• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 27 квітня 2006 р. № 583

  Київ

   

  Про затвердження Рішення Ради глав урядів СНД

  “Про затвердження Концепції Єдиного реєстру

  правових актів та інших документів

  Співдружності Незалежних Держав

  і Положення про Єдиний реєстр правових актів

  та інших документів Співдружності Незалежних Держав”

   

  Кабінет Міністрів України  постановляє:

  Затвердити Рішення Ради глав урядів СНД “Про затвердження Концепції Єдиного реєстру правових актів та інших документів Співдружності Незалежних Держав і Положення про Єдиний реєстр правових актів та інших документів Співдружності Незалежних Держав”, підписане  в м. Астані 15 вересня 2004 р., що додається, з таким застереженням:

  “Прийняття Україною цих документів, спрямованих на створення Єдиного реєстру правових актів та інших документів Співдружності Незалежних Держав, не створює для України зобов’язань щодо реалізації положень договірно-правових документів з питань формування єдиного інформаційного простору Співдружності Незалежних Держав”.

   

  Прем’єр-міністр України                                                           Ю. ЄХАНУРОВ

   

  Інд. 27  Офіційний переклад

   

   

  Р І Ш Е Н Н Я

  про затвердження Концепції Єдиного реєстру правових актів

  та інших документів Співдружності Незалежних Держав

  і Положення про Єдиний реєстр правових актів

  та інших документів Співдружності Незалежних Держав

   

  Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав вирішила:

  1. Затвердити Концепцію Єдиного реєстру правових актів та інших документів Співдружності Незалежних Держав і Положення про Єдиний реєстр правових актів та інших документів Співдружності Незалежних Держав.

  2. Це Рішення набирає чинності з дати підписання, а для держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, законодавство яких вимагає виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття ним чинності, – з дати здачі відповідних повідомлень депозитарію.

   

  Учинено в місті Астана 15 вересня 2004 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала це Рішення, його засвідчену копію.

   

  За Уряд

  За Уряд

  Азербайджанської Республіки

  Республіки Молдова

   

   

  За Уряд

  За Уряд

  Республіки Білорусь

  Російської Федерації

   

   

  За Уряд

  За Уряд

  Республіки Вірменія

  Республіки Таджикистан

   

   

  За Уряд

  За Уряд

  Грузії

  Туркменістану

   

   

  За Уряд

  За Уряд

  Республіки Казахстан

  Республіки Узбекистан

   

   

  За Уряд

  За Уряд

  Киргизької Республіки

  України

     Офіційний переклад

   

  Затверджена

  Рішенням Ради глав урядів

  Співдружності Незалежних Держав про

  Затвердження Концепції Єдиного реєстру

  правових актів та інших документів

  Співдружності Незалежних Держав і

  Положення про Єдиний реєстр правових

  актів та інших документів

  Співдружності Незалежних Держав

  від 15 вересня 2004 року

   

  КОНЦЕПЦІЯ

  Єдиного реєстру правових актів та інших документів

  Співдружності Незалежних Держав

   

  Концепція Єдиного реєстру правових актів та інших документів Співдружності Незалежних Держав (далі – Концепція) розроблена з метою реалізації Угоди про інформаційне забезпечення виконання багатосторонніх угод від 24 вересня 1993 року, Угоди про обмін правовою інформацією від 21 жовтня 1994 року, Концепції формування інформаційного простору Співдружності Незалежних Держав, затвердженої Рішенням Ради глав урядів Співдружності від 18 жовтня 1996 року, а також ефективного виконання багатосторонніх міжнародних договорів між державами – учасницями Співдружності і зумовлена необхідністю створення єдиної системи обліку правових актів та інших документів Співдружності Незалежних Держав (далі – СНД), а також створення відповідного електронного банку даних.

  Розроблення Концепції зумовлене необхідністю створення інтегрованої системи формування, накопичення, систематизації та надання у користування правової інформації в рамках держав – учасниць СНД, єдиної системи обліку правових актів та інших документів СНД, а також створення і ведення відповідного електронного банку даних, яка включає дві основні підсистеми: міждержавну підсистему обміну правовою інформацією в рамках держав – учасниць СНД (зокрема як еталонні банки даних правової інформації, так і банки даних проектів законів) і підсистему надання правової інформації (правових актів та інших документів) СНД і створення Єдиного реєстру правових актів та інших документів Співтовариства Незалежних Держав (далі Єдиний реєстр).

  У Концепції відображена сукупність поглядів на стан обліку правових актів та інших документів СНД, визначені цілі, завдання, принципи, критерії та основні напрями створення й ведення Єдиного реєстру.

  Єдиний реєстр є складовою частиною інформаційної правової системи, спрямованої на забезпечення єдності інформаційно-правового простору СНД, і офіційним виданням СНД.

  Єдиний реєстр – система обліку, реєстрації, та офіційного опублікування правових актів та інших документів СНД, яка ґрунтується на використанні сучасних комп’ютерних інформаційних технологій і застосовується для систематизації правових актів та інших документів СНД, включення до відповідного банку даних правової інформації та забезпечення інформаційних потреб користувачів правової інформації.

  Облік і реєстрація правових актів та інших документів СНД здійснюється на основі їх збору, систематизації, оброблення, підтримання в актуальному стані, накопичення, зберігання, пошуку, розповсюдження й забезпечення доступності правової інформації, наявної в Єдиному реєстрі.

   

  1. Аналіз стану обліку правових актів та інших документів СНД

  Актуальність удосконалення системи обліку правових актів та інших документів СНД зумовлена в першу чергу необхідністю використання сучасних комп’ютерних технологій у галузі систематизації правових документів і створення єдиного банку даних правової інформації, надання зазначеної інформації всім державам – учасницям СНД, заінтересованим юридичним і фізичним особам.

  Зараз створення зазначеної системи й ведення Єдиного реєстру потребують серйозного аналізу стану цієї роботи із метою застосування принципово нових підходів і використання сучасних технологій.

  Упровадження комп’ютерної техніки й перспективних інформаційних технологій оброблення інформації для систематизації та обліку правових актів та інших документів СНД, системного аналізу інформації, зберігання й передачі даних, створення умов і механізму міждержавного обміну правовою інформацією дозволять на більш якісному рівні здійснювати цю діяльність.

  Зараз проблема систематизації та обліку правових актів знаходить різні рішення. Починаючи з 1996 року в багатьох державах – учасницях СНД створено державні реєстри та регістри, в яких здійснюються як на паперових носіях, так і в електронному вигляді:

  систематизація та ведення фонду національного законодавства;

  державна реєстрація нормативних правових актів органів виконавчої влади;

  облік нормативних правових актів адміністративно-територіальних утворень.

  Таким чином, зараз склалася певна практика в державах – учасницях СНД стосовно державної реєстрації та обліку правових актів.

  Удосконалення процесів систематизації, обліку та реєстрації правових актів та інших документів СНД дозволить упорядкувати всі потоки правової інформації, здійснити інвентаризацію правових документів (інформаційних ресурсів), організувати їхню юридичну та іншу обробку й зберігання, а також забезпечити оперативний обмін правовою інформацією та передачу даних. Крім того, це дозволить забезпечити доступ користувачів до правової інформації з використанням принципово нових засобів роботи, в тому числі Інтернету.

   

  2. Цілі, завдання та принципи ведення Єдиного реєстру

  Складність виконання робіт з організації і реєстрації правових актів та інших документів СНД, значний обсяг цієї інформації потребують вирішення цього завдання із застосуванням сучасних інформаційних технологій, без яких зараз неможливо провести інвентаризацію та облік правових актів та інших документів СНД для подальшого акумулювання їхніх текстів у відповідну базу даних.

  Метою виконання цієї роботи є:

  утворення єдиної системи обліку правових актів та інших документів СНД і надання відповідної правової інформації;

  утворення єдиного електронного банку даних правових актів й інших документів СНД і формування відповідного фонду правової інформації на паперових носіях;

  інформаційне забезпечення правовими актами й іншими документами СНД держав – учасниць Співдружності, статутних і галузевих органів СНД, а також інших користувачів, визначених державами – учасницями Співдружності;

  забезпечення доступу до електронного банку даних правових актів та інших документів СНД для оперативного отримання необхідної правової інформації;

  опублікування правових актів та інших документів СНД, у тому числі і в електронному вигляді.

  Відповідно до зазначених цілей необхідно витріщити такі завдання:

  установити строки надання правових актів та інших документів СНД для включення їх до Єдиного реєстру;

  проводити інвентаризацію (переоблік) правових актів та інших документів СНД;

  розробити порядок обліку й унесення правових актів та інших документів СНД до Єдиного реєстру;

  підготувати методичні рекомендації з юридичної обробки правових актів та інших документів СНД, їхньої систематизації і підтримання в актуальному стані;

  визначити перелік додаткових відомостей, які підлягають унесенню до Єдиного реєстру;

  визначити структурні підрозділи Виконавчого комітету СНД (далі – ВК СНД), відповідальні за організацію і проведення цієї роботи.

  Створення й ведення Єдиного реєстру здійснюється на основі таких принципів:

  дотримання загально визнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних зобов’язань між державами – учасницями СНД у галузі міждержавного обміну інформацією;

  відкритості й доступності інформаційних ресурсів, які містяться в Єдиному реєстрі;

  вироблення єдиних стандартизованих критеріїв (вимог) надання даних для формування Єдиного реєстру в електронному вигляді;

  взаємовигідності міждержавних інформаційних обмінів;

  забезпечення відповідного рівня інформаційної безпеки;

  ефективного використання існуючої інформаційної інфраструктури держав – учасниць СНД;

  визначення рівності держав – учасниць СНД у праві на отримання й розповсюдження інформації про правові акти й інші документи СНД, що містяться в Єдиному реєстрі.

  Основними критеріями формування й ведення Єдиного реєстру є повнота, офіційність, актуальність і достовірність правової інформації, що міститься в Єдиному реєстрі.

   

  3. Правові акти й інші документи СНД, що підлягають унесенню до Єдиного реєстру

  3.1 Обліку й унесенню до Єдиного реєстру підлягають: міжнародні договори, укладені в рамках Співдружності;

  рішення Ради глав держав;

  рішення Ради глав урядів;

  рішення Ради міністрів закордонних справ;

  рішення Економічного Суду СНД;

  постанови Міжпарламентської Асамблеї держав – учасниць СНД;

  інші документи, прийняті в рамках Співдружності, депозитарієм яких є ВК СНД.

  Правові акти й інші документи СНД, які містять відомості обмеженого доступу, уносяться до спеціального розділу Єдиного реєстру з відповідним грифом секретності. Види зазначених документів і порядок їхнього унесення до Єдиного реєстру визначаються відповідними органами Співдружності згідно з правилами діловодства ВК СНД стосовно документів обмеженого доступу.

  3.2 Порядок подання (направлення) правових актів та інших документів СНД для внесення до Єдиного реєстру встановлюється Положенням про Єдиний реєстр.

  Для обліку й реєстрації в Єдиному реєстрі правові акти й інші документи СНД подаються у вигляді завірених копій оригіналу документа на паперовому носії та одночасно в електронному вигляді на магнітних носіях з даними про опублікування документа й відповідною додатковою інформацією.

  Правові акти й інші документи СНД надсилаються до ВК СНД у строки, встановлені Положенням про Єдиний реєстр.

  Унесення відомостей до Єдиного реєстру здійснюється відповідним структурним підрозділом ВК СНД.

  3.3 Порядок обліку правових актів та інших документів СНД визначається Положенням про Єдиний реєстр.

  У Єдиний реєстр вносяться такі дані:

  реєстраційний номер правових актів та інших документів СНД;

  реквізити правових актів та інших документів СНД (вид документа і найменування органу, що його прийняв, дата прийняття (підписання) акта, його номер і заголовок);

  джерела офіційного опублікування правових актів та інших документів СНД;

  тексти правових актів й інших документів СНД;

  додаткові відомості, перелік яких затверджується Положенням про Єдиний реєстр (дата набуття чинності; держави – учасниці СНД, що підписали, ратифікували й приєдналися до договору; відомості про наявність застереження і його текст; дата включення правового акта або іншого документа СНД у Єдиний реєстр; інформація про припинення дії або визнання такими, що втратили чинність, та інші відомості).

   

  4. Забезпечення інформаційної безпеки

  4.1. Для побудови єдиної системи обліку та реєстрації правових актів та інших документів СНД велике значення має системне й прикладне програмне забезпечення.

  У складі системного програмного забезпечення повинні бути використані операційні системи (у тому числі й мережеві), інструментальні засоби й системи управління базами даних.

  Основними вимогами під час вибору операційних систем є сумісність, можливість перенесення, можливість масштабування, наявність однорідної системи безпеки, надійність і стійкість, можливість локалізації.

  Вирішення завдань розроблення прикладного програмного забезпечення повинна здійснюватися з використанням спеціальних інформаційно-програмних засобів, які містять структурно-інформаційні, лінгвістичні й програмні компоненти.

  Проблема забезпечення сумісності форматів вхідних і вихідних даних потребує розробки загальних стандартів, які дозволяють визначити набір інструментальних засобів, що підтримують високий ступінь інтеграції програмного забезпечення, і перелік необхідних дій для підтримання зазначеної системи.

  4.2. Забезпечення інформаційної безпеки пов’язане з відверненням загроз, під якими слід розуміти фактор або сукупність факторів, що створюють небезпеку для функціонування й розвитку інформаційного середовища.

  Завданнями забезпечення інформаційної безпеки є:

  виявлення, оцінка й прогнозування джерел загроз інформаційній безпеці;

  розроблення механізму реалізації інформаційної безпеки;

  координація діяльності органів Співдружності й держав – учасниць СНД стосовно забезпечення інформаційної безпеки;

  забезпечення ліквідації наслідків у випадку порушення інформаційної безпеки;

  створення комплексу методів і технічних засобів для захисту інформації.

  У зв’язку з тим, що передбачається оброблення інформації різних категорій як вільного, так і обмеженого доступу, необхідне розроблення й застосування широкого комплексу організаційно-правових заходів стосовно відвернення загроз інформаційній безпеці.

  З урахуванням різноманітності загроз інформаційній безпеці режим захисту повинен формуватися як сукупність заходів і засобів захисту, що циркулює в системі правової інформації та підтримує її інфраструктури від випадкових впливів природного або штучного характеру.

  Першочергові заходи з реалізації комплексної системи забезпечення інформаційної безпеки повинні включати:

  формування єдиної технічної політики з розробки й удосконалення методів і засобів забезпечення інформаційної безпеки;

  розробку необхідних документів, що регламентують порядок надання інформації і відповідальність користувачів;

  аналіз вітчизняних і закордонних технічних і програмних засобів з точки зору їхньої відповідності вимогам інформаційної безпеки;

  застосування сертифікованих засобів захисту інформації;

  визначення необхідних програмних і апаратних ресурсів для реалізації системи забезпечення інформаційної безпеки.

  Виконання наведених вище заходів дозволить забезпечити:

  взаємодію між системами правової інформації держав – учасниць СНД під час надання правових актів та інших документів СНД для включення до Єдиного реєстру, а також із зовнішніми системами правової інформації;

  забезпечення правовими актами й іншими документами СНД держав – учасниць Співдружності, статутних і галузевих органів СНД, а також інших користувачів, визначених державами – учасницями Співдружності;

  формування єдиного інформаційно-правового простору як одного з важливіших сегментів інформаційного простору СНД, який необхідний для вирішення завдань міждержавного співробітництва і взаємодії;

  можливість у перспективі тісної взаємодії інформаційних систем Європейського Співтовариства і СНД для організації обміну правовою та іншою інформацією між ними.

   

  5. Фінансово-економічне забезпечення робіт зі створення й ведення Єдиного реєстру

  Створення й ведення Єдиного реєстру здійснюється ВК СНД без збільшення пайових внесків держав – учасниць Співдружності, що надсилаються на його утримання.

  Для фінансово-економічного забезпечення робіт зі створення й ведення Єдиного реєстру можуть бути використані:

  кошти бюджетів міждержавних органів СНД;

  кошти, одержувані в рамках програми технічного сприяння за міжнародними програмами;

  кошти недержавних організацій, комерційних структур, інші інвестиційні проекти.

   

  6. Механізм реалізації Концепції

  Зараз тенденції розвитку співробітництва і взаємодії держав – учасниць СНД визначають умови створення й удосконалення єдиного інформаційно-правового простору на основі взаємодії у галузі інформаційного забезпечення і міждержавного обміну правовою інформацією, вимагають автоматизації процесів обліку, систематизації та підтримання в актуальному стані правових актів та інших документів СНД.

  На основі цієї Концепції повинні розроблятися конкретні плани поетапного створення Єдиного реєстру.

  Формування й ведення Єдиного реєстру є масштабним і складним завданням, яке потребує координації зусиль у процесі розв’язання широкого кола організаційно-правових, технічних, технологічних і фінансових проблем на міжнародному рівні.

  При цьому можна виділити такі основні етапи створення Єдиного реєстру:

  І етап – інвентаризація правових актів та інших документів СНД і послідовне включення до Єдиного реєстру нових прийнятих правових актів та інших документів СНД, ведення електронної бази даних Єдиного реєстру й організація офіційного видання (опублікування) Єдиного реєстру;

  ІІ етап – поступове внесення (поряд з новими, що приймаються) правових актів та інших документів СНД, починаючи з 1991 року, які вважаються чинними згідно з рішеннями, прийнятими стосовно них статутними та іншими органами СНД;

  ІІІ етап – створення повнотекстової електронної бази Єдиного реєстру, яка включає електронні картки й текстові файли правових актів та інших документів СНД;

  організація електронного опублікування правових актів та інших документів СНД з використанням Інтернет-технологій.

  Концепція повинна стати основою для підготовки й реалізації Плану заходів стосовно створення і ведення Єдиного реєстру.

  Першочерговими заходами стосовно реалізації цієї Концепції є:

  проведення аналізу стану обліку правових актів та інших документів СНД;

  проведення повномасштабної інвентаризації правової бази правових актів та інших документів СНД;

  розробка проекту Положення про Єдиний реєстр;

  розміщення Єдиного реєстру в мережі Інтернет.  Офіційний переклад

   

  Затверджено

  Рішенням Ради глав урядів

  Співдружності Незалежних Держав про

  затвердження Концепції Єдиного реєстру

  правових актів та інших документів

  Співдружності Незалежних Держав та

  Положення про Єдиний реєстр правових

  актів та інших документів

  Співдружності Незалежних Держав

  від 15 вересня 2004 року

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Єдиний реєстр правових актів та інших

  документів Співдружності Незалежних Держав

   

  1. Це положення визначає порядок створення й ведення Єдиного реєстру правових актів та інших документів Співдружності Незалежних Держав (далі – Єдиний реєстр), який становить складову частину інтегрованої інформаційно-правової системи формування, накопичення, систематизації та надання в користування правової інформації в рамках держав – учасниць СНД, спрямованої на забезпечення єдності інформаційно-правового простору Співдружності Незалежних Держав.

  Користувачами Єдиного реєстру є держави – учасниці Співдружності Незалежних Держав (далі – СНД), статутні й галузеві органи СНД, а також інші користувачі.

  Єдиний реєстр – система обліку, реєстрації та офіційного опублікування правових актів та інших документів СНД, яка базується на використанні сучасних комп’ютерних інформаційних технологій для їхньої систематизації, підтримання в актуальному стані й забезпечення інформаційних потреб користувачів правової інформації.

  2. Єдиний реєстр ведеться з метою:

  забезпечення формування єдиного інформаційно-правового простору СНД;

  створення єдиної системи обліку правових актів та інших документів СНД і надання відповідної правової інформації;

  створення електронного банку даних правових актів та інших документів СНД і формування відповідного фонду правової інформації на паперових носіях;

  інформаційного забезпечення правовими актами й іншими документами СНД держав – учасниць Співдружності, статутних і галузевих органів СНД, а також інших користувачів;

  забезпечення доступу до електронного банку даних для оперативного отримання необхідної правової інформації;

  опублікування правових актів та інших документів СНД, у тому числі і в електронному вигляді.

  3. Ведення Єдиного реєстру здійснюється на паперових та електронних (магнітних) носіях Виконавчим комітетом Співдружності Незалежних Держав (далі – ВК СНД).

  Єдиний реєстр ведеться російською мовою.

  4. Обліку й унесенню до Єдиного реєстру підлягають:

  міжнародні договори, укладені в рамках Співдружності;

  рішення Ради глав держав;

  рішення Ради глав урядів;

  рішення Ради міністрів закордонних справ;

  рішення Економічної ради;

  рішення Економічного Суду СНД;

  постанови Міжпарламентської Асамблеї держав – учасниць СНД;

  інші документи, прийняті в рамках Співдружності, депозитарієм яких є ВК СНД.

  Правові акти й інші документи СНД, які містять відомості обмеженого доступу, заносяться до спеціального розділу Єдиного реєстру з відповідними грифами згідно з правилами діловодства ВК СНД стосовно документів обмеженого доступу.

  5. Правові акти й інші документи СНД, які підлягають обліку й унесенню до Єдиного реєстру, надсилаються у встановленому порядку до ВК СНД у десятиденний термін з дати їхнього прийняття відповідними органами й оформлюються у вигляді копій оригіналу на паперових носіях і одночасно в електронному вигляді на магнітних носіях.

  6. До Єдиного реєстру включаються зазначені нижче дані про правові акти й інші документи СНД:

  реєстраційний номер правових актів та інших документів СНД;

  реквізити правових актів та інших документів СНД (вид документа і найменування органу, що його прийняв; дата прийняття (підписання) документа, його номер і заголовок);

  джерела офіційного опублікування правових актів та інших документів СНД;

  тексти правових актів та інших документів СНД.

  7. Додаткові відомості про правові акти й інші документи СНД, які підлягають включенню до Єдиного реєстру:

  дата набуття чинності;

  держави – учасниці СНД, які підписали та приєдналися до міждержавного договору;

  застереження й особливі думки держав – учасниць СНД;

  відомості про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності правовим актом або іншим документом СНД;

  дата внесення правового акта й іншого документа СНД до Єдиного реєстру;

  інформація про вихід держави – учасниці СНД, про припинення дії або визнання такими, що втратили чинність.

  8. Правовому акту й іншому документу СНД, унесеному до Єдиного реєстру, надається реєстраційний номер Єдиного реєстру.

  9. Стосовно правових актів та інших документів СНД, які припинили дію або визнані в установленому порядку такими, що втратили чинність, в Єдиний реєстр вноситься відповідний запис реквізитів нормативного документа, яким припиняється дія або визнаються такими, що втратили чинність, зазначені документи.

  10. Правові акти й інші документи СНД, унесені до Єдиного реєстру, підлягають опублікуванню у виданні Єдиного реєстру із зазначенням реєстраційного номера, яке є офіційним виданням опублікованих в ньому правових актів та інших документів СНД.

  11. Користування Єдиним реєстром здійснюється в порядку, затвердженому ВК СНД.

  12. Створення й ведення Єдиного реєстру здійснюється ВК СНД без збільшення пайових внесків держав – учасниць Співдружності, що надсилаються на його утримання.

  Для фінансово-економічного забезпечення робіт зі створення й ведення Єдиного реєстру можуть бути використані:

  кошти бюджетів міждержавних органів СНД;

  кошти, отримувані в рамках програми технічного сприяння за міжнародними програмами;

  кошти недержавних організацій, комерційних структур, інші інвестиційні проекти.  Офіційний переклад

   

   

  О С О Б Л И В А  Д У М К А

  А з е р б а й д ж а н с ь к о ї  Р е с п у б л і к и

  до Концепції Єдиного реєстру правових актів й інших документів Співдружності Незалежних Держав та Положення

  про Єдиний реєстр правових актів й інших документів Співдружності Незалежних Держав

   

  Азербайджанська Республіка приймає Концепцію Єдиного реєстру правових актів й інших документів Співдружності Незалежних Держав та Положення про Єдиний реєстр правових актів й інших документів СНД, за винятком норм, що передбачають формування єдиного інформаційного простору держав – учасниць Співдружності.

   

  Прем’єр-міністр

  Азербайджанської Республіки                             А. Раси-заде  Офіційний переклад

   

   

  Застереження України

  до порядку денного засідання

  Ради глав урядів СНД з питання

   

  «Про затвердження Концепції Єдиного реєстру правових актів та інших документів Співдружності Незалежних Держав

  і Положення про Єдиний реєстр правових актів та інших документів Співдружності Незалежних Держав».

   

  15 вересня 2004 року

   

  «Прийняття Україною цих документів, спрямованих на створення Єдиного реєстру правових актів й інших документів Співдружності Незалежних Держав, не створює для України зобов’язань стосовно реалізації положень договірно-правових документів, спрямованих на формування єдиного інформаційного простору Співдружності Незалежних Держав».

   

  Прем’єр-міністр України                                   В. Янукович