• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 5 травня 2006 р. № 610

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Статуту відкритого акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” та  Статуту відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України”

  1. Пункт 38 Статуту відкритого акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” після абзацу двадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

  “управління рахунком у цінних паперах, на якому зберігаються та обліковуються акції Банку, що належать державі, в частині:

  - укладення договору про відкриття Кабінетові Міністрів України рахунка в цінних паперах;

  - одержання звітів про виконання депозитарних операцій та іншої інформації, пов'язаної із зазначеним рахунком, та подання їх Кабінетові Міністрів України;

  - призначення розпорядників рахунка у цінних паперах з наданням їм повноважень на підписання відповідно до рішень, прийнятих Кабінетом Міністрів України, розпоряджень про зарахування цінних паперів, обмеження їх обігу та інших розпоряджень”.

  У зв’язку з цим абзаци двадцять перший – двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами двадцять пятим – тридцять третім.

   

  2. Пункт 32 Статуту відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” після абзацу тридцятого доповнити новими абзацами такого змісту:

  “управління рахунком у цінних паперах, на якому зберігаються та обліковуються акції Банку, що належать державі, в частині:

  - укладення договору про відкриття Кабінетові Міністрів України рахунка в цінних паперах;

  - одержання звітів про виконання депозитарних операцій та іншої інформації, пов'язаної із зазначеним рахунком, та подання їх Кабінетові Міністрів України;

  - призначення розпорядників рахунка у цінних паперах з наданням їм повноважень на підписання відповідно до рішень, прийнятих Кабінетом Міністрів України, розпоряджень про зарахування цінних паперів, обмеження їх обігу та інших розпоряджень”.

  У зв’язку з цим абзаци тридцять перший і тридцять другий вважати відповідно абзацами тридцять п’ятим і тридцять шостим.

  ______________________