• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 10 квітня 2006 р. № 473

  ПОРЯДОК
  використання у 2006 році коштів, передбачених
  у державному бюджеті для облаштування
  спортивних та футбольних майданчиків


  1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених Мінсім’ямолодьспорту за бюджетною програмою “Видатки на облаштування спортивних та футбольних майданчиків” (далі — бюджетні кошти).

  2. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлю товарів (з урахуванням відповідних робіт з монтажу) для облаштування спортивних та футбольних майданчиків (далі — товари).

  Закупівля товарів здійснюється Мінсім’ямолодьспортом у межах відповідних бюджетних призначень згідно із Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”.

  3. Мінсім’ямолодьспорт визначає виходячи з принципу ефективного використання бюджетних коштів перелік товарів та їх кількісні показники для бюджетних установ, які здійснюють облаштування спортивних та футбольних майданчиків (далі — бюджетні установи), на підставі заявок, поданих Комітетом по фізичній культурі та спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій. Заявки складаються з урахуванням потреби у спортивних і футбольних майданчиках за умови розташування їх у житлових кварталах (мікрорайонах) та селах з населенням не менш як 1 тис. осіб, зобов’язань щодо участі бюджетних установ в їх облаштуванні за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел і забезпечення подальшого функціонування. Вимоги щодо складення і строків подання заявок на облаштування зазначених майданчиків з визначенням їх характеристики (тип, призначення, розмір, покриття, обладнання) установлюються Мінсім’ямолодьспортом.

  4. Після проведення в установленому порядку процедури закупівлі товарів Мінсім’ямолодьспорт на підставі договорів про закупівлю товарів укладає з її переможцями та бюджетними установами договори про облаштування конкретних спортивних та футбольних майданчиків і забезпечення їх функціонування з визначенням робіт, зобов’язання щодо виконання яких покладаються на бюджетну установу.

  5. Мінсім’ямолодьспорт здійснює закупівлю товарів за результатами проведення процедури закупівлі у їх переможців у межах видатків, передбачених йому помісячним розписом асигнувань загального фонду державного бюджету та помісячним розписом спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ і відповідних видатків) за бюджетною програмою “Видатки на облаштування спортивних та футбольних майданчиків”.

  6. На підставі договорів про закупівлю товарів Мінсім’ямолодьспорт може здійснювати попередню оплату товарів у розмірі до 30 відсотків їх вартості, які повинні бути поставлені у місячний строк на суму не менше ніж розмір попередньої оплати.

  Остаточна оплата вартості товарів, визначена в договорах, здійснюється Мінсім’ямолодьспортом на підставі актів їх прийняття-передачі, підписаних усіма сторонами договору про закупівлю товарів та договору про облаштування конкретних спортивних та футбольних майданчиків і забезпечення їх функціонування.

  7. Поставлені товари Мінсім’ямолодьспорт в установленому законодавством порядку бере на облік та передає бюджетним установам.

  8. Мінсім’ямолодьспорт подає Мінфіну в строк, визначений для квартальної зведеної фінансової звітності, інформацію про облаштування спортивних та футбольних майданчиків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць за встановленою ним формою.

  _____________________