• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 травня 2006 р.  № 608

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених
  у державному бюджеті для розвитку фізичної
  культури та спорту серед працівників і
  військовослужбовців правоохоронних органів  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті МВС за програмою “Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів” (далі — бюджетні кошти).

   2. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансову підтримку Фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” (далі — Товариство) для:

   виплати грошового забезпечення особам начальницького складу органів внутрішніх справ, відрядженим до Товариства, заробітної плати керівним працівникам, спеціалістам, тренерам-викладачам і спортсменам-інструкторам, службовцям і робітникам апарату управління Центральної ради, рад Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Товариства;

  організації роботи із створення умов для розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів та членів їх сімей, забезпечення навчально-тренувального процесу, зборів і змагань серед спортсменів — членів Товариства;

   поточного утримання спортивних споруд Товариства.

   3. Розподіл бюджетних коштів здійснює МВС виходячи з поданих Товариством обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат, що визначені з урахуванням штатної чисельності та умов оплати праці працівників, встановлених норм та нормативів, діючих цін і тарифів, єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів Товариства, результатів фінансово-господарської діяльності за минулий період та прогнозних показників діяльності на поточний рік, а також можливості здійснення відповідних видатків за рахунок власних коштів Товариства, інших позабюджетних надходжень.

  4. Перерахування бюджетних коштів проводиться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в порядку, встановленому Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  6. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

  _______________________