• In English

 • Додаток 1
  до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2006 р. № 233-р

   

  СПИСОК
  студентів вищих навчальних закладів, яким призначено
  академічну стипендію Кабінету Міністрів України
  на


  I семестр 2005/06 навчального року

  БАЗИМА
  Роман Володимирович

  курсант 3 курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

  БЕЙНАРОВИЧ
  Андрій Олександрович

  студент 5 курсу Дніпропетровського національного університету

  БІГУС
  Ольга Олегівна

  студентка 3 курсу Київського національного університету культури і мистецтв

  БОКОВ
  Андрій Вікторович

  студент 5 курсу Української державної академії залізничного транспорту (м. Харків)

  БОРЕНКОВ
  Андрій Юрійович

  студент 3 курсу Національного університету “Києво-Могилянська академія” (м. Київ)

  ВАВІЛОВА
  Марія Миколаївна

  студентка 4 курсу Маріупольського державного гуманітарного університету

  ВАЛАХ
  Юлія Олександрівна

  студентка 3 курсу Криворізького державного педагогічного університету (Дніпропетровська область)

  ВАЛУЄВА
  Вікторія Володимирівна

  студентка 5 курсу Харківської державної академії дизайну і мистецтв

  ВАРВЯНСЬКА
  Віра Олександрівна

  студентка 5 курсу Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури
  (м. Київ)

  ВИШНЕВСЬКИЙ
  Микита Володимирович

  студент 4 курсу Запорізького національного технічного університету

  ВЛАСЕНКО
  Максим Віталійович

  студент 4 курсу Національного транспортного університету (м. Київ)

  ВОЗНЮК
  Вікторія Василівна

  студентка 5 курсу Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
  (м. Київ)

  ВОЛОШИНА
  Олена Олександрівна

  студентка 5 курсу Севастопольського національного технічного університету

   

   

  ГАЛКІН
  Микола Борисович

  студент 4 курсу Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

  ГЛАЗКОВА
  Анна Григорівна

  студентка 5 курсу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)

  ГЛОМОЗДА
  Дмитро Костянтинович

  студент другого року навчання магістеріуму Національного університету
  “Києво-Могилянська академія” (м. Київ)

  ГРИЦЕНКО
  Поліна Анатоліївна

  студентка 3 курсу Київського національного лінгвістичного університету

  ГРОМОВА
  Анастасія Анатоліївна

  студентка 4 курсу Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”

  ГУСАР
  Яна Сергіївна

  студентка 5 курсу Дніпропетровської державної фінансової академії

  ДАНИЛЯК
  Ольга Ярославівна

  студентка 3 курсу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

  ДЕМУРА
  Владислав Євгенович

  студент 5 курсу Дніпродзержинського державного технічного університету (Дніпропетровська область)

  ДІДЕНКО
  Катерина Василівна

  студентка 4 курсу Буковинської державної фінансової академії (м. Чернівці)

  ДОРОШКЕВИЧ
  Сергій Петрович

  студент 4 курсу Вінницького державного педагогічного університету
  імені М. І. Коцюбинського

  ДРЖЕВЕЦЬКИЙ
  Юрій Михайлович

  студент 3 курсу Державного агроекологіч-ного університету (м. Житомир)

  ДУБОВЕЦЬ
  Денис Сергійович

  курсант 3 курсу Запорізького юридичного інституту

  ЖЕМАНЮК
  Світлана Павлівна

  студентка 6 курсу Запорізького державного медичного університету

  ЗАВЕРУХА
  Олена Марківна

  студентка 4 курсу Вінницького національного медичного університету
  імені М. І. Пирогова

  ЗАСЯДІВКА
  Ольга Анатоліївна

  студентка 4 курсу Національного університету кораблебудування
  імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)

  ЗЛОБІНА
  Катерина Петрівна

  студентка 5 курсу Херсонського національного технічного університету

  ІВАНОВ
  Юрій Анатолійович

  студент 4 курсу Кримського державного медичного університету
  імені С. І. Георгієвського (м. Сімферополь)

  КАРПЕНКО
  Наталія Валеріївна

  студентка 6 курсу Тернопільського державного медичного університету
  імені І. Л. Горбачевського

  КАТРЕНЮК
  Наталія Іванівна

  курсант 3 курсу Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького
  (м. Хмельницький)

  КІБЕНКО
  Володимир Олександрович

  студент 4 курсу Таврійської державної агротехнічної академії (м. Мелітополь Запорізької області)

  КЛИМЕНКО
  Тетяна Сергіївна

  студентка 6 курсу Національного аграрного університету (м. Київ)

  КОГУТИЧ
  Маргарита Олександрівна

  студентка 5 курсу Ужгородського національного університету

  КОЗЛОВСЬКА
  Елеонора Вікторівна

  студентка 3 курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  КОНДРУК
  Ірина Миколаївна

  студентка 5 курсу Національного університету харчових технологій (м. Київ)

  КОНОВЧЕНКО
  Роман Сергійович

  студент 4 курсу Харківської національної академії міського господарства

  КОРЕЦЬКИЙ
  Богдан Володимирович

  курсант 5 курсу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

  КОРОЛЬОВА
  Олена Борисівна

  студентка 5 курсу Національної академії природоохоронного та курортного будівництва (м. Сімферополь)

  КОТ
  Оксана Анатоліївна

  студентка 3 курсу Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

  КУЩ
  Дарія Геннадіївна

  студентка 5 курсу Полтавського університету споживчої кооперації

  ЛАКТІОНОВА
  Ірина Вікторівна

  студентка 4 курсу Мелітопольського державного педагогічного університету (Запорізька область)

  ЛУЦЕНКО
  Ірина Вікторівна

  студентка 4 курсу Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (Київська область)

   

   

   

  МАКАРЕВИЧ
  Антон Володимирович

  студент 5 курсу Луганського національного педагогічного університету
  імені Тараса Шевченка

  МАРУЩАК
  Петро Леонідович

  студент 4 курсу Київського національного економічного університету

  МАРЧЕНКО
  Дмитро Дмитрович

  студент 4 курсу Миколаївського державного аграрного університету

  МАЦЕЙКО
  Катерина Романівна

  студентка 3 курсу Львівського державного інституту фізичної культури

  МЕЛЬНИЧУК
  Світлана Миколаївна

  студентка 5 курсу Національного лісотехнічного університету (м. Львів)

  МОРОЗ
  Наталія Олександрівна

  студентка 5 курсу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (Чернігівська область)

  МОТУЗЮК
  Вікторія Сергіївна

  студентка 4 курсу Київського національного університету будівництва і архітектури

  МУРАТОВА
  Катерина Георгіївна

  студентка 6 курсу Харківського державного медичного університету

  НОСЕНКО
  Ірина Юріївна

  студентка 5 курсу Полтавського державного педагогічного університету імені
  В. Г. Короленка

  ОДРИН
  Ярослав Леонідович

  студент 5 курсу Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

  ОЛІЙНИК
  Олег Дмитрович

  студент 3 курсу Національного університету державної податкової служби
  (м. Ірпінь Київської області)

  ОЛІШЕВСЬКИЙ Олександр Володимирович

  курсант 3 курсу Харківського національного університету внутрішніх справ

  ОНИЩЕНКО
  Сергій Костянтинович

  студент 3 курсу Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
  (м. Сімферополь)

  ОСАУЛЕНКО
  Ольга Василівна

  студентка 4 курсу Уманського державного аграрного університету (Черкаська область)

  ПАЩЕНКО
  Марія Олександрівна

  курсант 3 курсу Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ

  ПЕЛЕШОК
  Марія Юріївна

  студентка 5 курсу Національного університету “Острозька академія”
  (Рівненська область)

  ПІДДУБНИЙ
  Олександр Сергійович

  студент 3 курсу Кіровоградського національного технічного університету

  ПОЖУЄВА
  Тетяна Олександрівна

  студентка 4 курсу Запорізької державної інженерної академії

  ПУСТОВІТ
  Алла Олександрівна

  студентка 3 курсу Національного авіаційного університету (м. Київ)

  ПШЕНИЧНИЙ
  В’ячеслав Григорович

  студент 3 курсу Криворізького технічного університету (Дніпропетровська область)

  РЕШМІДІЛОВ
  Роман Вікторович

  курсант 5 курсу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

  РУМЯНЦЕВА
  Олександра Володимирівна

  студентка 5 курсу Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова

  САВОСІНА
  Марія Геннадіївна

  студентка 4 курсу Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова

  САГДЄЄВА
  Ольга Анісімівна

  студентка 3 курсу Одеського державного екологічного університету

  САЙ
  Станіслав Валерійович

  студент 3 курсу Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту

  САФАРЯН
  Артем Володимирович

  студент 4 курсу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

  СВЯТОШЕНКО
  Наталія Іванівна

  студентка 5 курсу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ)

  СЕЙНОВ
  Сергій Володимирович

  студент 4 курсу Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
  (м. Дніпропетровськ)

  СЕЛЕЗНЬОВ
  Андрій Євгенович

  студент 4 курсу Донецького національного технічного університету

  СИДОРУК
  Віталій Васильович

  курсант 5 курсу Полтавського військового інституту зв’язку

  СІВЧУК
  Ірина Петрівна

  студентка 4 курсу Тернопільського державного технічного університету
  імені Івана Пулюя

  СІДЕНКО
  Іван Григорович

  студент 5 курсу Сумського державного педагогічного університету
  імені А. С. Макаренка

  СКОКОВСЬКИЙ
  Андрій Михайлович

  студент 3 курсу Національного університету “Острозька академія” (Рівненська область)

  СОКОВА
  Дарія Вікторівна

  студентка 4 курсу Львівської державної фінансової академії

  СОКОЛЕНКО
  Надія Олегівна

  студентка 5 курсу Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

  СОТНІКОВА
  Віолетта В’ячеславівна

  студентка 5 курсу Українського державного хіміко-технологічного університету
  (м. Дніпропетровськ)

  СТАРОДУБЕЦЬ
  Людмила Леонідівна

  студентка 4 курсу Дніпропетровського державного аграрного університету

  ТИМОШЕНКО
  Ганна Володимирівна

  студентка 5 курсу Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ Донецької області)

  ТИТЕНКО
  Сергій Миколайович

  курсант 3 курсу Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)

  ТРЕГУБ
  Вадим Олександрович

  курсант 4 курсу Житомирського військового орденів Жовтневої Революції і Червоного Прапора інституту радіоелектроніки імені
  С. П. Корольова

  ТРОФІМЧУК
  Ірина Анатоліївна

  студентка 4 курсу Львівського банківського інституту

  ФАТУЄВ
  Андрій Сергійович

  студент 5 курсу Чернівецького національ-ного університету імені Юрія Федьковича

  ФІРСТОВА
  Олена Юріївна

  студентка 5 курсу Національного університету “Львівська політехніка”

  ХЕССІН
  Олег Вікторович

  студент 5 курсу Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

  ЦЕПІНЬ
  Віктор Ігорович

  курсант 5 курсу Львівського військового ордена Червоної Зірки інституту імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного університету “Львівська політехніка”

  ЦИБУЛЯ
  Надія Анатоліївна

  студентка 5 курсу Бердянського державного педагогічного університету
  (Запорізька область)

  ЧАЙКІВСЬКА
  Ярослава Іванівна

  студентка 3 курсу Тернопільського державного економічного університету

  ЧЕКАЛОВ
  Андрій Володимирович

  студент 2 курсу Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

  ЧЕРКАШИНА
  Наталія Ігорівна

  студентка 4 курсу Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості

  ЧИКИРИС
  Анна Анатоліївна

  студентка 3 курсу Київського національного торговельно-економічного університету

  ШАПРАН
  Оксана Олександрівна

  студентка 4 курсу Львівської комерційної академії

  ШАФРАНЮК
  Володимир Васильович

  курсант 5 курсу Севастопольського військово-морського ордена Червоної Зірки інституту імені П. С. Нахімова

  ЯНОВСЬКИЙ
  Анатолій Олександрович

  студент 5 курсу Південноукраїнського державного педагогічного університету
  імені К. Д. Ушинського (м. Одеса)

  ___________________