• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 травня 2006 р. № 630

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених
  у державному бюджеті для проведення робіт
  з реконструкції та ремонту майнового комплексу
  Державного науково-дослідного інституту “Система”  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених Держспоживстандарту за бюджетною програмою “Реконструкція та ремонт майнового комплексу Державного науково-дослідного інституту “Система” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються за розподілом Держспоживстандарту відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство “Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем” (м. Львів) — правонаступник Державного науково-дослідного інституту “Система”.

  3. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється їх одержувачем відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  4. З метою недопущення виникнення на кінець року кредиторської заборгованості до тендерної документації та договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів включаються вимоги про можливість коригування суми, визначеної у договорі, у разі зменшення обсягу відповідних бюджетних призначень.

  5. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _______________________