• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 травня 2006 р. № 628

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 5 квітня 1999 р. № 542

  1. Склад Міжвідомчої комісії з питань виконання Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами, затверджений зазначеною постановою (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. № 2015), викласти у такій редакції:

  “СКЛАД
  Міжвідомчої комісії з питань виконання Комплексної
  програми поводження з радіоактивними відходами

  Заступник Міністра з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, голова Комісії

  Директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук, заступник голови Комісії

  Перший заступник начальника державного департаменту — Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення МНС, відповідальний секретар

  Заступник начальника Управління експертизи та аналізу розвитку техногенної, екологічної, ядерної безпеки та природокористування Секретаріату Кабінету Міністрів України

  Заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України (за згодою)

  Заступник голови Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України (за згодою)

  Завідуючий секретаріатом Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України (за згодою)

  Заступник Голови Національної комісії з радіаційного захисту населення України

  Академік-секретар Відділення ядерної фізики та енергетики Національної академії наук

  Заступник Міністра палива та енергетики

  Заступник Міністра охорони здоров’я

  Заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища

  Заступник Міністра фінансів

  Заступник Міністра економіки

  Заступник Голови Держатомрегулювання

  Начальник державного департаменту — Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення МНС”.

  2. У Положенні про Міжвідомчу комісію з питань виконання Комплексної програми поводження з радіоактивними відходами, затвердженому зазначеною постановою:

  у пункті 3 слово “Мінекобезпеки” замінити словами “Мінприроди, Держатомрегулювання”;

  пункт 7 і 11 викласти у такій редакції:

  “7. Посадовий склад Міжвідомчої комісії затверджується Кабінетом Міністрів України, персональний склад — головою Комісії”;

  “11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Міжвідомчої комісії здійснює МНС”.

  _____________________