• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 11 травня 2006 р. № 619

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
  України від

  4 квітня 2000 р. № 599

  1. У постанові:

  1) у пункті 2 слова “біржі, визначеної” замінити словами “бірж, визначених”;

  2) пункт 3 викласти у такій редакції:

  “3. Міністерству економіки організовувати спеціалізовані конкурси з визначення бірж, на базі яких проводитимуться аукціони з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, і укладати угоди з біржами — переможцями конкурсів”;

  3) доповнити постанову пунктом 52 такого змісту:

  “52. Установити, що у 2006 році продаж нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, крім обсягу, що використовується для  власних технологічних потреб, та скрапленого газу (понад обсяг, що підлягає продажу для потреб населення) підприємствами, частка держави у статутному фонді яких перевищує 50 відсотків, а також господарськими товариствами, більш як 50 відсотків акцій (паїв) яких перебуває у статутному фонді інших господарських товариств, в яких держава володіє контрольним пакетом акцій, здійснюється тільки на аукціонах у порядку, визначеному Положенням, затвердженим цією постановою”;

  4) доповнити пункт 7 абзацом такого змісту:

  “Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з НАК “Нафтогаз України” подавати Міністерству економіки  до 15 числа місяця, в якому проводиться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для задоволення побутових потреб населення регіонів, інформацію про обсяг скрапленого газу за формою, затвердженою Міністерством економіки за погодженням з Міністерством палива та енергетики”.

  2. У Положенні про організацію та проведення аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, затвердженому зазначеною постановою:

  1) в абзаці першому пункту 1 слова “біржі, на базі якої проводиться аукціон” замінити словами “бірж, на базі яких проводяться аукціони”;

   

   

  2) доповнити пункт 4 після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:

  “У разі відсутності кворуму секретар комітету готує проект протокольного рішення комітету та погоджує його з усіма членами комітету шляхом письмового опитування за формою, затвердженою комітетом”.

  У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий — двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим — двадцять шостим;

  3) в абзаці третьому пункту 11 слово “два” замінити словом “три”.

   

  _____________________