• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 квітня 2006 р. № 482

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у державному
  бюджеті для забезпечення житлом громадян, які постраждали
  внаслідок Чорнобильської катастрофи


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених МНС за бюджетною програмою “Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі —бюджетні кошти).

  2. МНС здійснює розподіл бюджетних коштів між головними управліннями (управліннями) МНС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі — розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня пропорційно кількості постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян, які потребують житла за відомостями, поданими Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, з урахуванням опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла у регіонах.

  3. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення в межах норм, установлених законодавством, житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, насамперед для відселення із зони відчуження, поліпшення житлових умов інвалідів I групи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, сімей з дітьми, що є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду.

  4. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня за рахунок бюджетних коштів придбавають об'єкти незавершеного будівництва (високого ступеня готовності) і завершують їх будівництво, а також придбавають житло, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб, насамперед здане в експлуатацію, і відшкодовують витрати за самостійно придбане або збудоване житло, у тому числі в житлово-будівельному кооперативі.

  5. Придбання об’єктів незавершеного будівництва і завершення їх будівництва здійснюється розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за умови, що собівартість збудованого житла не перевищує опосередкованої вартості спорудження житла у відповідному регіоні в розрахунку на 1 кв. метр загальної площі.

  6. Видатки, пов’язані з придбанням житла, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб, здійснюються на підставі звіту про результати проведеної процедури закупівлі, договору купівлі-продажу житла та (або) договору про надання послуг з купівлі-продажу житла. Вартість 1 кв. метра загальної площі житла у певному населеному пункті, що визначається за результатами проведеної процедури закупівлі, повинна бути найнижча серед поданих пропозицій.

  7. Витрати за самостійно придбане або збудоване житло, у тому числі в житлово-будівельних кооперативах, відшкодовуються розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня шляхом перерахування коштів на відкриті в банках особисті рахунки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, або на рахунки житлово-будівельних кооперативів на підставі довідки-характеристики бюро технічної інвентаризації, акта введення житла в експлуатацію, договору купівлі-продажу чи будівництва житла або договору про участь у житлово-будівельному кооперативі.

  8. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня проводять на підставі відповідних документів (договір про будівництво житла, договір купівлі-продажу житла або договір про надання послуг з купівлі-продажу житла, довідка про сплату внесків у житлово-будівельний кооператив) розподіл отриманих бюджетних коштів.

  9. Видатки за рахунок бюджетних коштів здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  10. МНС разом з розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня проводить моніторинг рівня забезпеченості житлом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян, за результатами якого МНС подає щокварталу Кабінетові Міністрів України та Мінфіну інформацію про стан забезпечення житлом таких громадян в розрізі регіонів.

   

  _____________________