• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 11 травня 2006 р.  № 637

  ПРОГРАМА
  розселення та облаштування депортованих кримських
  татар і осіб інших національностей, що повернулися на
  проживання в Україну, їх адаптації та інтеграції в
  українське суспільство на період до 2010 року  Ця Програма спрямована на розв’язання соціально-економічних і культурно-освітніх проблем, пов’язаних з поверненням в Україну депортованих кримських татар і осіб інших національностей (далі — репатріанти), визначення пріоритетних завдань органів виконавчої влади щодо їх розселення, облаштування, адаптації та інтеграції в українське суспільство.

  Протягом 1991—2005 років в Україну повернулося понад 258 тис. репатріантів. Більшість з них компактно проживає у мм. Севастополі та Сімферополі, а також у Сімферопольському, Бахчисарайському, Білогірському, Джанкойському, Кіровському, Красногвардійському і Ленінському районах Автономної Республіки Крим та Генічеському районі Херсонської області.

  За межами України залишається близько 100 тис. кримських татар і осіб інших національностей, що можуть повернутися в Україну. Процес репатріації буде тривати ще протягом десятиліття, а кількість репатріантів може коливатися від 1,5 до 3 тис. осіб на рік. Загалом у період до 2010 року очікується повернення в Україну не менш як 15—20 тис. репатріантів.

   Бюджетами різних рівнів починаючи з 1991 року окремим рядком передбачаються видатки, пов’язані з облаштуванням репатріантів. Кошти спрямовуються переважно на будівництво житла, інженерних комунікацій, об’єктів соціально-культурного призначення. Так, за 14 років на капітальне будівництво витрачено 818,4 млн. гривень, що дало змогу ввести в експлуатацію 400 тис. кв. метрів житла, побудувати сім шкіл на 2043 учнівських місця, прокласти водопроводи протяжністю 793 кілометри,  лінії електропередачі — 1144 кілометри, дороги — 110 кілометрів, газопроводи — 178 кілометрів та ввести в експлуатацію інші об’єкти соціально-культурної інфраструктури.

  Проте багато питань як у соціально-побутовій, так і в освітній та культурній сфері залишаються невирішеними. Так, на 1 січня 2006 р. забезпечено житлом близько 150 тис., або лише 60 відсотків репатріантів, з них за рахунок бюджетних коштів — понад 35 тисяч. Майже 115 тис. осіб самостійно придбали чи спорудили будинки.

  На квартирному обліку перебуває 6 тис. сімей, а ще 17 тис. індивідуальних забудовників з числа репатріантів через відсутність коштів не в змозі завершити розпочате будівництво. Таким чином, нині не мають власного житла майже 100 тис. репатріантів.

  Із 300 селищ і мікрорайонів компактного проживання репатріантів на сьогодні третину не забезпечено водою та електроенергією. Лише 18 селищ мають дороги з твердим покриттям. Практично відсутні мережі водовідведення. Потребують підтримки і заклади охорони здоров’я, освіти і культури.

  Гострими залишаються питання створення для репатріантів робочих місць, забезпечення медичного обслуговування. Не відповідає потребам мережа шкіл та класів з кримськотатарською мовою навчання та мовами інших національностей з числа репатріантів, а також закладів культури, їх матеріально-технічна база, забезпечення бібліотек навчальних закладів навчальною, методичною, публіцистичною  та художньою літературою. Потребують підтримки періодичні видання, що виходять на рідній мові репатріантів.

  Необхідність прийняття Програми зумовлюється тим, що для розв’язання існуючих проблем потрібні значні бюджетні асигнування, а також комплексний підхід та спільність дій відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  Основними завданнями Програми є:

  формування зведеного реєстру репатріантів та членів їх сімей;

  удосконалення системи розселення репатріантів, а також дотримання вимог щодо збереження довкілля;

  будівництво та придбання житла для репатріантів, створення робочих місць, належної соціально-культурної інфраструктури;

  задоволення потреби репатріантів у належному водо-, газо-, електропостачанні і водовідведенні, облаштуванні під'їзних доріг з твердим покриттям.

  Пріоритетними напрямами виконання Програми є:

  з питань розселення — розміщення репатріантів з урахуванням оцінки територіальних ресурсів та інженерної інфраструктури;

  з питань забезпечення житлом та інженерною інфраструктурою — спорудження та придбання житла на вторинному ринку, будівництво об’єктів інженерної інфраструктури (водо-, газо-, електропостачання і водовідведення) та облаштування доріг з твердим покриттям;

  з питань розвитку соціально-культурної сфери — розширення мережі закладів освіти, культури та охорони здоров’я (фельдшерсько-акушерські пункти), зміцнення їх матеріально-технічної бази, створення робочих місць.

  Заходи, визначені Програмою, здійснюються в межах коштів,  передбачених на її виконання щороку центральним і місцевим органам виконавчої влади у державному та місцевих бюджетах, а також за рахунок інших джерел. Прогнозні обсяги фінансування наведено у додатку.

  Для забезпечення виконання Програми передбачається здійснити такі заходи:

  Розселення та облаштування репатріантів

  Будівництво житла для репатріантів і придбання житлових будинків (квартир) на вторинному ринку загальною площею близько 131 тис. кв. метрів.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міська і Херсонська обласна держадміністрації, Держкомнацміграції, Мінекономіки.

  Введення в експлуатацію мереж електропостачання загальною протяжністю 63 кілометри.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Держкомнацміграції, Мінекономіки.

  Будівництво мережі водопостачання загальною протяжністю 256,7 кілометра.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міська і Херсонська обласна держадміністрації, Держкомнацміграції, Мінекономіки.

  Введення в дію каналізаційних мереж протяжністю 30,2 кілометра.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міськдержадміністрація, Держкомнацміграції, Мінекономіки.

  Введення в дію газопроводу протяжністю 925 кілометрів.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міська і Херсонська обласна держадміністрації, Держкомнацміграції, Мінекономіки.

  Будівництво під'їзних доріг з твердим покриттям до місць компактного проживання репатріантів протяжністю 44,6 кілометра.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міська і Херсонська обласна держадміністрації, Держкомнацміграції, Мінекономіки.

  Реконструкція та завершення будівництва шести шкіл з кримськотатарською мовою навчання.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міська і Херсонська обласна держадміністрації, Держкомнацміграції, Мінекономіки, МОН.

  Спорудження чотирьох фельдшерсько-акушерських пунктів у місцях компактного проживання репатріантів.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міська і Херсонська обласна держадміністрації, Держкомнацміграції, Мінекономіки, МОЗ.

  Задоволення соціально-економічних та культурних потреб репатріантів

  Формування протягом 20062007 років зведеного реєстру репатріантів та членів їх сімей.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міськдержадміністрація, Держкомнацміграції.

   Сприяння репатріантам у створенні малих підприємств у місцях їх компактного проживання, розвиткові традиційних галузей сільського господарства, народних промислів і ремесел, сільського (зеленого) та етнографічного туризму, зокрема шляхом залучення іноземних інвестицій.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міськдержадміністрація, Держкомнацміграції.

  Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів і закладів культури у місцях компактного проживання репатріантів.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міськдержадміністрація, Держкомнацміграції, Мінекономіки, МОН, МКТ.

  Сприяння у забезпеченні підручниками, методичними посібниками і програмами навчальних закладів з кримськотатарською мовою навчання.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міськдержадміністрація, Держкомнацміграції, Мінекономіки, МОН.

   

  Удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для загальноосвітніх закладів з кримськотатарською мовою навчання та мовами інших національностей з числа репатріантів.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міськдержадміністрація, Держкомнацміграції, Мінекономіки, МОН.

  Сприяння будівництву протягом 20062007 років Республіканського кримськотатарського музею мистецтв і його філіалу музею Амет-хана Султана у м. Алупці; завершення реконструкції Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру і створення при ньому школи-студії юного глядача; проведення реконструкції приміщення, в якому розташований кримськотатарський фольклорний ансамбль “Крим”, та його матеріально-технічне забезпечення.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Держкомнацміграції, МКТ, Мінекономіки.

  Сприяння поверненню культурних цінностей кримськотатарського народу та інших національностей з числа репатріантів, що були вивезені за межі України під час їх депортації.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Держкомнацміграції, МКТ, МЗС, Мінекономіки.

  Сприяння розвитку засобів масової інформації, що ведуть мовлення чи видаються рідною мовою репатріантів.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Держкомнацміграції, Мінекономіки.

  Забезпечення щорічного фінансування в межах коштів, передбачених на виконання Програми у державному і місцевих бюджетах на відповідний рік, видатків, пов’язаних з наданням одноразової матеріальної допомоги на завершення будівництва індивідуального житла, компенсацією витрат на переїзд та перевезення багажу репатріантів, постачанням питної води у місцях їх компактного проживання, задоволенням інших соціальних і культурних потреб.

  Держкомнацміграції, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Севастопольська міська і Херсонська обласна держадміністрації.

   

  __________________  Додаток
  до Програми

  ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ
  фінансування заходів, пов’язаних з розселенням та облаштуванням депортованих кримських
  татар і осіб інших національностей, що повернулися на проживання  в Україну,
   їх адаптацією та інтеграцією в українське суспільство

  на період до 2010 року

   

   

   

  Джерело фінансування

  Загальний обсяг фінансуван-ня, млн. гривень

  Обсяг будів-ництва

  2006 рік

  2007 рік

  2008 рік

  2009 рік

  2010 рік

  Введення в експлу-атацію

  Обсяг фінансуван-ня,

  млн. гривень

  Введення в експлу-атацію

  Обсяг фінан-сування,

  млн. гривень

  Введення в експлу-атацію

  Обсяг фінансу-вання,

  млн. гривень

  Введення в експлу-атацію

  Обсяг фінансу-вання,

  млн. гривень

  Введення в експлу-атацію

  Обсяг фінансу-вання,

  млн. гривень

  Усього

  У тому числі:

  651,312

   

   

  98,91

   

  110,327

   

  126,648

   

  148,622

   

  166,805

  державний бюджет

  481,402

   

   

  71,4

   

  82007

   

  94,758

   

  108,622

   

  124,615

  бюджет Автономної Республіки Крим

  бюджет Херсонської області

  159,5

   

  4,93

   

   

   

  25,5

   

  1,27

   

   

  26

   

  1,32

   

   

  30

   

  0,78

   

   

  38

   

  0,76

   

   

  40

   

  0,8

   

  бюджет м. Севастополя

  5,48

   

   

  0,74

   

  1

   

  1,11

   

  1,24

   

  1,39

  Капітальне

  будівництво — усього

  У тому числі:

  590,476

   

   

  87,996

   

  99,09

   

  114,66

   

  135,77

   

  152,96

  державний бюджет

   452,046

   

   

  67,046

   

  77

   

  89

   

  102

   

  117

  бюджет Автономної Республіки Крим

   129

   

   

   

  19

   

   

  20

   

   

  24

   

   

  32

   

   

  34

   

  бюджет Херсонської області

  4,93

   

   

  1,27

   

  1,32

   

  0,78

   

  0,76

   

  0,8

  бюджет м. Севастополя

  4,5

   

   

  0,68

   

  0,77

   

  0,88

   

  1,01

   

  1,16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Забезпечення житлом,

  кв. метрів

  287,868

  130786

  22436

  40,288

  22038

  45,45

  26216

  57,58

  28428

  66,25

  31668

  78,3

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  263,57

  119521

  19144

  34,57

  20850

  43

  24586

  54

  27034

   63

  27907

  69

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  бюджет Автономної Республіки Крим

  22,518

   

  10450

   

  3187

   

  5,518

   

  970

   

  2

   

  1366

   

  3

   

  1287

   

  3

   

  3640

   

  9

  бюджет м. Севастополя

  1,78

  815

  105

  0,2

  218

  0,45

  264

  0,58

  107

  0,25

  121

  0,3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Комунальне   будівницт-во – усього

  245,407

   

   

  32,507

   

  43,64

   

  50,08

   

  58,52

   

  59,66

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  162,061

   

   

  25,061

   

  29

   

  31

   

  35

   

  42

  бюджет Автономної Республіки Крим

  бюджет Херсонської області

  75,696

   

  4,93

   

   

   

  5,696

   

  1,27

   

   

  13

   

  1,32

   

   

  19

   

  0,78

   

   

  22

   

  0,76

   

   

  16

   

  0,8

   

  бюджет м. Севастополя

  2,72

   

   

  0,48

   

  0,32

   

  0,3

   

  0,76

   

  0,86

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Мережі електропостачання, кілометрів

  8,166

  63

  15,2

  1,166

  15,1

  2

  7,1

  1

  6,7

  1

  18,9

  3

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  6,166

  50,4

  15,2

  1,166

  15,1

  2

  7,1

  1

  6,7

  1

  6,3

  1

  бюджет Автономної Республіки Крим

  2

  12,6

   

   

   

   

   

   

   

   

  12,6

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Мережі водопостачання, кілометрів

  У тому числі:

  54,681

  256,68

  54,98

  10,921

  102,7

  21,14

  51

  11,18

  26,7

  6,2

  21,3

  5,24

  державний бюджет

  34,719

  167,38

  41,78

  7,719

  77,7

  16

  22,8

  5

  12,9

  3

  12,2

  3

  бюджет Автономної Республіки Крим

  18,962

   

  84,7

  12

  1

   

  24,3

   

  5

  27,4

  6

  12,9

  3

  8,1

  2

  бюджет Херсонської області

  0,88

  4

  0,6

  0,12

  0,7

  0,14

  0,8

  0,18

  0,9

  0,2

  1

  0,24

  бюджет м. Севастополя

  0,12

  0,6

  0,6

  0,12

   

   

   

   

   

   

   

   

  Мережі газопостачання, кілометрів

  132,374

  925

  86,6

  17,654

  115,5

  14,2

  211,1

  27,6

  284,4

  39,46

  227,4

  33,46

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  92,559

  635,3

  68,5

  14,559

  65,1

  8

  145,3

  19

  173

  24

  183,4

  27

  бюджет Автономної Республіки Крим

  35,855

  258

  7,2

   

  1,855

  40,7

  5

  61,2

  8

  108,1

   

  15

   

  40,8

  6

  бюджет Херсонської області

  2,7

   

  22

   

  8,8

   

  1

  8,1

   

  1

  2,3

  0,3

  1,4

  0,2

  1,4

  0,2

  бюджет м. Севастополя

  1,26

  9,7

  2,1

  0,24

  1,6

  0,2

  2,3

  0,3

  1,9

  0,26

  1,8

  0,26

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Дороги з твердим покриттям, кілометрів

  37086

  42,9

  3,8

  2,766

  4,3

  3,3

  11,2

  9,3

  9,4

  8,36

  14,2

  13,36

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  21,617

  24,9

  2,2

  1,617

  2,6

  2

  6

  5

  5,6

  5

  8,5

  8

  бюджет Автономної Республіки Крим

  13,879

  16

  1,2

  0,879

  1,3

  1

  4,8

  4

  3,4

  3

  5,3

  5

  бюджет Херсонської області

  бюджет м. Севастополя

  1,35

   

  0,24

  1,6

   

  0,4

  0,2

   

  0,2

   

  0,15

   

  0,12

  0,2

   

  0,2

  0,18

   

  0,12

  0,4

  0,3

   

  0,4

  0,36

   

  0,4

   

  0,36

   

   

  Мережі каналізаційні, кілометрів

  13,1

  30,2

   

   

  7,7

   

  3

  4,8

  2

  7,9

  3,5

  9,8

  4,6

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  7

  15,9

   

   

  2,6

  1

  2,4

  1

  4,5

  2

  6,4

  3

  бюджет Автономної Республіки Крим

  5

   

  11,9

   

  1

   

  5,1

  2

   

  2,4

  1

   

  2,3

  1

  2,1

  1

   

  бюджет м. Севастополя

  1,1

  2,4

   

   

   

   

   

   

  1,1

   

  0,5

  1,3

  0,6

  Будівництво (реконструкція)  шкіл

  52,792

  6

  2

  11,792

  1

  10

  1

  6

   

  11

  2

  14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  У тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  24,525

  4

  2

  6,525

  1

  5

   

  4

   

  4

  1

  5

  бюджет Автономної Республіки Крим

   

  28,267

  2

   

  5,267

   

  5

  1

  2

   

  7

  1

  9

  Будівництво фельдшерсько-акушерських пунктів

  2,89

  4

  2

  0,89

   

   

  1

  1

   

   

  1

  1

  державний бюджет

   

  2,89

  4

  2

  0,89

   

   

  1

  1

   

   

  1

  1

  Будівництво інших

  об’єктів

  бюджет Автономної Республіки Крим

  2,519

   

   

  2,519

   

   

  2,519

   

   

  2,519

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Соціально-культурні заходи

  60,836

   

   

  10,914

   

  11,237

   

  11,988

   

  12,852

   

  13,845

  У тому числі

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державний бюджет

  29,356

   

   

  4,354

   

  5,007

   

  5,758

   

  6,622

   

  7,615

  з них:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  компенсація за проїзд і перевезення майна

   

   

   

  2,7078

   

  0,9

   

  1,487

   

  1,712

   

  1,972

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  надання одноразової матеріальної допомоги на завершення індивідуального будівництва

   

   

   

  0,666

   

  2,98

   

  2,975

   

  3,42

   

  3,933

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  соціально-культурні заходи, спрямовані на адаптацію та інтеграцію в українське суспільство репатріантів

   

   

   

  0,98

   

  1,127

   

  1,296

   

  1,49

   

  1,71

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  бюджет Автономної Республіки Крим

  30,5

   

   

  6,5

   

  6

   

  6

   

  6

   

  6

  бюджет м. Севастополя

  0,98

   

   

  0,06

   

  0,23

   

  0,23

   

  0,23

   

  0,23

   

   

   

  ___________________________