• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 27 квітня  2006 р. № 602

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Тимчасового регламенту

  Кабінету Міністрів України

   

  1. Абзац четвертий пункту 8 розділу ІІІ доповнити реченням такого змісту: „Проект закону, поданий Національним банком, представляється Головою Національного банку або особою, яка його заміщує”.

   

  2. Абзац перший пункту 16 розділу ІV доповнити реченням такого змісту: „Проект закону, поданий Національним банком, представляється Головою Національного банку або особою, яка його заміщує”.

   

  3. У розділі VІІІ:

   

  1) пункт 3 після слів „з власної ініціативи центральних органів виконавчої влади” доповнити словами „та Національного банку”;

   

  2) доповнити розділ пунктом 3¹ такого змісту:

   

  „3¹. Національний банк подає Кабінетові Міністрів в установленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питань, спрямованих на виконання своїх функцій.

   

  Поданий Національним банком законопроект після його схвалення на засіданні Кабінету Міністрів вноситься на розгляд Верховної Ради в порядку законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів”.

   

  __________________