• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

   від 27 квітня 2006 р. № 594 

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про спеціальний рахунок експлуатуючої організації (оператора)

   

  1. Спеціальний рахунок експлуатуючої організації (оператора) (далі — спеціальний рахунок) відкривається  у Державному казначействі для обліку коштів, що надходять для формування фінансового резерву, призначеного для зняття з експлуатації ядерних установок (далі — фінансовий резерв), та здійснення розрахунково-касових операцій, пов’язаних з фінансуванням відповідних заходів.

  2. Для кожної експлуатуючої організації (оператора) (далі — оператор) відкривається один спеціальний рахунок незалежно від кількості ядерних установок, експлуатацію яких вона здійснює.

  3. На спеціальний рахунок зараховуються кошти, що надходять від оператора відповідно до статті 7 Закону України “Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки”, а також не використані на кінець 2006 року кошти спеціального фонду державного бюджету, перераховані протягом року державним підприємством “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” згідно із статтею 9 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

  4. Кошти,  що надходять в  рахунок погашення кредитів, наданих відповідно до пункту 8 статті 43 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” для реалізації інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій у галузях економіки, технологій з виробництва альтернативних джерел палива, а також сплати відсотків за користування такими кредитами, повернення депозитів,  реалізації цінних паперів та доходів від здійснення таких операцій, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету з подальшим їх спрямуванням на поповнення фінансового резерву.

  5. Оператор:

  веде облік надходження коштів фінансового резерву та їх витрачання;

  розробляє щороку до 1 серпня проект плану роботи, пов’язаної із зняттям з експлуатації ядерної установки на наступний рік (далі — план роботи), в якому визначаються лише заходи з розроблення проектів зняття з експлуатації ядерних установок та їх реалізації, і погоджує його з наглядовою радою з контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву;

  узгоджує щороку до 15 серпня проект плану роботи з державним органом регулювання ядерної та радіаційної безпеки і подає його державному органу управління у галузі використання ядерної енергії для затвердження не пізніше 31 серпня.

  6. Фінансування заходів із зняття з експлуатації ядерних установок за рахунок коштів фінансового резерву здійснюється лише на підставі плану роботи.

  7. Оператор щороку до 15 серпня розробляє проект плану інвестиційної діяльності на наступний рік, узгоджує його з наглядовою радою з контролю за використанням та інвестуванням коштів фінансового резерву та подає до центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить ядерна установка, для затвердження не пізніше 31 серпня.

  8. Перерахування коштів із спеціального рахунка для провадження інвестиційної діяльності здійснюється відповідно до затверджених інвестиційних проектів згідно з планом інвестиційної діяльності.

  9. Після перерахування коштів із спеціального рахунка для придбання цінних паперів подальший облік цих паперів здійснюється на підставі укладеного   з визначеним оператором Зберігачем цінних паперів договору щодо обслуговування операцій з цінними паперами фінансового резерву.

   

  _____________________