• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 квітня 2006 р. № 497

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 13 грудня 2002 р. № 1908 і від 17 грудня 2003 р. № 1958

  1. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. № 1908 доповнити такою позицією:

  “трубопровідного транспорту з перевантаженням на інші види транспорту — до 90 діб”.

  2. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. № 1958:

  1) Порядку митного контролю та митного оформлення природного газу, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, Порядку митного контролю та митного оформлення нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом, Порядку митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, Порядку митного контролю та митного оформлення аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом слова “Центральна енергетична митниця” в усіх відмінках замінити словами “Енергетична регіональна митниця” у відповідному відмінку;

  2) Порядку митного контролю та митного оформлення нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом:

  абзац п’ятий пункту 2 викласти в такій редакції:

  “період поставки — строк, протягом якого здійснюється переміщення нафти через митний кордон України та який не перевищує одного календарного місяця (крім випадків транзиту нафти трубопровідним транспортом з перевантаженням на інші види транспорту)”;

  пункт 3 викласти в такій редакції:

  “3. Переміщення нафти через митний кордон України трубопровідним транспортом здійснюється на підставі оформлених митним органом тимчасової декларації чи періодичної митної декларації, що застосовується тільки в разі транзиту нафти через територію України, або зареєстрованої митним органом вантажної митної декларації тільки протягом зазначеного в таких деклараціях періоду поставки.

  Копія однієї з декларацій, завірена декларантом і видана перевізникові, є підставою для переміщення нафти через митний кордон України трубопровідним транспортом.

  Митний орган протягом доби повідомляє перевізнику про оформлення тимчасової декларації чи періодичної митної декларації або про реєстрацію вантажної митної декларації із зазначенням її номера, задекларованого обсягу нафти, періоду поставки, номера зовнішньоекономічного договору (контракту), на підставі якого нафта переміщується через митний кордон України”;

  пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

  “Граничний строк прохідного митного транзиту нафти трубопровідним транспортом з перевантаженням на інший вид транспорту становить 90 діб”;

  пункти 7 і 14 виключити;

  пункт 8 викласти в такій редакції:

  “8. Декларування нафти здійснюється шляхом подання декларантом:

  вантажної митної декларації або тимчасової декларації з наступним поданням вантажної митної декларації для митного оформлення нафти в режимі імпорту;

  вантажної митної декларації для митного оформлення нафти в режимі експорту;

  вантажної митної декларації або періодичної митної декларації з наступним поданням вантажної митної декларації для митного оформлення нафти в режимі транзиту”;

  доповнити Порядок пунктом 91 такого змісту:

  “91. Для митного оформлення нафти в режимі транзиту на підставі періодичної митної декларації подаються:

  періодична митна декларація та її електронна копія;

  оригінал і копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з транспортування;

  лист-зобов’язання суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності щодо подання вантажної митної декларації та інших документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення нафти, у встановлений цим Порядком строк;

  відповідний дозвіл (ліцензія) — у випадках, визначених законодавством;

  копія довідки про декларування валютних цінностей;

  документ, що посвідчує особу декларанта”;

  пункт 12 після слів “керівник митного органу” доповнити словами “або його заступник”;

  пункт 17 після слів “тимчасової декларації” доповнити словами “періодичної митної декларації”;

  пункт 18 після слів “тимчасовій декларації” доповнити словами “періодичній митній декларації”;

  доповнити Порядок пунктом 20 такого змісту:

  “20. Декларант подає митному органові не пізніше ніж через 15 днів після останнього дня періоду поставки, зазначеного в тимчасовій декларації або періодичній митній декларації, вантажну митну декларацію, оформлену відповідно до режиму, що задекларований у тимчасовій або періодичній митній декларації”;

  3) Порядку митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом:

  абзац шостий пункту 2 викласти в такій редакції:

  “період поставки – строк, протягом якого здійснюється переміщення нафтопродуктів через митний кордон України та який не перевищує одного календарного місяця (крім випадків транзиту нафтопродуктів трубопровідним транспортом з перевантаженням на інші види транспорту)”;

  пункт 3 викласти в такій редакції:

  “3. Переміщення нафтопродуктів через митний кордон України трубопровідним транспортом здійснюється на підставі оформлених митним органом тимчасової декларації чи періодичної митної декларації, що застосовується тільки в разі транзиту нафтопродуктів через територію України, або зареєстрованої митним органом вантажної митної декларації тільки протягом зазначеного в таких деклараціях періоду поставки.

  Копія однієї з декларацій, завірена декларантом і видана перевізникові, є підставою для переміщення нафтопродуктів через митний кордон України трубопровідним транспортом.

  Митний орган протягом доби повідомляє перевізнику про оформлення тимчасової декларації чи періодичної митної декларації або про реєстрацію вантажної митної декларації із зазначенням її номера, задекларованого обсягу нафтопродуктів, періоду поставки, номера зовнішньоекономічного договору (контракту), на підставі якого нафтопродукти переміщуються через митний кордон України”;

  пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

  “Граничний строк прохідного митного транзиту нафтопродуктів трубопровідним транспортом з перевантаженням на інший вид транспорту становить 90 діб”;

  пункти 7 і 14 виключити;

  пункт 8 викласти в такій редакції:

  “8. Декларування нафтопродуктів здійснюється шляхом подання декларантом:

  вантажної митної декларації або тимчасової декларації з наступним поданням вантажної митної декларації для митного оформлення нафтопродуктів в режимі імпорту;

  вантажної митної декларації для митного оформлення нафтопродуктів в режимі експорту;

  вантажної митної декларації або періодичної митної декларації з наступним поданням вантажної митної декларації для митного оформлення нафтопродуктів в режимі транзиту”;

  доповнити Порядок пунктом 91 такого змісту:

  “91. Для митного оформлення нафтопродуктів в режимі транзиту на підставі періодичної митної декларації подаються:

  періодична митна декларація та її електронна копія;

  оригінал і копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з транспортування;

  лист-зобов’язання суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності щодо подання вантажної митної декларації і документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення нафтопродуктів, у встановлений цим Порядком строк;

  відповідний дозвіл (ліцензія) — у випадках, визначених законодавством;

  копія довідки про декларування валютних цінностей;

  документ, що посвідчує особу декларанта”;

  пункт 12 після слів “керівник митного органу” доповнити словами “або його заступник”;

  пункт 17 після слів “тимчасової декларації” доповнити словами “періодичної митної декларації”;

  пункт 18 після слів “тимчасовій декларації” доповнити словами “періодичній митній декларації”;

  доповнити Порядок пунктом 20 такого змісту:

  “20. Декларант подає митному органові не пізніше ніж через 15 днів після останнього дня періоду поставки, зазначеного в тимчасовій декларації або періодичній митній декларації, вантажну митну декларацію, оформлену відповідно до режиму, що задекларований в тимчасовій або періодичній митній декларації”;

  4) Порядку митного контролю та митного оформлення аміаку, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом:

  абзац п’ятий пункту 2 викласти в такій редакції:

  “період поставки – строк, протягом якого здійснюється переміщення аміаку через митний кордон України та який не перевищує одного календарного місяця (крім випадків транзиту аміаку трубопровідним транспортом з перевантаженням на інші види транспорту)”;

  пункт 3 викласти в такій редакції:

  “3. Переміщення аміаку через митний кордон України трубопровідним транспортом здійснюється на підставі оформлених митним органом тимчасової декларації чи періодичної митної декларації, що застосовується тільки в разі транзиту аміаку через територію України, або зареєстрованої митним органом вантажної митної декларації тільки протягом зазначеного в таких деклараціях періоду поставки.

  Копія однієї з декларацій, завірена декларантом і видана перевізникові, є підставою для переміщення аміаку через митний кордон України трубопровідним транспортом.

  Митний орган протягом доби повідомляє перевізнику про оформлення тимчасової декларації чи періодичної митної декларації або про реєстрацію вантажної митної декларації із зазначенням її номера, задекларованого обсягу аміаку, періоду поставки, номера зовнішньоекономічного договору (контракту), на підставі якого аміак переміщується через митний кордон України”;

  пункт 7 доповнити абзацом другим такого змісту:

  “Граничний строк прохідного митного транзиту аміаку трубопровідним транспортом з перевантаженням на інший вид транспорту становить 90 діб”;

  пункт 9 викласти в такій редакції:

  “9. Декларування аміаку здійснюється шляхом подання декларантом:

  вантажної митної декларації або тимчасової декларації з наступним поданням вантажної митної декларації для оформлення аміаку в режимі імпорту;

  вантажної митної декларації для оформлення аміаку в режимі експорту;

  вантажної митної декларації або періодичної митної декларації з наступним поданням вантажної митної декларації для оформлення аміаку в режимі транзиту”;

  доповнити Порядок пунктом 101 такого змісту:

  “101. Для митного оформлення аміаку в режимі транзиту на підставі періодичної митної декларації подаються:

  періодична митна декларація та її електронна копія;

  оригінал і копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з транспортування;

  лист-зобов’язання суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності щодо подання вантажної митної декларації та інших документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення аміаку, у встановлений цим Порядком строк;

  відповідний дозвіл (ліцензія) — у випадках, визначених законодавством;

  копія довідки про декларування валютних цінностей;

  документ, що посвідчує особу декларанта”;

  пункт 13 після слів “керівник митного органу” доповнити словами “або його заступник”;

  пункти 15 і 16 виключити;

  пункт 18 викласти в такій редакції:

  “18. Декларант подає митному органові не пізніше ніж через 15 днів після останнього дня періоду поставки, зазначеного в тимчасовій декларації або періодичній митній декларації, вантажну митну декларацію, оформлену відповідно до режиму, що задекларований в тимчасовій або періодичній митній декларації”;

  пункт 20 після слів “тимчасової декларації” доповнити словами “чи періодичної митної декларації”;

  пункт 21 після слів “тимчасовій декларації” доповнити словами “або періодичній митній декларації”;

  5) переліку місць митного контролю нафти, що переміщується через митний кордон України трубопровідним транспортом:

  у графі “Місце митного контролю”:

  позиції першу сьому доповнити словами “(або облік за резервуарами)”;

  у позиції дев’ятій слова “залізничними цистернами” замінити словами “залізничними цистернами або за резервуарами”;

  доповнити зазначений перелік після позиції

  “Приймально-здавальна дільниця “Херсон” ВАТ м. Херсон “Херсоннафтопереробка”, система вимірювання кількості та контролю якості нафти № 467”

  м. Херсон

  такою позицією:

  “Приймально-здавальна дільниця “Херсон”, система вимірювання кількості та контролю якості нафти № 467/1 (або облік за резервуарами)”.

  м. Херсон

  __________________