• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою  Кабінету Міністрів України
  від 27 квітня 2006 р. № 580

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 31 березня 1995 р. № 231 і від 2 квітня 2002 р. № 450

  1. У Правилах оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України        від 31 березня 1995 р. № 231:

  1)      у пункті 10:

  абзац третій після слів “паспорт громадянина України” доповнити словами і цифрами “свідоцтво про народження” (для осіб віком до 16 років)”;

  абзац четвертий виключити;

  2) у додатку 1 до Правил:

  слова “у справах” та “Свідоцтво про народження (номер і дата запису, серія і номер, коли і ким видано)” виключити;

  доповнити додаток після слів “Паспорт громадянина України” словами і цифрами “свідоцтво про народження для осіб віком до 16 років”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 квітня
  2002 р. № 450:

  1) у пункті 2 постанови слова і цифри “у період до 2005 року” виключити;

  2) у Порядку централізованого оформлення, виготовлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженому зазначеною  постановою:

  у пункті 1 слова “паспортною службою органів внутрішніх справ      (далі – паспортна служба), на базі якої утворюються” замінити словами “управліннями (відділами) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, відділів, відділень у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб міських, районних управлінь (відділів) МВС (далі – територіальний орган чи підрозділ), на базі яких утворюються”;

  в абзаці першому пункту 2:

  слова “до паспортної служби” замінити словами “до територіального органу чи підрозділу”;

  доповнити абзац після слів “свідоцтво про народження” словами і цифрами “(для осіб віком до 16 років)”, а після слів “довідку податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера” — словами “крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера і офіційно повідомили про це відповідні державні органи”;

  у пункті 3 слова “працівником паспортної служби” замінити словами “уповноваженою особою територіального органу чи підрозділу”;

  у пункті 4:

  у першому реченні слова “відповідного підрозділу паспортної служби” замінити  словами “(або  його заступником) територіального органу чи підрозділу”;

  друге речення викласти в такій редакції: “Анкета зберігається у територіальному органі чи підрозділі”;

  у пункті 8 слова “підрозділу паспортної служби” замінити словами “територіального органу чи підрозділу”;

  додаток до Порядку викласти в такій редакції:

   

   

  ”Додаток до Порядку

  ___________________________________________________________________________

  (найменування територіального органу чи підрозділу, що оформлює паспорт)

  АНКЕТА
  отримувача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

   

  Сповіщаю, що підстав, які відповідно до статті 6 Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” обмежують моє право на виїзд за кордон, немає.

   

  Мені відомо, що свідоме подання неправдивої інформації може потягнути за собою відмову у видачі паспорта, у разі його видачі — вилучення.

   

  Місце

  для фотовідбитка

   

   

   

   

  10

  тип

   

  номер

  ______________

  Раніше  виданий паспорт

  дата видачі

  ______________

  строк дії

  ______________

  орган, що видав

  ______________

  1

  Прізвище

  ________________________

   ім’я та по батькові

  ________________________

   

   

  (зазначений розділ повторюється залежно від кількості документів)

  Колишні

  Прізвище

  ________________________

  ім’я та по батькові

  ________________________

   

   

   

  2

  Ідентифікаційний номер

  _____________________

   

   

  11

  Останні п’ять років з відомостями,

  що становлять державну таємницю,

   

  обізнаний

   

  був обізнаний

   

  не обізнаний і не був обізнаний

   

  3

  Стать

  _____

  4

  Дата народження

  ________

   

   

  5

   

  держава

  ________________________

  Місце народження

   

  область

  ________________________

  район/місто

  ________________________

  селище/село

  ________________________

   

  12

  Оформлення паспорта для

  постійного проживання

   

  тимчасових поїздок

   

  6

   

  серія

  ______

  номер

  ___________

  Паспорт громадянина

  України

  дата видачі

  ____________________________

  орган, що видав

  ____________________________

   

   

  До документа вносяться

  Прізвище

  _______________________

  ім’я

  _______________________

  7

   

  Номер запису

  ____

  дата запису

  _________

  Свідоцтво про народження

  (для осіб віком

  до 16 років)

  орган, що видав

  ____________________________

  дата видачі

  ____________________________

  серія

  ____

  номер

  _______________

   

   

   

  8

   

  Поштовий індекс

  ____________________________

  дата заповнення

   

  підпис

   

   

   
  Місце проживання

  область

  ____________________________

  район/місто

  ____________________________

  селище/село

  ____________________________

  вулиця

  ____________________________

  будинок

  ____ квартира/кімната номер ____

   

   

  9

  Телефон домашній

  ________

  робочий

  ___________

   

   

   

  Персональні дані неповнолітніх дітей

   

  1

  Прізвище

  ____________________________________

   ім’я та по батькові

  ____________________________________

   

   

   

  2

  Ідентифікаційний номер

  __________

  3

  Стать

  ________

   

   

   

  4

  Громадянство

  ______

  5

  Дата народження

  ____________

   

   

  6

   

  Номер запису

  _____

  дата запису

  ________________

  Свідоцтво про народження

   

  орган, що видав

  ____________________________________

  дата видачі

  ____________________________________

  серія

  _____

  номер

  ______________________

   

   

   (зазначений розділ повторюється залежно від кількості дітей, інформація про яких вноситься до паспорта)

  _____________________________________________________________

  Державне мито сплачено

  Номер квитанції

  дата сплати

  сума, гривень

   

   

   

   

   

   

   

  Підстава

  документ

   

   

   

   

   

  Зазначені в анкеті відомості звірено з даними паспорта громадянина України та свідоцтвом (свідоцтвами) про народження. Фотовідбитки належать особі, якій оформляється паспорт, та зазначеній у цій анкеті дитині (дітям)

   

  Уповноважена особа

   

   

  Прізвище

   

  підпис

   

  дата

   

  Паспорт громадянина України

  для виїзду за кордон

   

  Серія

   

  номер

   

  дата

   

   

   

  Уповноважена особа, що видала паспорт

  Прізвище

   

  підпис

   

   

   

  Паспорт отримано

  Підпис отримувача паспорта

   

  дата”.

   

   

   

  Передати персональні дані для оформлення паспорта

  Уповноважена особа

  Прізвище

   

  підпис

   

  дата

   

   

   

  _________________