• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 квітня 2006 р. № 555

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у державному
  бюджеті для комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

  1. Цей Порядок визначає механізм використання в 2006 році коштів, передбачених МНС за бюджетною програмою “Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі — бюджетні кошти).

   2. Бюджетні кошти спрямовуються на:

  комплексне медико-санітарне забезпечення важкохворих та лікування онкологічно хворих громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі — громадяни), у спеціалізованих лікувальних закладах України із застосуванням дорогих медичних технологій на підставі договорів та розрахунку витрат зазначених закладів;

  придбання медичного обладнання, ліків, реактивів, інструментів для стаціонарів спеціалізованих лікувальних закладів, що надають медичну допомогу громадянам, згідно з розподілом коштів, затвердженим МНС на підставі заявок МВС, СБУ, Академії медичних наук, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

  утримання центрів соціально-психологічної реабілітації громадян згідно з кошторисами, затвердженими Київською та Житомирською обласними держадміністраціями за погодженням з МНС;

  фінансування діяльності центральної та регіональних міжвідомчих експертних комісій по встановленню причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС згідно з кошторисами, затвердженими МОЗ за погодженням з МНС;

  забезпечення ведення Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з кошторисом, затвердженим МОЗ за погодженням з МНС.

  3. Придбання для стаціонарів спеціалізованих лікувальних закладів, що надають медичну допомогу громадянам, медичного обладнання, ліків, реактивів, інструментів за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  4. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому порядку.

  _____________________