• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 11 травня 2006 р.  660

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

  від 25 грудня 1996 р. № 1548

   

  1. У постанові:

  1) у пункті 2 слова “Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики” замінити словами “Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства”;

  2) пункт 3 виключити;

  3) у пункті 4 слова “Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції” замінити словами “Міністерство економіки”.

   

  2. У додатку до постанови:

  1) пункти 5 і 51 визнати такими, що втратили чинність;

  2) у пункті 12:

  абзац другий викласти в такій редакції:

  “торговельні (постачальницько-збутові) надбавки, нормативи рентабельності на паливно-енергетичні ресурси (вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, дрова, торф’яні брикети, газ скраплений), що відпускаються населенню для побутових потреб”;

  абзац шостий після слів “(митної вартості)” доповнити словами “з урахуванням знижок”;

  абзаци тридцять другий і тридцять третій виключити.

   

  ___________________________________