• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 10 квітня 2006 р. № 479

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у державному
  бюджеті для забезпечення представництва України під час
  розгляду справ у Міжнародному Суді ООН


  1. Цей Порядок визначає напрями використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Забезпечення представництва України під час розгляду справ у Міжнародному Суді ООН” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються МЗС на забезпечення представництва України під час розгляду у Міжнародному Суді ООН справи про делімітацію континентального шельфу та виключних економічних зон України та Румунії в Чорному морі (далі — розгляд справи), а саме:

  закупівлю послуг юридичних радників та фахівців, які мають необхідні знання для здійснення відповідних заходів;

  підготовку процесуальних документів у рамках розгляду справи відповідно до Статуту Міжнародного Суду ООН (меморандуми, пояснення тощо);

  здійснення перекладу процесуальних та інших документів, необхідних для розгляду справи, їх нотаріальне засвідчення;

  проведення експертизи та досліджень, пов’язаних із справою, отримання пояснень свідків;

  забезпечення участі уповноважених представників України під час розгляду справи у Міжнародному Суді ООН;

  формування архіву та проведення комплексних аналітичних досліджень матеріалів справи;

  висвітлення в українських та іноземних засобах масової інформації матеріалів, пов’язаних із розглядом справи;

  закупівлю наукової літератури з міжнародного публічного права, зокрема з морського права, з питань функціонування та практики Міжнародного Суду ООН, а також картографічних матеріалів;

  здійснення витрат, пов’язаних з підготовкою та розглядом справи;

  оплату відряджень фахівців для участі у заходах, пов’язаних з розглядом справи.

  3. Закупівля товарів, робіт та послуг, зазначених у цьому Порядку, здійснюється відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  4. Складення і подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх використанням цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  __________________