• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 травня 2006 р. № 622

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Державний реєстр географічних назв

  1. Державний реєстр географічних назв (далі — Державний реєстр) — це автоматизована система обліку унормованих назв географічних об’єктів, що створюється та ведеться Укргеодезкартографією.

  2. Джерелами для формування Державного реєстру є акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань найменування і перейменування географічних об’єктів, а також архівні, картографічні, статистичні, енциклопедичні та інші довідкові видання.

  3. Державний реєстр ведеться державною мовою в формі систематизованого переліку унормованих географічних назв і складається з двох частин — відомості про назви географічних об’єктів, що знаходяться на території України, та назви інших географічних об’єктів, які використовуються в Україні.

  4. Інформація про найменування та перейменування географічних об’єктів, що здійснюється за рішенням Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, вноситься до Державного реєстру Укргеодезкартографією.

  Інформація про найменування та перейменування географічних об’єктів, що здійснюється за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, подається ними Укргеодезкартографії на її запит.

  5. До Державного реєстру вносяться, зокрема, такі відомості:

  унормована назва географічного об’єкта, дата і номер її реєстрації;

  джерело і дата найменування та перейменування географічного об’єкта;

  вид географічного об’єкта із зазначенням джерела і дати встановлення відомостей про нього;

  місце розташування географічного об’єкта із зазначенням джерела встановлення відомостей про нього;

  координати географічного об’єкта (широта і довгота).

  За рішенням Укргеодезкартографії до Державного реєстру можуть вноситися інші відомості щодо географічних об’єктів.

  6. Реєстрація географічних назв проводиться за формою, що затверджується Укргеодезкартографією.

  _____________________