• In English

 • Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 27 квітня 2006 р. № 590

  ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ
  компенсації витрат, пов’язаних з розглядом
  цивільних та адміністративних справ

  Компенсація у цивільних справах

  Компенсація в адміністративних справах

  Граничний розмір

  1. Витрати, пов’язані з правовою допомогою стороні, на користь якої ухвалено судове рішення:

  1. Витрати, пов’язані з правовою допомогою стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень:

   

  1) якщо компенсація сплачується іншою стороною

  1) якщо компенсація сплачується суб’єктом владних повноважень

  не перевищує суму, що обчислюється виходячи з того, що зазначеній особі, виплачується
  40 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за годину її роботи

  2) якщо компенсація відповідно до закону сплачується за рахунок держави

  2) якщо компенсація відповідно до закону сплачується за рахунок держави

  не перевищує суму, що обчислюється виходячи з того, що особі, яка надає правову допомогу, виплачується
  5 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за повний робочий день

  2. За втрачений
  заробіток — стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові, а також свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам у зв’язку з явкою до суду

  2. За втрачений заробіток — стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, її представникові у зв’язку з явкою до суду

  обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати особи, розрахованої відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого

   

   

  постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100. Загальний розмір виплати не може перевищувати суму, розраховану за відповідний час виходячи із трикратного розміру мінімальної заробітної плати

  3. За відрив від звичайних занять — стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові, а також свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам у зв’язку з явкою до суду

  3. За відрив від звичайних занять — стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, її представникові у зв’язку з явкою до суду

  обчислюється пропорційно до розміру мінімальної заробітної плати особи і не може перевищувати її розмір, обчислений за фактичні години відриву від звичайних занять

  4. На оплату послуг спеціаліста, перекладача

  4. На виплату винагороди спеціалістам, перекладачам

  обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати особи, розрахованої відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого

   

   

  постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100. Загальний розмір виплати не може перевищувати суми, розрахованої за відповідний час виходячи із трикратного розміру мінімальної заробітної плати

  5. Витрати:

  5. Витрати:

   

  1) пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту та за наймання житла —стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її представникові, а також свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам

  1) пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту та за наймання
  житла — стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, та її представникові, а також свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам

  не можуть перевищувати встановлені законодавством норми відшкодування витрат на відрядження

  2) пов’язані з проведенням судової експертизи

  2) пов’язані з проведенням судової експертизи

  не можуть перевищувати нормативну вартість проведення відповідних видів судової експертизи у науково-дослідних установах Мін’юсту

  3) пов’язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

  3) пов’язані з проведенням огляду доказів за місцем та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

  не можуть перевищувати
  50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати за сукупність дій, необхідних для розгляду справи

  _____________________