амінів аліфатичних методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  47,84

  —“—

   

   

   газорідинної хроматографії 

  42,42

  —“—

   

  121.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) амілацетату фотометричним методом

  48,22

  —“—

   

   

  2) ангідриду малеїнового фотометричним методом

  41,55

  —“—

   

   

  3) ангідриду масляного фотометричним методом 

  48,62

  —“—

   

   

  4) ангідриду миш’яковистого фотометричним методом

  40,9

  —“—

   

   

  5) ангідриду селенистого фотометричним та полярографічним методом

  45,45

  —“—

   

   

  6) ангідриду сірчистого фотометричним методом

  45,44

  —“—

   

   

  7) ангідриду фосфорного фотометричним методом 

  38,65

  —“—

   

   

  8) ангідриду хромового фотометричним методом 

  41,46

  —“—

   

  122.

  Визначення вмісту аніліну методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  41,74

  за одне дослідження

   

   

   газорідинної хроматографії 

  48,95

  —“—

   

  123.

  Визначення вмісту ацетону методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  49,57

  —“—

   

   

   газорідинної хроматографії 

  52,96

  —“—

   

  124.

  Визначення вмісту ацетальдегіду методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  54,29

  —“—

   

   

   газорідинної хроматографії 

  55,75

  —“—

   

  125.

  Визначення вмісту бензолу, ксилолу і толуолу методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  52,32

  за дослідження одного показника

   

   

   газорідинної хроматографії 

  53,71

  —“—

   

  126.

  Визначення вмісту бензину газохроматографічним методом

  55,48

  за одне дослідження

   

  127.

  Визначення вмісту брому методом:

   

   

   

   

   електрохімічним

  11,38

  —“—

   

   

   фотометричним

  47,19

  —“—

   

  128.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) бутадієну фотометричним методом

  36,63

  —“—

   

   

  2) бутилакрилату фотометричним методом

  47,44

  —“—

   

   

  3) бутилмеркаптану і етилмеркаптану фотометричним методом

  53,84

  за дослідження одного показника

   

   

  4) бутилметилакрилату фотометричним методом

  46,51

  за одне дослідження

   

  129.

  Визначення вмісту бутилацетату, вінілацетату і етилацетату методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  52,29

  за дослідження одного показника

   

   

   газорідинної хроматографії 

  51,53

  —“—

   

  130.

  Визначення вмісту вінілхлориду методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  44,82

  за одне дослідження

   

   

   газорідинної хроматографії 

  62,74

  —“—

   

  131.

  Визначення вмісту водню фосфористого фотометричним методом

  40,41

  —“—

   

  132.

  Визначення вмісту водню фтористого методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  54,13

  —“—

   

   

   потенціометричним

  53,48

  —“—

   

  133.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) водню хлористого фотометричним методом 

  37,79

  —“—

   

   

  2) водню ціанистого фотометричним методом 

  40,09

  —“—

   

   

  3) вуглецю діоксиду електрохімічним методом

  11,38

  —“—

   

  134.

  Визначення вмісту вуглецю оксиду методом:

   

   

   

   

   електрохімічним 

  11,38

  —“—

   

   

   газорідинної хроматографії 

  51,9

  —“—

   

  135.

  Визначення вмісту вуглеводнів насичених С1 – С10 газохроматографічним методом

  59,58

  —“—

   

  136.

  Визначення вуглецю чотирихлористого методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  48,77

  —“—

   

   

   газохроматографічним

  52,8

  —“—

   

  137.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) гексаметилендіаміну фотометричним методом

  40,17

  за одне дослідження

   

   

  2) гексану методом газорідинної хроматографії 

  53,87

  —“—

   

   

  3) гідразину та його похідних фотометричним методом

  42,21

  —“—

   

   

  4) діалкілфталату фотометричним методом

  44,28

  —“—

   

   

  5) діетилетаноламіну фотометричним методом

  49,61

  —“—

   

   

  6) діетилфталату, дибутилфталату, диметилфталату і діоктилфталату методом газорідинної хроматографії 

  50,78

  за дослідження одного показника

   

  138.

  Визначення вмісту диметиламіну методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  45,32

  за одне дослідження

   

   

   електрохімічним

  11,38

  —“—

   

  139.

  Визначення вмісту диметилформаміду методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  41,54

  —“—

   

   

   газохроматографічним

  48,04

  —“—

   

  140.

  Визначення вмісту діоксану фотометричним методом

  47,98

  —“—

   

  141.

  Визначення вмісту дихлоретану методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  50,8

  —“—

   

   

   газохроматографічним

  53,21

  —“—

   

  142.

  Визначення вмісту дифенілметандиізоцианату фотометричним методом

  45,11

  —“—

   

  143.

  Визначення вмісту диметилтерефталату методом газорідинної хроматографії

  56,61

  —“—

   

  144.

  Визначення вмісту епіхлоргідрину методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  38,11

  —“—

   

   

  газохроматографічним

  46,25

  за одне дослідження

   

  145.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) етилакрилату фотометричним методом

  48,09

  —“—

   

   

  2) етилацетату методом газорідинної хроматографії 

  50,05

  —“—

   

   

  3) етилбензолу методом газорідинної хроматографії 

  54,6

  —“—

   

  146.

  Визначення вмісту етиленгліколю методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  44,91

  —“—

   

   

   газорідинної хроматографії 

  51,04

  —“—

   

  147.

  Визначення вмісту етилендіаміну методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  47,44

  —“—

   

   

   газохроматографічним

  52,77

  —“—

   

  148.

  Визначення вмісту етилену оксиду фотометричним методом

  44,55

  —“—

   

  149.

  Визначення вмісту етилцелозольву методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  33,99

  —“—

   

   

   газохроматографічним

  53,51

  —“—

   

  150.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) ефіру діетилового газохроматографічним методом

  44,29

  —“—

   

   

  2) їдких лугів фотометричним методом

  38,9

  —“—

   

   

  3) йоду фотометричним методом

  47,94

  —“—

   

   

  4) кальцію гідрохлориду фотометричним методом

  54,09

   

   

   

  5) каніфолі фотометричним методом

  51,91

  —“—

   

  151.

  Визначення вмісту капролактаму методом:

   

  —“—

   

   

   фотометричним

  39,42

  —“—

   

   

   газорідинної хроматографії 

  50,97

  за одне дослідження

   

  152.

  Визначення вмісту карбаміду фотометричним методом

  48,11

  —“—

   

  153.

  Визначення вмісту кислот акрилової і метакрилової методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  40,72

  за дослідження одного показника

   

   

   газохроматографічним

  52,2

  —“—

   

  154.

  Визначення вмісту кислоти:

   

   

   

   

  1) аскорбінової гравіметричним методом

  20,36

  за одне дослідження

   

   

  2) ацетилсаліцилової фотометричним методом

  37,23

  —“—

   

   

  3) борної фотометричним методом

  49,99

  —“—

   

   

  4) масляної газохроматографічним методом 

  50,72

  —“—

   

   

  5) мурашиної фотометричним методом

  44,1

  —“—

   

   

  6) нікотинової і нікотинаміду фотометричним методом

  41,81

  —“—

   

   

  7) оцтової фотометричним методом 

  31,29

  —“—

   

   

  8) сірчаної фотометричним методом 

  48,21

  —“—

   

   

  9) терефталевої фотометричним методом

  51,58

  —“—

   

  155.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) кофеїну фотометричним методом

  51,3

  —“—

   

   

  2) крезолу газохроматографічним методом

  49,92

  —“—

   

   

  3) кремнію діоксиду фотометричним методом 

  55,75

  —“—

   

   

  4) карбіду кремнію фотометричним методом

  27,94

  —“—

   

   

  5) левоміцетину фотометричним методом

  43,13

  —“—

   

   

  6) метилакрилату фотометричним методом

  53,1

  —“—

   

   

  7) метиленхлориду фотометричним методом

  36,48

  за одне дослідження

   

   

  8) метилетилкетону фотометричним методом

  37,29

  —“—

   

   

  9) метилмеркаптану фотометричним методом 

  35,61

  —“—

   

   

  10) метилмеркаптану, етилмеркаптану і бутилмеркаптану газохроматографічним методом

  60,25

  за дослідження одного показника

   

  156.

  Визначення вмісту метилметакрилату методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  44,6

  за одне дослідження

   

   

   газохроматографічним

  49,22

  —“—

   

  157.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) метилтретинно-бутилового ефіру газохроматографічним методом

  45,71

  —“—

   

   

  2) мінерального масла фотометричним методом

  35,23

  —“—

   

   

  3) моноетаноламіну фотометричним методом

  42,97

  —“—

   

   

  4) натрію гідрокарбонату фотометричним методом

  51,62

  —“—

   

   

  5) нітриту натрію фотометричним методом

  47,78

  —“—

   

   

  6) натрію хлориду фотометричним методом

  50,66

  —“—

   

   

  7) нафталіну фотометричним методом

  35,78

  —“—

   

   

  8) озону фотометричним методом 

  42,26

  —“—

   

   

  9) піридину фотометричним методом 

  53,04

  —“—

   

   

  10) пилу гравіметричним методом 

  24,4

  —“—

   

  158.

  Визначення вмісту пропілацетату методом:

   

   

   

   

   фотометричним

  44,83

  —“—

   

   

   газохроматографічним

  50,46

  —“—

   

   

   

   

   

   

  159.

  Визначення вмісту:

   

   

   

   

  1) псевдокумолу газохроматографічним методом

  54,83

  за одне дослідження

   

   

  2) сажі фотометричним методом 

  27,12

  —“—

   

   

  3) селену і діоксиду селену полярографічним та фотометричним методом

  51,05

  за дослідження одного показника

   

  160.

  Визначення вмісту сірководню методом:

   

   

   

   

   фотометричним 

  40,49

  за одне дослідження

   

   

   електрохімічним

  11,38

  —“—

   

  161.

  Визначення вмісту: