• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 квітня 2006 р. № 520

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених
  у державному бюджеті для здійснення заходів щодо
  ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених МНС у державному бюджеті (далі — бюджетні кошти) за такими програмами:

  Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення;

  Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення;

  Компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення;

  Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

  Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми.

  2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МНС.

  3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

  за програмою “Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення” — державний департамент — Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення;

  за програмою “Компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” —  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня проводять розподіл коштів в установленому порядку.

  4. Фінансування програм, зазначених у пункті 1 цього Порядку, здійснюється через територіальні органи Державного казначейства в установленому ним порядку.

  5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться їх розпорядниками відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  МНС здійснює контроль за виконанням договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг та за сплатою до державного бюджету штрафних санкцій у разі неналежного їх виконання.

  6. Бюджетні кошти спрямовуються:

  1) за програмою “Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення” — на здійснення заходів Програми робіт з інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та цивільного захисту населення, затвердженої МНС;

  2) за програмою “Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення” на виконання завдань Комплексної програми заходів (робіт) та послуг щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення, затвердженої МНС.

  Розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня:

  затверджує план здійснення заходів, виконання робіт та надання послуг державними спеціалізованими підприємствами, що належать до сфери управління МНС;

  укладає із суб’єктами господарської діяльності, які не належать до сфери управління МНС, договори про здійснення заходів, виконання робіт та надання послуг, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та підтримкою екологічно безпечного стану в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення;

  3) за програмою “Компенсація сім’ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” — на:

  виплату компенсації і допомоги дітям віком до 18 років (в окремих випадках після досягнення дітьми 18 років у разі навчання в загальноосвітніх навчальних закладах).

  Виплата провадиться центрами з нарахування і виплати соціальної допомоги, управліннями праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, відповідними структурними підрозділами виконавчих органів міських, районних у містах рад за місцем реєстрації громадян з місяця надходження від них письмових заяв, але не раніше ніж після одержання ними посвідчення встановленого зразка.

  Виплата може провадитися через поштові відділення або банки відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2001 р., № 39, ст. 1762);

  відшкодування витрат, пов’язаних з вихованням (утриманням) дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах. Витрати відшкодовуються відділам освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, структурним підрозділам з питань освіти виконавчих органів міських, районних у містах рад, які до 25 числа кожного місяця подають органам, зазначеним в абзаці третьому цього підпункту, відповідні розрахунки;

  відшкодування витрат, пов’язаних з безоплатним харчуванням у навчальних закладах дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Витрати відшкодовуються розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня суб’єктам господарювання, які здійснюють харчування дітей, відповідно до укладених договорів;

  4) за програмою “Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення” на виконання завдань Програми робіт (заходів) щодо радіологічного захисту населення та екологічного оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення, затвердженої МНС, — на:

  здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, лісових продуктів, лікарських рослин;

  виконання заходів з реабілітації території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  проведення моніторингу сховищ відходів дезактивації;

  підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань радіаційної безпеки населення та радіоекології;

  5) за програмою “Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи” — на фінансування:

  науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на підставі укладених договорів;

  робіт, пов’язаних із створенням науково-технічної продукції, на підставі галузевого тематичного плану науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого МНС;

  6) за програмою “Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми” — згідно із затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком об’єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених для виконання Чорнобильської будівельної програми у 2006 році.

  7. Складення і подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

   

  __________________