• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 травня 2006 р. № 627

  ЗМІНИ,
  що вносяться до переліків органів ліцензування
  та документів, які додаються до заяви
  про видачу ліцензії для окремого виду
  господарської діяльності  1. У графі “Вид господарської діяльності” переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. № 1698:

  1) абзац четвертий пункту 1, пункт 11, абзац третій пункту 14 після слів “пестициди і агрохімікати” в усіх відмінках доповнити словами “(тільки регулятори росту рослин)” у відповідному відмінку;

  2) у пункті 10 слова  “та окремих об’єктів інженерної інфраструктури” виключити.

  2. У пункті 30 переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2001 р. № 756:

  графу “Вид господарської діяльності” викласти у такій редакції:

  “Виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин)”;

  графу  “Документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності” після слів “пестициди та агрохімікати” в усіх відмінках доповнити словами “(тільки регулятори росту рослин)” у відповідному відмінку.

  _____________________