• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  ПОСТАНОВА

  від 12 квітня 2006 р. № 495

  Київ

   

  Про умови оплати праці працівників секретаріату
  Національної тристоронньої соціально-економічної ради

   

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити схему посадових окладів працівників секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради згідно з додатком.

  2. Надати право керівнику секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради у межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом:

  1) установлювати працівникам:

  посадові оклади відповідно до затверджених цією постановою схеми;

  надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується;

  доплату (крім заступника керівника секретаріату) за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників тієї ж категорії персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на таку мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

  2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат у 2006 році в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі секретаріату, та за рахунок економії коштів на оплату праці, а починаючи з 1 січня 2007 р. – у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

  Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання у секретаріаті;

  3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

  3. Виплачувати працівникам секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради:

  1) надбавку за знання  та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу;

  2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності – у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

  3) надбавку за почесне звання „заслужений” – у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

  4) надбавку за ранг державного службовця у розмірах, передбачених додатком 57 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 ”Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632).

  4. Преміювання керівника секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради, його заступника, встановлення їм надбавки, передбаченої цією постановою, і надання матеріальної допомоги здійснюються у порядку та в розмірах, визначених умовами оплати праці, у межах затверджених видатків на оплату праці за рішенням співголів Ради.

  5. Умови оплати праці, затверджені цією постановою, застосовуються починаючи з 1 квітня 2006 року.

   

  Прем′єр-міністр України                                 

  Ю. ЄХАНУРОВ

   

   

  Інд.26