• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 10 квітня 2006 р. № 481

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у державному
  бюджеті для створення та розвитку матеріально-технічної
  бази спорту вищих досягнень


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсім’ямолодьспорту за програмою “Створення та розвиток матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти виділяються Мінсім’ямолодьспорту для спортивних баз олімпійської підготовки, включеним до переліку, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. № 30 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 3, ст. 94) (далі — бази) і спрямовуються на:

  капітальний ремонт, реконструкцію і будівництво, зокрема виготовлення проектно-кошторисної документації;

  придбання інвентарю та обладнання;

  їх поточне утримання (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, проведення поточного ремонту, транспортні та інші витрати, пов’язані з діяльністю баз).

  3. Розподіл бюджетних коштів між базами здійснюється Мінсім’ямолодьспортом з урахуванням поданих ними обґрунтувань потреби в коштах та детальних розрахунків витрат, визначених на підставі встановлених норм та нормативів, діючих цін і тарифів, затвердженої проектно-кошторисної документації, планових обсягів надання базами в поточному році послуг, пов’язаних з проведенням навчально-тренувальних зборів і змагань, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.

  Обсяг бюджетних коштів для проведення капітального ремонту, реконструкції і будівництва, зокрема виготовлення проектно-кошторисної документації, придбання інвентарю та обладнання визначається виходячи з наявної об’єктивної потреби у створенні нових чи підтриманні у належному стані існуючих спортивних споруд та інших об’єктів баз, необхідних для забезпечення належної підготовки спортсменів національних збірних команд до міжнародних змагань, з урахуванням прогнозних показників доходів і витрат згідно з фінансовими планами баз на поточний рік та обсягу відповідних витрат, які планується здійснити за рахунок надходжень з інших джерел.

  Обсяг бюджетних коштів для поточного утримання баз визначається виходячи з результатів їх фінансово-господарської діяльності за минулий  рік та відповідних прогнозних показників на поточний рік згідно з фінансовими планами. Визначений обсяг може змінюватися Мінсім’ямолодьспортом залежно від результатів аналізу показників фінансової звітності баз за попередній звітний період (квартал).

  4. Перерахування бюджетних коштів здійснюється відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством.

  5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  6. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

   

  _________________