• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 12 квітня 2006 р. № 512

  Київ

   

  Деякі питання моніторингу
  створення робочих місць

   

  Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 11 липня 2005 р. № 1073 “Про вдосконалення державного регулювання у сфері зайнятості населення та ринку праці в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Методику моніторингу створення робочих місць, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити:

  проведення моніторингу створення робочих місць наростаючим підсумком з початку поточного року — щомісячного у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та щоквартального за видами економічної діяльності, а також подання відповідних даних до Міністерства праці та соціальної політики до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом;

  інформування громадськості про створення робочих місць.

  3. Міністерству праці та соціальної політики здійснювати координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо проведення щомісячного та щоквартального моніторингу створення робочих місць і щокварталу подавати інформацію Кабінетові Міністрів України.

  4. Державному комітетові телебачення і радіомовлення забезпечити висвітлення в засобах масової інформації стану виконання завдань щодо створення щороку протягом 2006 — 2009 років не менш як 1 млн. робочих місць.

   

  Прем’єр-міністр України                                               Ю. ЄХАНУРОВ


  Інд.26