• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 квітня 2006 р. № 4

  93

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у
  державному бюджеті для виконання природоохоронних
  та ресурсозберігаючих заходів


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених за бюджетними програмами “Моніторинг навколишнього природного середовища та здійснення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства”, “Очистка стічних вод”, “Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища, сприяння сталому розвитку, екологічній освіті та поширенню екологічної інформації”, “Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами”, “Формування національної екологічної мережі”, “Підвищення якості атмосферного повітря” (далі — бюджетні кошти), головним розпорядником яких є Мінприроди.

  2. Мінприроди розробляє плани природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів за бюджетними програмами.

  Під час розроблення планів природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, на здійснення яких спрямовуються бюджетні кошти, враховується насамперед необхідність завершення розпочатого у минулих роках будівництва, реконструкції, капітального ремонту об’єктів, що потребують капітальних вкладень, із ступенем будівельної готовності не менш як 70 відсотків за наявності проектно-кошторисної документації.

  Плани природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів затверджуються Міністром охорони навколишнього природного середовища та погоджуються з Віце-прем’єр-міністром України згідно з розподілом функціональних повноважень.

  3. За рішенням Міністра охорони навколишнього природного середовища до планів природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів можуть вноситися протягом року зміни, що затверджуються в установленому порядку.

  4. Закупівля товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  5. Перерахування коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, здійснюється відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  6. Складення та подання фінансової звітності про використання коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _____________________