• In English

 •  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 квітня 2006 р. № 503

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку призначення і виплати
  допомоги при народженні дитини особам,
  застрахованим у системі загальнообов’язкового
  державного соціального страхування  1. У пункті 5:

  абзац перший після слів “соціального страхування” доповнити словами “або виконавчій дирекції відділення Фонду”;

  доповнити підпункт 2 словами “(крім випадків, коли смерть дитини настала до її реєстрації в державному органі реєстрації актів цивільного стану)”;

  доповнити підпункт 3 абзацом такого змісту:

  “У разі коли жінка, яка постійно проживає (зареєстрована) на території України, народила дитину під час тимчасового перебування за межами України, подаються легалізовані в установленому порядку документи компетентних органів країни перебування, що засвідчують народження дитини”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Одноразова виплата частини суми допомоги в разі смерті дитини здійснюється на підставі довідки про народження дитини або копії свідоцтва про народження дитини, виданої державним органом реєстрації актів цивільного стану, чи легалізованих в установленому порядку документів компетентних органів країни перебування, що засвідчують народження дитини”;

  2. Доповнити пункт 6 після слів “соціального страхування” словами “або виконавча дирекція відділення Фонду”.

  3. Друге речення абзацу другого пункту 8 після слів “померлої особи” доповнити словами “або особи, якій було припинено виплату допомоги”.

   

  _____________________