• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 5 квітня 2006 р. № 427

  ПОРЯДОК
  визначення вартості комплексної державної
  експертизи проектів будівництва

  1. Вартість комплексної державної експертизи проекту будівництва (далі — експертиза) визначається шляхом застосування показників, установлених у відсотках його кошторисної вартості, згідно з додатком.

  Кошторисна вартість будівництва визначається як сума вартості робіт, що виконуються згідно із главами 1—9 зведеного кошторисного розрахунку, складеного відповідно до ДБН Д.1.1-1-2000, та 10 відсотків вартості устатковання.

  2. Для визначення вартості експертизи залежно від стадії проектування до зазначених у пункті 1 цього Порядку показників застосовуються такі коефіцієнти: 

  техніко-економічні обґрунтування та розрахунки інвестицій, ескізні проекти — 0,6;

  робочі проекти    1,1.

  3. Вартість складової частини експертизи визначається виходячи з її питомої ваги.

  Розподіл суми вартості експертизи між виконавцями її складових частин провадиться з урахуванням вартості кожної складової частини.

  Якщо проект будівництва відповідно до законодавства підлягає експертизі без виконання однієї чи більше складових частин, вартість експертизи зменшується на суму вартості частини (частин).

  4. У разі проведення повторної експертизи її вартість визначається із застосуванням коефіцієнта від 0,1 до 0,7, який встановлюється залежно від питомої ваги кошторисної вартості проектних рішень, що відкориговані з урахуванням зауважень, наведених у висновку попередньої експертизи.

  ___________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Додаток
  до Порядку

  ПОКАЗНИКИ
  визначення вартості комплексної
  державної експертизи проектів будівництва

  Кошторисна вартість проекту будівництва, тис. гривень

  Показники визначення вартості комплексної державної експертизи проекту будівництва, відсотків кошторисної вартості без урахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів)

  До 100

  0,7

  100—250

  0,7—0,6

  250—500

  0,6—0,51

  500—1000

  0,51—0,4

  1000—2000

  0,4—0,27

  2000—5000

  0,27—0,18

  5000—15000

  0,18—0,15

  15000—25000

  0,15—0,13

  25000—50000

  0,13—0,09

  50000—100000

  0,09—0,07

  100000—200000

  0,07—0,05

  Понад 200000

  0,05 (але не більш як 180 тис. гривень)

  _____________________