• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 квітня 2006 р. № 594

   

  ПОРЯДОК
  зарахування у 2006 році коштів, що надходять від державного
  підприємства “Національна атомна енергогенеруюча
  компанія “Енергоатом” до спеціального фонду державного бюджету


   

  1. Цей Порядок визначає механізм зарахування у 2006 році коштів, що надходять від державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” (далі — Компанія) до спеціального фонду державного бюджету відповідно до статті 7 Закону України  “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки”.

  2. Компанія перераховує щомісяця 10 і 20 числа та першого робочого дня місяця, що настає за звітним періодом, а в грудні 10, 20 і 25 числа зазначені у пункті 1 цього Порядку кошти до спеціального фонду державного бюджету рівними частками з урахуванням загальної суми у розмірі 283 400 тис. гривень на рік.

  Контроль за своєчасністю перерахування коштів здійснюють органи державної податкової служби.

  3. Державне казначейство веде облік коштів, що надійшли від Компанії, на окремому відповідному рахунку як фінансовий резерв, призначений для зняття з експлуатації ядерних установок, в установленому ним порядку.

  4. Компанія інформує щомісяця до 10 числа наступного періоду Мінфін про перерахування зазначених у пункті 1 цього Порядку коштів.

  _____________________