• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 28 квітня 2006 р. № 604

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у
  державному бюджеті на здешевлення кредитів для
  будівництва та технічного переоснащення підприємств
  з видобутку кам’яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу  1. Цей Порядок визначає механізм використання в 2006 році коштів, передбачених Мінвуглепрому за бюджетною програмою “Здешевлення кредитів для будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам’яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти використовуються для часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, залученими у банках для фінансування капітального будівництва та придбання гірничошахтного, прохідницького і стаціонарного обладнання (далі — компенсація).

  3. Компенсація виплачується на конкурсних засадах вугледобувним підприємствам, які залучили кредити у банках (далі —  позичальники), за умови, що відсоткова ставка за кредитами не перевищує 17 відсотків річних для короткострокових та 16 відсотків — для довгострокових кредитів.

  Порядок проведення конкурсу, склад конкурсної комісії, перелік документів, які подаються позичальниками, визначає Мінвуглепром.

  Право на отримання компенсації надається в першу чергу позичальникам, які не мають простроченої більш як на два місяці заборгованості з виплати заробітної плати, а також перед державним і місцевими бюджетами (податкові платежі, позички тощо) та Пенсійним фондом України.

  Інформація про конкурс розміщується на веб-сайті Мінвуглепрому.

  4. Компенсація виплачується у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами.

  Для отримання компенсації банки, які надали кредити, подають щомісяця до сьомого числа наступного періоду Мінвуглепрому по два примірники:

  реєстру позичальників, яким за результатами конкурсу надано право на отримання компенсації, форму якого затверджує Мінвуглепром;

  нотаріально засвідченої копії кредитного договору;

  довідки банку про надання позичальникам кредитів;

  довідки-розрахунку банку про розмір відсоткової ставки за кредитами за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується за рахунок компенсації.

  5. Мінвуглепром складає та затверджує реєстр компенсаційних виплат в розрізі банків, на підставі якого подає Державному казначейству в установленому порядку інформацію про розподіл коштів для касового виконання державного бюджету за видатками, пов’язаними з виплатою компенсації.

  Державне казначейство спрямовує кошти банкам, які надали кредити, через Мінвуглепром.

  6. Нарахування сум компенсації проводиться у період з 1 січня до 31 грудня поточного року. При цьому компенсація за грудень виплачується шляхом внесення до 20 грудня авансового платежу.

  ___________________