• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 10 квітня 2006 р. № 480

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у державному
  бюджеті для здійснення заходів щодо встановлення зв’язків з
  українцями, які проживають за межами України


  1. Цей Порядок визначає напрями використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи щодо встановлення зв’язків з українцями, які проживають за межами України” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються МЗС на:

  проведення форумів, конгресів, конференцій, семінарів за участю закордонних українців;

  забезпечення участі в окремих заходах, що проходять в рамках Днів культури України за кордоном;

  висвітлення історії та культури України і українців, які проживають за кордоном, в іноземних засобах масової інформації;

  здійснення перекладу творів класиків української літератури іноземними мовами та видання відповідних збірок;

  видання наукових, публіцистичних, художніх творів провідних представників української діаспори;

  проведення вікторин про Україну, виставок творів мистецтва, вечорів та тижнів українського кіно, української пісні, української поезії;

  сприяння організації гастролей театрів, що діють під егідою громадських організацій українців, які проживають за кордоном;

  сприяння підготовці та проведенню концертів художніх колективів українців, які проживають за кордоном, а також українських художніх колективів за кордоном;

  проведення заходів, пов’язаних з ознайомленням іноземної молоді українського походження з національними традиціями, мовою, літературою, історією України;

  придбання/виготовлення друкованої, фото-, аудіо-, відео- та електронної продукції, предметів національної символіки для українських громад за кордоном;

  придбання для українських шкіл та класів підручників, навчально-методичної та художньої літератури, технічних засобів, спортивного інвентарю;

  передплату української періодики і надсилання її до закордонних українських організацій, навчальних закладів, осередків культури;

  сприяння діяльності українських культурно-інформаційних центрів у державах, де компактно проживають українці;

  забезпечення періодичних видань українських громадських організацій друкарським устаткованням та іншими технічними засобами;

  придбання друкованої продукції закордонних україномовних видань з питань української історії, культури та життя закордонного українства з наступним її розповсюдженням серед українських бібліотек, навчальних закладів та інших осередків української культури за кордоном;

  виготовлення ескізів пам’ятників (пам’ятних знаків) видатним діячам української історії, науки та культури для встановлення їх за кордоном;

  участь у забезпеченні виготовлення та встановлення за кордоном пам’ятників (пам’ятних знаків) видатним діячам української історії, науки та культури;

  придбання українських національних костюмів, сценічного вбрання, народних музичних інструментів для колективів художньої самодіяльності закордонного українства;

  облаштування/ремонт приміщень українських громадських організацій, осередків української культури, українських шкіл, класів, бібліотек;

  сплату транспортних витрат і проживання в готелі представників діаспори, запрошених в Україну для участі в окремих міжнародних заходах з проблематики світового українства (за визначенням МЗС);

  сплату поштових витрат, пов’язаних з надсиланням до українських громад за кордоном друкованої, фото-, аудіо-, відео- та електронної продукції, інших товарно-матеріальних цінностей;

  виготовлення бланків посвідчення закордонного українця.

  3. Закупівля товарів, робіт та послуг, зазначених у цьому Порядку, здійснюється відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  4. Складення і подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

   

  _________________