• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 10 квітня 2006 р. № 478

   

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених у
  державному бюджеті для фінансової підтримки пропаганди
  за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні
  діяльності міжнародних організацій   

  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених МЗС у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти використовуються для:

  реалізації цільових проектів співробітництва з іноземними засобами масової інформації та консалтинговими компаніями з метою формування позитивного міжнародного іміджу України;

   підготовки та публікації у провідних іноземних виданнях інформаційних матеріалів про Україну, а також про її інвестиційні можливості;

  сприяння відвідуванню України журналістами провідних іноземних засобів масової інформації для підготовки публікацій та створення фільмів про Україну;

  виготовлення та придбання інформаційної продукції про Україну, зокрема на цифрових носіях (книги, буклети, брошури, альбоми, літературні твори, радіоспектаклі, фільми, телевізійні та радіопередачі, у тому числі іноземними мовами);

  створення тематичних фільмів про Україну (щодо інвестиційного потенціалу, туристичних можливостей, культури, освіти тощо), у тому числі іноземними мовами, та забезпечення їх демонстрації і розповсюдження на іноземних телеканалах;

  забезпечення функціонування та розширення веб-порталу “Україна - Інфо” (створення версій французькою, іспанською, арабською та російською мовами, а також інтегрованих веб-сайтів дипломатичних представництв України за кордоном);

  створення і забезпечення функціонування англомовної версії веб-порталу “Україна — НАТО”;

  проведення культурно-мистецьких акцій під егідою МЗС у провідних країнах світу з метою широкого ознайомлення міжнародної спільноти з українською культурою і мистецтвом;

  виготовлення та придбання інформаційних матеріалів, підготовки і публікації в українських виданнях матеріалів про діяльність міжнародних організацій та участь України у їх діяльності;

  проведення інформаційно-просвітницьких заходів в Україні щодо висвітлення діяльності міжнародних організацій та співробітництва України з ними, а також моніторингу громадської думки із зазначеного питання;

  підтримки видавничої діяльності редакції журналу “Політика і час”.

  3. МЗС затверджує план заходів щодо пропагування за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій.

  4. Закупівля товарів, робіт і послуг, пов’язаних з пропагуванням за кордоном українського надбання та висвітленням в Україні діяльності міжнародних організацій, здійснюється відповідно до Закону України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  5. Складення і подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  _________________