• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 11 травня 2006 р. № 623

  Київ

   

  Про затвердження Державної програми
  подолання дитячої безпритульності і
  бездоглядності на 2006—2010 роки

   

  З метою соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та застосування ефективних форм їх соціальної підтримки Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Державну  програму подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006—2010 роки, що додається.

  2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити в місячний строк регіональні програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006—2010 роки.

  3. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів  Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати щороку до 31 січня Міністерству у справах сім’ї, молоді та спорту інформацію про хід виконання Програми, затвердженої пунктом 1 цієї постанови, для її узагальнення та подання до 20 лютого Кабінетові Міністрів України.

   

  Прем’єр-міністр України                                                           Ю. ЄХАНУРОВ

   

  Інд.28