• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 12 квітня 2006 р. 511

   

  ПОРЯДОК
  повернення у 2006 році коштів, виплачених як допомога
   по безробіттю одноразово для організації безробітними
   підприємницької діяльності


  1. Цей Порядок визначає механізм повернення у 2006 році коштів, виплачених як допомога по безробіттю одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності, у разі непровадження такої діяльності протягом шести календарних місяців з дня отримання допомоги (далі — кошти).

  2. Рішення про повернення коштів приймає директор центру зайнятості — керівник робочого органу виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі — центр зайнятості) на підставі висновку комісії з питань одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності (далі — комісія), що утворена відповідно до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності.

  3. Підставою для розгляду комісією питання повернення коштів є:

  державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця протягом шести календарних місяців з дня отримання коштів, інформація про яку надсилається державним реєстратором до центру зайнятості згідно з Порядком взаємодії суб’єктів інформаційного обміну щодо надання і використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

  неподання юридичною особою та фізичною особою-підприємцем до органу державної податкової служби передбаченої законодавством звітності, що підтверджує факт провадження підприємницької діяльності, або несплата протягом шести календарних місяців з дня отримання коштів єдиного (фіксованого) податку. Відповідна інформація надсилається органом державної податкової служби до центру зайнятості згідно з порядком обміну інформацією, що затверджується наказом Державної податкової адміністрації та Державним центром зайнятості Мінпраці.

  4. Кошти не підлягають поверненню у разі виникнення обставин, що унеможливлюють провадження підприємницької діяльності. Перелік таких обставин затверджується рішенням правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

  5. Центр зайнятості здійснює підготовку матеріалів до засідання комісії.

  У разі потреби з метою отримання інформації про провадження підприємницької діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця центр зайнятості звертається з відповідним письмовим запитом до територіального органу Держпідприємництва.

  6. Комісія проводить засідання з розгляду питання повернення коштів на підставі, зазначеній:

  в абзаці другому пункту 3 цього Порядку, — у місячний строк після припинення підприємницької діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця;

  в абзаці третьому пункту 3 цього Порядку, — у 15-денний строк з дня отримання центром зайнятості інформації від органів державної податкової служби.

  Про дату засідання комісії зазначені особи повідомляються у письмовій формі не пізніше ніж за п’ять календарних днів до проведення засідання. Особи можуть бути присутні на засіданні комісії.

  7. Рішення про повернення коштів приймається протягом трьох робочих днів після дати проведення засідання комісії і затверджується наказом центру зайнятості.

  Центр зайнятості надсилає протягом двох робочих днів після прийняття зазначеного рішення відповідним особам копію наказу.

  Кошти перераховуються протягом десяти робочих днів після отримання копії наказу центру зайнятості через установи банків на рахунок центру зайнятості, відкритий в територіальному органі Державного казначейства.

  8. Рішення центру зайнятості про повернення коштів може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

  9. У разі коли кошти не повернено в установлений строк, питання щодо їх повернення вирішується у судовому порядку відповідно до законодавства.

  ______________________