• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 квітня 2006 р. № 551

  ПОРЯДОК
  використання коштів державного бюджету для
  охорони праці та підвищення техніки безпеки на
  вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах


  1. Цей Порядок визначає механізм використання в 2006 році коштів, передбачених за бюджетною програмою “Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються на виконання заходів, що визначені Програмою підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 374, вугледобувним та шахтобудівельним підприємствам (крім прибуткових підприємств та тих, на яких здійснюються заходи з підготовки до ліквідації), зокрема для:

   придбання засобів індивідуального та колективного захисту, контролю шкідливих газів і вентиляції шахт згідно з переліком, що складається головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням поданих вугледобувними та шахтобудівельними підприємствами пропозицій;

   впровадження шахтних стаціонарних установок кондиціювання та шахтних кондиціонерів повітря згідно з переліком, що складається головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням температурних умов у гірничих виробках;

   виконання програми дегазації вугільних пластів згідно з переліком, що складається головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням обсягів газовиділення у гірничих виробках.

  3. Розподіл бюджетних коштів за витратами капітального характеру між вугледобувними підприємствами здійснюється пропорційно співвідношенню планових обсягів видобутку вугілля на поточний рік кожного підприємства до сумарного обсягу видобутку вугілля підприємствами, яким виділяються бюджетні кошти.

  4. Розподіл бюджетних коштів за поточними витратами здійснюється пропорційно співвідношенню між плановою чисельністю промислово-виробничого персоналу вугледобувних та шахтобудівельних підприємств, яким виділяються бюджетні кошти, і сумарною плановою чисельністю зазначеного персоналу таких підприємств.

  5. Перерахування бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  _____________________