• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 квітня 2006 р. № 505

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році субвенції з державного бюджету
  місцевим бюджетам для збереження історичної забудови міст,
  об’єктів історико-культурної спадщини, впорядкування
  історичних населених місць та соціального розвитку  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для збереження історичної забудови міст, об’єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць України та соціального розвитку (далі — субвенція).

  Субвенція перераховується безпосередньо обласним, районним та міським бюджетам згідно з додатком 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік”.

  2. Субвенція використовується для:

  проведення робіт з реставрації, консервації, реабілітації (науково обґрунтовані заходи щодо відновлення культурних та функціональних властивостей об’єктів культурної спадщини) та ремонту пам’яток культурної спадщини, у тому числі розроблення науково-проектної документації на проведення зазначених робіт;

  виведення об’єктів культурної спадщини з аварійного стану;

  завершення будівництва та реконструкції об’єктів соціально-культурного призначення, розташованих у районах історичної забудови;

  здійснення інженерного забезпечення об'єктів культурної спадщини;

  упорядження територій у межах історичних ареалів населених місць.

  Фінансування робіт, зазначених в абзацах третьому — шостому цього пункту, за рахунок субвенції здійснюється у разі наявності затвердженої в установленому законодавством порядку науково-проектної та проектно-кошторисної документації.

  3. Субвенція використовується для фінансування об’єктів, перелік яких затверджують відповідні місцеві ради за погодженням з Мінбудом.

  За рахунок субвенції в першочерговому порядку фінансуються об’єкти, виконання робіт на яких передбачено завданнями, визначеними державними цільовими, регіональними та місцевими програмами збереження історичної забудови населених місць; об’єкти, на яких завершуються роботи, розпочаті у попередні роки, а також ті, що перебувають в аварійному стані.

  4. Видатки із фінансування об'єктів капітального будівництва за рахунок субвенції здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374; 2004 р., № 13, ст. 891, № 36, ст. 2403).

  5. Державне казначейство перераховує субвенцію відповідно до помісячного розпису асигнувань загального фонду державного бюджету на рахунки відповідних бюджетів згідно з Порядком перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 490 (Офіційний вісник України, 2002 p., № 15, ст. 807; 2003 p., № 14, ст. 617).

  6. Обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щокварталу подають Мінбуду звіт про використання субвенції у розрізі об’єктів.

  7. Контроль за цільовим використанням субвенції здійснюється в установленому законодавством порядку.

   

  _________________