• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 28 квітня  2006 р. № 603

   

  ПОРЯДОК

  використання в 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої
  медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я

   

  1. Цей Порядок визначає механізм використання в 2006 році коштів, передбачених МОЗ за бюджетною програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я” (далі — кошти субвенції).

  2. Кошти субвенції передаються бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, м. Севастополя в межах установлених бюджетних призначень згідно з розподілом, передбаченим у додатку 7 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

  3. Головними розпорядниками коштів субвенції по відповідних місцевих бюджетах є Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, головні управління (управління) охорони здоров’я обласних та Севастопольської міської держадміністрацій (далі — розпорядники).

  4. Кошти субвенції використовуються з метою закупівлі обладнання для сільських амбулаторій і фельдшерсько-акушерських пунктів згідно з табелями оснащення, затвердженими МОЗ, а також автомобілів швидкої медичної допомоги для облаштування пунктів швидкої медичної допомоги на базі сільських амбулаторій, розташованих на відстані більш як 10 кілометрів від станцій швидкої медичної допомоги (далі — товари).

  5. Номенклатура та обсяг закупівлі товарів визначаються МОЗ згідно із заявками розпорядників, що складаються в межах бюджетних призначень, передбачених у відповідних місцевих бюджетах, з урахуванням потреби у забезпеченні товарами закладів охорони здоров’я, зазначених у пункті 4 цього Порядку (далі — заклади), та подаються розпорядниками МОЗ в установленому ним порядку.

  6. Процедуру закупівлі товарів здійснює МОЗ на умовах міжвідомчої координації відповідно до статті 141 Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” як генеральний замовник. Про результати процедури закупівлі МОЗ надсилає розпорядникам повідомлення з визначенням номенклатури товарів у кількісному та вартісному вимірі.

  На підставі повідомлення розпорядники укладають в установленому порядку договори про закупівлю товарів з визначеними МОЗ учасниками —переможцями процедури закупівлі та у тижневий строк інформують про це зазначене Міністерство.

  7. З метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року до тендерної документації та договору про закупівлю товарів обов’язково включається вимога щодо відповідного коригування суми, визначеної договором, та зобов’язань сторін за ним у разі зменшення відповідних бюджетних призначень та недонадходження до місцевих бюджетів коштів субвенції.

  Для ефективного та раціонального використання коштів субвенції МОЗ включає до тендерної документації, а розпорядники до умов договорів про закупівлю товарів вимогу щодо поставки товарів розпорядникам або визначеним ними закладам згідно з графіками, що додаються до таких договорів.

  8. Розпорядники розподіляють товари між закладами, здійснюють контроль за виконанням постачальниками умов договорів про закупівлю товарів і за взяттям на облік закладами отриманих товарів, їх зберіганням і раціональним використанням.

  9. Розпорядники подають щокварталу МОЗ в установленому ним порядку інформацію про стан забезпечення закладів товарами.

  10. Державне казначейство перераховує кошти субвенції на рахунки відповідних бюджетів згідно з Порядком перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 15, ст. 807; 2003 р., № 14,
  ст. 617).

  11. Органам Державного казначейства подаються разом з платіжними дорученнями:

  звіти за встановленою формою про результати проведення процедури закупівлі, підготовлені та затверджені тендерним комітетом МОЗ, із зазначенням у них найменувань розпорядників, в інтересах яких здійснювалася закупівля;

  договори про закупівлю товарів.

   

  _______________________