• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 19 квітня 2006 р. № 540

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у
  державному бюджеті для придбання (будівництва) житла
  для суддів Вищого адміністративного суду України


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених Вищому адміністративному суду України у державному бюджеті за програмою “Придбання (будівництво) житла для суддів Вищого адміністративного суду України” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти використовуються виключно для придбання житла, у тому числі на вторинному ринку, та його будівництва в порядку пайової участі.

  3. Пов’язані з придбанням житла видатки, у тому числі на вторинному ринку, здійснюються на підставі звіту про результати торгів, проведених відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, договору купівлі-продажу житла та (або) договору про надання послуг з купівлі-продажу житла, а також рішення власника житла про його продаж (у разі, коли учасником процедури закупівлі є представник власника житла).

  4. Пов’язані з будівництвом житла на умовах пайової участі видатки здійснюються на підставі звіту про результати торгів, проведених відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, та договору на будівництво житла в порядку пайової участі.

  Перерахування коштів для будівництва житла у порядку пайової участі провадиться згідно з графіком фінансування будівництва виключно замовником.

  5. Вартість 1 кв. метра загальної площі житла у м. Києві, що визначається за результатами торгів (тендерів), повинна бути найнижчою.

  6. Оплата будівництва (придбання) житла за рахунок бюджетних коштів здійснюється виходячи з норм житлової площі, встановлених законодавством.

  7. Пов’язані з будівництвом (придбанням) житла видатки здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  8. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _____________________