• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

   

  від 27 квітня 2006 р. № 587

  Київ

   

  Про затвердження Типового положення
   про мобілізаційний підрозділ органу державної
  влади, іншого державного органу

   

  Відповідно до статті 5 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Типове положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу, що додається.

  2. Установити, що:

  в органі державної влади, у тому числі в урядовому органі державного управління, який діє у складі центрального органу виконавчої влади, а також в іншому державному органі (далі — державний орган), мобілізаційний підрозділ утворюється, якщо орган має мобілізаційне завдання (замовлення) або якщо цього вимагає характер та обсяг мобілізаційної роботи. В іншому разі у зазначених органах призначається окремий працівник з питань мобілізаційної роботи;

  функції, права і обов’язки мобілізаційного підрозділу визначаються у положенні про мобілізаційний підрозділ, а працівника з питань мобілізаційної роботи — у посадовій інструкції, які затверджує керівник державного органу, відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” з урахуванням функцій, прав та обов’язків мобілізаційних підрозділів, передбачених у Типовому положенні, затвердженому цією постановою.

  3. Зобов’язати Раду міністрів Автономної Республіки Крим і рекомендувати органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям керуватися Типовим положенням про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу під час утворення власних мобілізаційних підрозділів відповідно до Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

  4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 20 вересня 1994 р. № 648-018 і від 30 грудня 1995 р. № 1075-018.

   

   Прем’єр-міністр України           Ю. ЄХАНУРОВ

  Інд.29